Prodloužení záruční lhůty - vysokotlaké čističe Professional

Záruční lhůta 3 roky na vybrané vysokotlaké čističe Kärcher bez ohřevu a s ohřevem vody zakoupené v rámci celoroční akce v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022!

Prodloužená záruka na vybrané vysokotlaké čističe

Seznam strojů, na které se akce vztahuje

Tento rok se pořízení profesionálního vysokotlakého čističe vyplatí! Zde naleznete seznam strojů, na které se akce vztahuje.

Super třída

HDS 13/20-4 S *EU-I - 1.071-927.0
HDS 13/20-4 SX *EU-I - 1.071-932.0
HDS 12/18-4 S *EU-I - 1.071-914.0
HDS 12/18-4 SX *EU-I - 1.071-925.0

Střední třída

HDS 10/20-4 M *EU-I - 1.071-900.0
HDS 10/20-4 MX *EU-I - 1.071-912.0
HDS 9/18-4 M *EU-I - 1.077-911.0
HDS 9/18-4 MX *EU-I - 1.077-918.0

Kompaktní třída

HDS 8/18-4 C *EU-I - 1.174-900.0
HDS 8/18-4 CX *EU-I - 1.174-906.0
HDS 7/16 C *EU-I - 1.173-900.0
HDS 7/16 CX *EU-I - 1.173-904.0
HDS 6/14 C *EU - 1.169-900.0
HDS 6/14-4C - 1.170-900.0
HDS 6/14 CX *EU - 1.169-905.0
HDS 6/14-4CX - 1.170-902.0


Třída Upright

HDS 5/15 U *EU - 1.064-912.0
HDS 5/15 UX *EU - 1.064-913.0
HDS 5/11 U *EU - 1.064-900.0
HDS 5/11 UX *EU - 1.064-901.0

Se spalovacím motorem

HDS 2000 SUPER *EU-I - 1.071-934.0
HDS 1000 Be - 1.811-942.0
HDS 1000 De - 1.811-943.0
HDS 8/20 D *EU - 1.210-910.0
HDS 8/20 G *EU - 1.210-920.0

S elektrickým ohřevem vody

HDS-E 8/16-4 M 36KW *EU-I - 1.030-906.0
HDS-E 8/16-4 M 24KW *EU-I - 1.030-904.0
HDS-E 8/16-4 M 12KW *EU-I - 1.030-900.0

Super třída

HD 17/14-4S Plus *EU - 1.286-915.0
HD 17/14-4SX Plus *EU - 1.286-931.0
HD 13/18-4 S Plus *EU-I - 1.286-932.0
HD 13/18-4 SX Plus *EU-I - 1.286-936.0
HD 10/25-4 S Plus *EU-I - 1.286-913.0
HD 10/25-4 SX Plus *EU-I - 1.286-927.0
HD 10/23-4 S Plus *EU-I - 1.286-923.0
HD 10/23-4 SX Plus *EU-I - 1.286-924.0

Střední třída

HD 8/18-4 M Plus - 1.524-972.0
HD 8/18-4 MXA Plus - 1.524-976.0
HD 7/16-4 M Plus - 1.524-957.0
HD 7/16-4 MXA Plus - 1.524-959.0
HD 7/17 M Plus - 1.151-932.0
HD 7/17 MXA Plus - 1.151-936.0
HD 7/14 4 MXA Plus - 1.524-947.0
HD 7/14-4 M Plus - 1.524-932.0
HD 6/15 M Plus - 1.150-932.0
HD 6/15 MX Plus - 1.150-931.0
HD 6/15 MXA Plus - 1.150-943.0
HD 6/16 MXA Plus - 1.524-945.0

Střední třída ST

HD 8/18-4M ST *EU - 1.524-980.0
HD 7/17 M P Modul - 1.151-950.0
HD 6/15 M P Modul - 1.150-950.0

Střední třída Cage

HD 8/18-4M Cage Farmer *EU - 1.524-982.0

Kompaktní třída

HD 4/11 C Bp - 1.520-928.0
HD 4/11 C Bp Pack *EU - 1.520-925.0
HD 5/17 C Plus *EU - 1.520-941.0
HD 5/17 CX Plus *EU - 1.520-942.0
HD 6/13 C Plus *EU - 1.520-951.0
HD 6/13 CX Plus *EU - 1.520-952.0
HD 5/15 C Plus *EU - 1.520-931.0
HD 5/15 CX Plus *EU - 1.520-932.0
HD 5/15 CX Plus + FR Classic *EU - 1.520-934.0

