Brandenburská brána

Brandenburská brána v novém lesku

Společnost Kärcher prováděla čisticí práce na Brandenburské bráně pod odborným dohledem vrchního restaurátora Thomase Schuberta.

Symbol znovusjednocení Německa byl ve své více než 200-leté historii několikrát renovován, poprvé v roce 1804 - tedy již 13 let po svém dokončení. Po vážných škodách, které brána utržila během 2. světové války, byla v letech 1956-1958 znovu vybudována a kameníci ji kompletně přepracovali.

Na Brandenburské bráně bylo potřeba vyřešit více čisticích problémů. Thomas Schubert vyjmenoval vedle běžného znečištění povrchů v prvé řadě barevné čmáranice a zčernání, které způsobovalo silné nánosy. Na metopách vlysů na východní straně se také vyskytlo silné znečištění ptačím trusem.

Barevné čmáranice se nacházely na všech částech stavby, především však v oblasti atiky a v průchodech branou.

Jednou z hlavních příčin znečištění jsou škodliviny z okolního vzduchu. Neslavnou roli přitom hrají především obsah SO² a vysoký podíl prachu v berlínském vzduchu.

Před samotným započetím čisticích prací byla v řadě testů stanovena nejvhodnější technologie čištění. Mj. se zkoušelo i parní čištění, mokré otryskávání a otryskávání pískem s různými otryskávacími prostředky. Nakonec se vybrala zvláště šetrná metoda: Čištění čistou vodou o teplotě 90 °C a pod tlakem 50 bar. Od použití chemikálií bylo zcela upuštěno.

Přirozená patina Brandenburské brány zůstala díky šetrnému čištění zachována a historický ráz budovy se tak neztratil.

Začátkem května 1990 se začalo s čištěním. Znečištěné povrchy byly nejprve předmáčeny vodou. Po krátké době působení byla plocha s odpovídajícími parametry vyčištěna plochým paprskem. Začátkem září 1990 byly čisticí práce dokončeny.