Věž tzv. "Vierungsturm" vídeňského kostela Votivkirche byla vyčištěna v rámci rozsáhlých sanačních prací na celém kostele.  Čisticí team vyškolený firmou Kärcher vyčistil těžce přístupnou věž pomocí přístroje na tryskání suchým ledem typu IB 15/120.

Pro odstranění dvou různých vrstev patiny byla zvolena metoda tryskání suchým ledem. Díky chladu - 79 ° C nečistoty zmrznou a objeví se v nich trhliny. Pelety suchého ledu se svou vysokou rychlost tak mohou jednoduše odstranit nánosy nečistot starých několik set let, aniž by došlo k poškození původní substance věže. Ice Blaster IB 15/120 a šest až osm tun suchého ledu spotřebované při čištění byly poskytnuty rodinným podnikem Kärcher v rámci kulturního sponzoringu.

Čištění věže také přispělo k historicky relevantnímu nálezu: Na povrchu byl odkryt nápis s letopočtem, který je starší než dříve předpokládané datum výstavby věže. Tento nález vyvolává obnovení výzkumu vzniku této věže.

Obnova votivní kostel běží již asi 15 let a očekává se, že i nadále po dobu dalších pěti let.

Restaurátorské práce na kostele Votivkirche běží již cca 15 let a budou ještě asi dalších pět let trvat.

406_hoch_Reinigungsaktion_Votivkirche_a