Skála Loreley

Společnost Kärcher čistí Loreley - divadlo pod širým nebem

V rámci svého programu kulturního sponzoringu se společnost Kärcher angažovala za zachování Loreley - přírodního divadla pod širým nebem u Sankt Goarshausenu na skále Loreley. Technici společnosti Kärcher odstranili lišejníky, které poškozují kámen, řasy a emisní zbytky, které se v minulých desetiletích vytvořily v hledišti, věžičkách a schodech oblíbeného místa konání.

Použity byly rovnou čtyři různé přístroje společnosti Kärcher: Hrubé nečistoty na usazené na lomovém kameni s obsahem železné rudy byly odstraněny vysokotlakými čističi s ohřevem typu HDS 10/20-4 M - a to zcela bez použití chemikálií. Přístroje pracovaly s 95 °C horkou vodou, tlakem 200 bar a průtokem vody 1.000 l/h. Částečně je potřeba parního stupně pro odstranění hluboce usazených nánosů v pórech horniny. Na stěny věže a zdi se použila rotační tryska s rotujícím bodovým paprskem a rychlostí 4.500 otáček/min. Na schodech a v řadách sedadel se pracovalo s tryskou Power, která při stejné pracovní šířce jako běžné trysky s plochým paprskem vyprodukuje až o 40 % vyšší nárazový tlak.

Obzvláště odolné výkvěty (spékání) byly odstraněny otryskávací pistolí. Nanáší stlačeným vzduchem vysokopecní strusku na čištěnou plochu horniny; přidáním vody v trysce se potlačila tvorba prachu.

Železnému zábradlí a okenním mřížím se dostalo šetrného čištění zařízením pro otryskávání suchým ledem IB 7/40 – to odstraňuje rez a povrchové nečistoty, aniž by změnilo patinu nebo původní ráz kovových povrchů.

Na zametací práce před hlavním vchodem a na péči o zelené plochy za řadami sedadel byl použit komunální vysávací stroj se zametáním MC 50. To umožňují rychle vyměnitelná nástavbová zařízení. Mimoto lze stroj použít i pro zimní údržbu.

Stavba přírodního divadla Loreley začala v roce 1932, slavnostní otevření se konalo o sedm let později s uvedením divadelní hry "Wilhelm Tell". Nejprve se scéna využívala především pro inscenace divadelních klasiků. Od roku 1976 v přírodním divadle pořádají koncerty mezinárodní rockové a popové hvězdy; pořádají se zde i festivaly a uvádějí opery. Stavba se nachází v těsné blízkosti skály Loreley uprostřed Horního Mittelrheintalu, který je uveden na seznamu světového dědictví UNESCO.

Skála Loreley
Skála Loreley
Skála Loreley