Vyhlídková věž Euromast

Společnost Kärcher čistí vyhlídkovou věž Euromast v Rotterdamu

Již více než 50 let je vyhlídková věž Euromast symbolem nizozemského přístavního města Rotterdam. Kromě silného vlivu povětrnostních podmínek je tato známá vyhlídková věž vystavena škodlivému znečištění ovzduší z důvodu vysokého provozu v okolním prostředí. Její 50. výročí v roce 2010 bylo pro společnost Kärcher vhodnou příležitostí k vyčištění tohoto obra v rámci programu kulturního sponzoringu.

Věž Euromast je postavena z různých materiálů, které reagují různě jak na znečištění, tak na čištění. Testy provedené na samotném začátku daly rychle najevo, že odolná nečistota neustojí horkou vodu pod vysokým tlakem. Horní železná část pokrytá průmyslovým lakem a spodní část z betonu se daly vyčistit relativně snadno tímto způsobem.

Nicméně přesahující prvky byly těžce zasaženy kouřem z kamen vytápěných naftou, používaných v dřívějších dobách. Chemickou reakcí síry s betonem vznikala po dlouhou dobu tvrdá krusta nečistot. Na věži Euromast byly použity čtyři vysokotlaké čističe s ohřevem a průtokem vody 1000 l/h, tlakem 200 bar a teplotou vody 75 °C. Společnost Kärcher umístila vysokotlaké čističe na střední plošině, na úrovni restaurace a vyhlídky. Tam byla dodávána voda a elektřina, takže se obr mohl čistit jak nahoru k nejvyššímu bodu, tak i směrem dolů. Při této akci se použilo celkem 500 metrů vysokotlaké hadice.

Trvale udržitelného výsledku čištění mohlo být dosaženo díky správné kombinaci šetrného pracovního postupu, tlaku vody a teploty bez přidání chemikálií.