Modelový projekt s Německou komisí pro UNESCO

Podzim 2013: Německá komise pro UNESCO a specialista na čištění - společnost Kärcher - se svým celostátním modelovým projektem podporují zachovávání kulturních památek v Německu. V rámci projektu bude zdarma a šetrně vyčištěna jedna z německých památek světového dědictví UNESCO. Spolupráce se společností Kärcher je součástí veřejno-soukromého partnerského programu Německé komise pro UNESCO. Po dobu dvou let oba partneři spojí své odborné znalosti pro zachování kulturních památek.

Sponzoring Cáchy

Celostátní soutěž

Jaro 2014: Až do konce února se může všech 38 německých památek světového dědictví přihlašovat do modelového projektu na téma Trvalá udržitelnost. Celkem 14 spisů z devíti památek světového dědictví se předá porotě, kde jsou kromě zástupců Německé komise pro UNESCO a společnosti Kärcher zastoupeni odborníci z oblasti památkové péče, kultury a vědy. Odborná porota se v dubnu rozhodně pro tři kulturní památky, které postoupí do užšího výběru: Karlova a Hubertova kaple Katedrály v Cáchách, radnice v Quedlinburgu a kašna Frankoniabrunnen s postavou Frankonie u paláce Würzburská rezidence.

Sponsoring Kašna Frankoniabrunnen

 Kašna Frankoniabrunnen s postavou Frankonie u Würzburské rezidence

Sponzoring UNESCO

Karlova a Hubertova kaple Katedrály v Cáchách

Sponzoring Quedlinburg

Radnice v Quedlinburgu

Společnost Kärcher zkoumá všechny vybrané soutěžní objekty až do léta, aby se určilo znečištění budovy a vhodná metoda čištění. Odborná porota pak koncem podzimu vybere památku světového dědictví, kterou společnost Kärcher v roce 2015 po konzultaci s příslušným památkovým úřadem a v úzké spolupráci s restaurátory vyčistí.

Členové odborné poroty

Kromě vždy jednoho zástupce společnosti Kärcher a Německé komise pro UNESCO patří do odborné poroty:

  • Profesor Berthold Burkhardt, člen představenstva a mluvčí skupiny pro monitorování světového dědictví ICOMOSu (Mezinárodní rada pro památky a sídla) Německo
  • Profesorka Gabriele Grassegger-Schön, vedoucí laboratoře stavební chemie na Vysoké škole technické Stuttgart
  • Dr. Birgitta Ringbeck, zmocněnkyně zemí Výboru pro světové dědictví UNESCO, t. č. zahraniční pozice
  • Georg Schmid, zástupce mluvčího Asociace restaurátorů, zemské skupiny Bádensko-Württembersko
  • Vyšší ministerský úředník mimo službu, Dr. Werner von Trützschler, zástupce ad hoc pracovní skupiny Světové dědictví zemí při konferenci ministerstva kultury
  • Profesor Gerd Weiß, předseda Sdružení německých zemských památkářů
  • Otto Wölbert, restaurátor Zemského úřadu památkové péče Bádensko-Württembersko

Testovací čištění

Léto 2014: Na všech třech vybraných kulturních památkách se bude provádět testovací čištění.

Vzdělávací projekt

Německá komise pro UNESCO doprovází projekt vzdělávacími opatřeními pro mládež, Vysoká škola technická Stuttgart se stará o vědeckou podporu iniciativy.


Rozhodnutí

Prosinec 2014: Odborná porota vybírá Karlovu a Hubertovu kapli Katedrály v Cáchách pro památkově šetrné čištění. 540 let stará kaple se tak stává mezi dalšími německými památkami světového dědictví stává vítězem. Společnost Kärcher provede restaurátorské čištění a uhradí jeho náklady na jaře roku 2015. Rozsáhlé testy ukázaly, že pro památkově odůvodněné čištění společností Kärcher se nejlépe hodí právě tato kaple. „Velmi nás těší, že jsme se mohli angažovat při čištění tak kulturně a historicky významné budovy“, říká Hartmut Jenner, předseda představenstva společnosti Alfred Kärcher GmbH & Co. KG.

Sponzoring Katedrála v Cáchách