Se spalovacím motorem

HD 9/23 G *EU - 1.187-906.0
HD 9/23 De *EU - 1.187-907.0
HD 9/21 G *EU - 1.187-905.0
HD 8/20 G *EU - 1.187-904.0
HD 7/15 G *EU - 1.187-903.0
HD 728 B Cage - 1.187-908.0

Speciální třída

HD 25/15-4 Cage Plus *EU-I - 1.353-907.0
HD 20/15-4 Cage Plus *EU-I - 1.353-906.0
HD 16/15-4 Cage Plus *EU-I - 1.353-905.0
HD 10/15-4 Cage Food *EU-I - 1.353-908.0
HD 10/25-4 Cage Plus *EU-I - 1.353-902.0
HD 10/16-4 Cage Ex *EU-I - 1.353-904.0
HD 715 *EU-I - 1.353-909.0

 

Podmínky poskytnutí tříleté záruky

Záruční a Obchodní podmínky pro poskytnutí tří leté záruky pro vysokotlaké stroje z celoroční akce 2022

Službu prodloužené záruky Kärcher (dále jen „záruka 1+2“) na tři roky poskytuje společnost Kärcher spol. s r.o. se sídlem v Modleticích 193, 251 01  Modletice, IČ: 48535761, všem konečným zákazníkům, kteří si zakoupí profesionální vysokotlaké čističe s ohřevem a bez ohřevu z celoroční nabídky dle platného ceníku Professional pro rok 2022 od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2022.


Služba prodloužené záruky Kärcher je poskytována společností Kärcher spol. s r.o. nad rámec zákonné záruky a začíná po jejím ukončení ve 12 měsící a končí uplynutím délky prodloužené záruky po celkem 36 měsících od nákupu.


• Podmínky uplatnění služby prodloužení záruky Kärcher nejsou shodné s podmínkami záruční doby dle Občanského zákoníku, ale řídí se těmito Záručními a Obchodními podmínkami prodloužení záruky Kärcher.
• Není-li stanoveno v těchto Obchodních podmínkách jinak, uplatní se přiměřeně příslušná ustanovení Občanského zákoníku o odpovědnosti za vady prodané věci.
• Prodloužení záruky Kärcher platí pro kupující právnické osoby nebo fyzické osoby.


Uplatnění služby prodloužení záruky Kärcher - řešení reklamace

Společnost Kärcher spol. s r.o. si vyhrazuje právo na určení servisu pro případnou opravdu reklamovaného výrobku!

Při uplatnění služby prodloužení záruky Kärcher je nezbytné, aby zákazník navštívil KÄRCHER CENTER / KÄRCHER STORE či prodejnu autorizovaného obchodního partnera Kärcher nebo pro bližší informace o postupu reklamace kontaktovat zákaznickou linku Kärcher na telefonním čísle +420 724 105 105 nebo e-mailem na servis@karcher.cz, kde mu bude sdělen postup řešení reklamace.

Zákazník je povinen na výzvu zákaznického centra, na e-mailovou adresu reklamace@karcher.cz, elektronicky zaslat kopii prodejního dokladu zboží Při převzetí výrobku na prodejně Kärcher k reklamaci a uplatnění prodloužení záruky Kärcher, vystaví prodejna Kärcher potvrzení o převzetí zboží k reklamaci.


Reklamační protokol obsahuje:

• Název produktu a typ
• Popis vady uvedený zákazníkem
• Datum zakoupení výrobku
• Datum uplatnění reklamace
• Stav výrobku a dodaného příslušenství
• Předané doklady
• Podpis zákazníka a razítko prodávajícího

 

Další informace:


• Lhůta pro vyřízení reklamace prodloužené záruky Kärcher je maximálně 60 dnů. Pokud nedojde do této doby k vyřízení reklamace, považuje se výrobek za neopravitelný.
• Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla vada odstraněna. Není-li tento postup možný, má zákazník právo na výměnu věci.
• Namísto nároku zákazníka na odstoupení od kupní smlouvy si Kärcher v průběhu prodloužení záruky vyhrazuje právo vyřešení reklamace v případě neopravitelnosti výrobků tak, že zákazník obdrží nové zboží srovnatelných technických parametrů, které nabídne Kärcher z aktuálního sortimentu. V případě, že zákazník nebude souhlasit s nabízeným výrobkem, služba prodloužení záruky Kärcher zaniká.

