Naše stránky používají cookies

Naše stránky používají cookies. Některé z cookies, které používáme, jsou nezbytné pro to, aby mohly správně fungovat stránky. Můžete odstranit a blokovat všechny soubory cookie z tohoto webu, ale části stránky nebudou správně fungovat. Více informací o cookies na této stránce viz. Ochrana osobních údajů. V případě, že nadále používáte naše webové stránky, aniž byste odklikli políčko „Pokračovat“ (viz níže), souhlasíte s používáním souborů cookies na těchto webových stránkách. Akceptuji soubory cookies z tohoto webu.

Loading

Memnonovy kolosy - Západní Théby, Egypt

Memnonovy kolosy

Škodlivé nánosy nečistot odstraněny

Memnonovy kolosy v Západních Thébách blízko Údolí králů patří k největším a nejvýznamnějším sochám starého Egypta. Obě 3300 let staré a přes 800 t těžké kamenné figury kdysi střežily vstup do Zádušního chrámu Amenhotepa III., ze kterého se dochovalo jen několik málo pozůstatků. V průběhu různých výzkumů a opatření byly sedící sochy očištěny i od usazených nečistot, které napadly povrch kamene. Čisticí práce provedli odborníci společnosti Kärcher, výrobce čisticích přístrojů, na objednávku Egyptské památkové správy pod vedením prof. dr. Stadelmanna, bývalého ředitele Německého archeologického institutu v Káhiře.

Oba přes 14 m vysoké monumenty z červeného křemence představovaly faraona Amenhotepa III. a stály kdysi před prvním pylonem snad největšího egyptského chrámového komplexu. Díky svým stabilním krustám nečistot, které se na nich během staletí vytvořily, byly silně ohroženy nánosy solí.

Odstranit kámen poškozující vrstvu nečistot a učinit tak přítrž dalšímu chátrání monumentů bylo nejdůležitějším cílem čištění za odborného doprovodu diplomovaného restaurátora Jense Linkeho z Mellingenu. Byla použita metoda otryskávání, při které se užila velmi jemná moučka uhličitanu vápenatého (velikost zrna 0,04–0,14 mm, stupeň tvrdosti 2,5 na Mohsově stupnici tvrdosti). Krusta z nečistot se odstraňovala vrstvu po vrstvě s otryskávací pistolí společnosti Kärcher, na jejíž rukojeti se dá pohodlně nastavit tlak vzduchu a množství otryskávacího prostředku. Tímto způsobem bylo možné velmi flexibilně reagovat na kamenné povrchy kolosů, které byly částečně velmi různě zatížitelné. Překvapivě byly objeveny dokonce i zbytky původních barevných maleb a následně opatrně odkryty, aniž by došlo k jejich poškození.