Přehrada Chungju

Kreativní čisticí akce na přehradě Chungju v Jižní Koreji

Jak kreativně se dá s vysokotlakými čističi pracovat, mohla široká veřejnost vidět při mezinárodním uměleckém projektu v říjnu 2012: Umělec Klaus Dauven spolu s německo-korejským týmem spolupracovníků společnosti Kärcher, průmyslových horolezců a zeměměřičů vytvořil na přehradě Chungju umělecké dílo "Horang-ee" (Tygr).

Přehrada Chungju, ležící cca sto kilometrů jižně od Soulu, je největší přehradou Jižní Koreje. Přehrada s kapacitou více než 2,7 miliard metrů krychlových zajišťuje od roku 1985 hlavní město a region pitnou vodou. Navíc zařízení vyrábí energii a slouží jako protipovodňová ochrana.

Nyní údolní přehrada získala další funkci: funkci gigantického plátna. Umělecké dílo "Horang-ee" ukazuje tygra, který zakreslen do špíny pokrývající 447 metrů dlouhou a 98 metrů vysokou zeď přehrady vysokotlakými čističi společnosti Kärcher. Aby se mohl umělcův nákres formátu A3 přenést na plochu zdi, byl zdigitalizován a s pomocí laserové techniky projektován na zeď. Celkem bylo propočítáno přes 1.300 vyměřovacích bodů, které se na stavby vyznačily žlutou plastelínou a pak je Klaus Dauven spojil. Tak vznikly podle principu "malování podle čísel" kontury kresby.

Výzvou bylo mnoho vestavěných prvků ve zdi, což poskytovalo nepravidelnou pracovní plochu. Vzhledem k tomu, že stěna byla velmi odlišně znečištěna, muselo se umělecké dílo umístit velmi přesně. Aby dosáhli na všechna místa, slanili se umělec a průmysloví horolezci, kteří mu poskytovali podporu, shora dolů. Bylo potřeba odstranit především organická znečištění jako řasy, mechy a lišejníky - práce, která mohla být provedena bez přidávání chemikálií.

Přehrada Chungju
Přehrada Chungju
Přehrada Chungju