1260_Green-Wood Cemetery

Záchrana tří mramorových hrobek

Na jednom z nejstarších a nejkrásnějších hřbitovů USA, hřbitovu Green-Wood v New Yorku, přispěla společnost Kärcher k záchraně tří hrobek před jejich zkázou. Mramorová konstrukce památek byla především z důvodu organických nečistot v žalostném stavu a hrozilo, že utrpí již nenapravitelné škody.


"Mimořádná výzva spočívá v tom, že již částečně poškozený mramorový povrch vyžaduje mimořádně šetrné čištění", říká Neela Wickremesinghe, hlavní restaurátorka hřbitovu Green-Wood. "Firma Kärcher nám pomáhá připravit některé z našich nejhezčích monumentů pro následné další restaurátorské práce. Hrobky rodin Canda, Niblo a Miller patří k nejvýznamnějším památkám našeho hřbitova".


Lišejníky, řasy a mechy jsou důkladně a šetrně odstraňovány vysokotlakým čističem s ohřevem HDS 13/20. Pracuje se přitom ve stupni páry (40°C parní tryska, teplota ohřevu 155° C, nárazový tlak 1-1,5 bar). U základových desek hrobky rodiny Niblo se používá jako příslušenství tak zvaný čistič ploch, aby bylo docíleno rovnoměrného výsledku čištění. Černé sádrové vrstvy, které se vyskytují na některých místech, a které nelze odstranit vysokotlakým čističem, jsou likvidovány nebo alespoň narušovány technologií nízkotlakého otryskávání částečkami aluminiumsilikátové moučky a tlakem mezi 0,5 - 2 bar. Očištěním tří hrobek má být vytvořen také standard, podle kterého budou ostatní monumenty hřbitova v budoucnosti čištěny podle restaurátorských zásad. Firma Kärcher proto školí zaměstnance hřbitova v technice čištění a také v tom, nač je třeba dávat pozor při práci s různými materiály. K tomuto účelu věnuje společnost Kärcher také vysokotlaký čistič.