Klášter Maulbronn

Na rozsáhlých restaurátorských pracech v klášteru Maulbronn, památce světového kulturního dědictví UNESCO, se podílela i společnost Kärcher, která očistila kašnu se třemi mísami v severním křídle křížové cesty od odolného vodního kamene - původní barva červeného pískovce se tak poprvé po stoletích opět zviditelnila.

Vzhledem k vysoké tvrdosti vody okolo 21 °dH se během času na spodní a střední míse kašny vytvořila až 1,5 cm silná vrstva vodního kamene. Během prvního pracovního kroku se obrousily hrubé nánosy, na méně citlivých místech se k tomuto účelu použilo i kladivo a dláto. Aby se nepoškodil původní materiál, odstranil Kärcher zbývající vrstvu vodního kamene pomocí otryskávací pistole. Tou se za pomoci stlačeného vzduchu a tlaku 1-4 bar nanesl jemně namletý skleněný prach (velikost zrna 40-80 µm a stupeň tvrdosti 6-7 na Mohsově stupnici tvrdosti) na pískovcové plochy, a tak se z nich pečlivě odstranily nánosy. Na plochy s různě silnými nánosy vodního kamene se mohlo velmi pružně reagovat, neboť tlak vzduchu a množství otryskávacího prostředku se dá pohodlně nastavit přímo na rukojeti pistole. Šetrným postupem se podařilo červený pískovec opět z velké části odkrýt, a to včetně povrchu chrličů vody v podobě lvích hlav v prostřední míse kašny.

Kašna byla postavena okolo roku 1500 a v průběhu částečné rekonstrukce v roce 1978 byla doplněna dvěma dalšími mísami a kuželovitým olověným nástavcem. Kašna sloužila mnichům pro čištění, rituální očisty a pro řezání jejich tonzur.

V klášteru Maulbronn jsou zastoupeny architektonické slohové směry od románského až k pozdní gotice. Ve středověku byl klášter významným politickým, hospodářským a společenským centrem. Po reformaci se klášter přeměnil na evangelickou klášterní školu (v roce 1556). Evangelicko-teologický seminář, založený roku 1807, existuje dodnes. Od roku 1993 je klášter Maulbronn jako světová kulturní památka na seznamu UNESCO.

Klášter Maulbronn
Klášter Maulbronn
Klášter Maulbronn