Společnost Kärcher spol. s r.o. neodpovídá a služba prodloužení záruky 1+2 je neplatná na závady výrobku způsobené zejména:


• Nevhodnými provozními podmínkami
• Použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze a v rozporu s charakterem výrobku
• Neodborným nebo neoprávněným zásahem do výrobku
• Vlivem neodvratné události (např. živelné pohromy)
• Mechanickým poškozením
• Připojením výrobku na jiné než předepsané napájecí napětí
• Neodborným uvedením do provozu
• Spojením nebo použitím výrobku s nestandardním příslušenstvím
• Nebo v jiných případech, na které se nevztahuje záruční doba dle ustanovení Občanského zákoníku.


Další podmínky a ujednání:


Vzhledem k tomu, že v rámci poskytnutí služby prodloužené záruky 1+2 dochází ze strany zákazníka k předání osobních údajů společnosti Kärcher, které jsou nezbytné pro poskytnutí této služby a/nebo, které jsou potřebné při činnosti společnosti Kärcher, je zákazník informován, že využitím této služby poskytuje společnosti Kärcher v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo jen „GDPR“) a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) tyto své osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, emailová adresa,. Kärcher bude tyto nadále zpracovávat ve všech svých informačních systémech. Kärcher dále prohlašuje, že předané osobní údaje zpracovává výhradně za účelem a v rozsahu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy v rozsahu potřebném pro plnění jím poskytnuté služby „záruka 1+2“, případně za účelem plnění jiných smluvních či zákonných povinností společnosti Kärcher, (případně k marketingovým účelům, avšak pouze pro účely oprávněného zájmu společnosti Kärcher v souladu s GDPR a v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti), a to výhradně pro vnitřní potřebu společnosti Kärcher, tedy nedochází k jejich předání třetím osobám. Kärcher zpracovává osobní údaje pouze po dobu trvání poskytnuté služby, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak; zpracování osobních údajů bude prováděno automatizovaně i manuálně. V případě, že zákazník odmítne potřebné osobní údaje společnosti Kärcher za účelem plnění služby „záruka 1+2“ předat, je srozuměn s tím, že společnost Kärcher nebude moci zákazníkovi tuto službu poskytnout. Kärcher prohlašuje, že informace týkající se osobních údajů zákazníka budou zpracovávány a uchovány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se ZOOÚ ve znění pozdějších předpisů a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.  

Společnost Kärcher prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude konat způsobem, který neodporuje ZOOÚ ani jiným všeobecným právním předpisům a ani je nebude obcházet. Zákazník je tímto ze strany společnosti Kärcher informován, že má v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů práva ve vztahu k jeho osobním údajům, a to zejm. právo na přístup k osobním údajům, právo na doplnění či opravu nepřesných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku.
Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a jejich ochrany jsou k dispozici na webové stránce společnosti Kärcher:
https://www.karcher.cz/cz/nase-sluzby/podpora/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju.html


Prodloužení záruky 1+2 neplatí pro výrobky, na které byla při prodeji poskytnuta sleva z důvodu poškození, neúplnosti nebo chybějících doplňků a výbavy.


Při nesplnění jakékoli z obchodních podmínek prodloužení záruky Kärcher, si společnost Kärcher spol. s r.o. vyhrazuje právo považovat službu prodloužení záruky 1+2 za neplatnou a tudíž za nenárokovou a nevymahatelnou. V takovém případě může být závada výrobku odstraněna jen za úplatu, po předchozí dohodě se zákazníkem.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2022.

Kärcher spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto Záručních a Obchodních podmínek. Aktuální znění Záručních a Obchodních podmínek prodloužení záruky 1+2, bude vždy k nahlédnutí na prodejnách Kärcher nebo na www.karcher.cz.