Přehradní hráz Matsudagawa

Pomíjivé umění na japonské přehradní hrázi

V Japonsku společnost Kärcher v létě 2008 podruhé pomohla vytvořit umělecké dílo: Ve spolupráci s umělcem Klausem Dauvenem vznikla na přehradní hrázi Matsudagawa v blízkosti města Ashikaga filigránová kresba - vytvořená vysokotlakými čističi.

Přitom byly na údolní straně vodního díla (228 m dlouhého a 56 m vysokého) vodním paprskem vytvořeny motivy květin do 12 let starých vrstev špíny na zdi. Jako kontrast zpracované a nezpracované plochy bylo vidět 5 květů - „Hanazakari“, které na díle zůstanou cca 5 let - potom se na stěně usadí zase tolik řas, mechů a lišejníků, že nebude možné rozeznat vyčištěnou plochu od nevyčištěné.

Aby se mohl nákres přenést na plochu zdi, zdigitalizovala jej jedna japonská zeměměřičská firma a s pomocí laserové techniky jej projektovala na zeď. Pro čisticí práce byly použity 4 vysokotlaké čističe bez ohřevu typu HD 1050 B společnosti Kärcher. Pomocí slaňovacích lan a pojezdového zařízení se pak bylo možné za podpory německé firmy GSAR pro techniku lanového přístupu dostat na všechna místa na zdi a odstranit téměř výlučně organické nečistoty
.

Již v roce 2007 vytvořil Klaus Dauven spolu se společností Kärcher monumentální kresbu se zvířecím motivem s názvem „Wild-Wechsel“ na přehradě Oleftalsperre v Hellenthalu/Eifelu. Klaus Dauven, který pracuje především ve veřejných prostorech, používá od roku 2003 vysokotlaké čističe, aby vytvořil mimo jiné na zahradních zídkách, v podjezdech a na mostních pilířích časově omezené kresby. Přitom se intenzivně vypořádává s prostředím, které mu slouží jako podklad, a vtahuje jej do svého uměleckého díla, aniž by jej - jako u běžného graffiti - trvale změnil.

Přehradní hráz Matsudagawa
Přehradní hráz Matsudagawa
Přehradní hráz Matsudagawa