Most lží

Restaurování Mostu lží v Hermannstadtu

V říjnu 2006 vyčistila společnost Kärcher Most lží v rumunském městě Hermannstadt (Sibiu), které smělo v následujícím roce nosit titul „Evropské hlavní město kultury“. Práce se konaly v úzké spolupráci s restaurátory, památkáři a vědci. Zvláštní důraz byl kladen na zachování originální substance.

Stavba postavená roku 1859 je prvním litinovým mostem v jihovýchodní Evropě a v Rumunsku je velmi populární. Lidově se mostu říká "Most lží", neboť se říká, že pokud na něj vstoupí nějaký lhář, most se zřítí. Konstrukce mostu v centru středověkého města má rozpětí 10,5 m. Kromě litiny se skládá z cihlového zdiva a ze základu z pískovcových kvádrů. Římsovitě vytvořené řady z pískovce přenášejí nosné síly mostních oblouků do cihlové zdi, ležící přímo pod mostem.

Během restaurování se staré zdivo a přírodní kámen nejdříve okartáčovaly. Kámen byl znečištěn několikacentimetrovou vrstvou nečistot a krustami. GS-otryskávací pistoli s nízkým tlakem 2-3 bar se uvolněné nečistoty odfoukly a zčásti pevně usazené vrstvy se protrhaly a odstranily. Jako otryskávací prostředek byl použit křemičitan hlinitý. Vrstvy nečistot se z litinové části mostu odstranily zařízením pro otryskávání suchým ledem společnosti Kärcher. Výhoda postupu při restaurování je, že je odolný vůči korozi a téměř neabrazivý. Tímto způsobem se prvně podařilo šetrně odstranit staré, opakovaně nanesené vrstvy barev, aniž by se narušila vrstvička na železném povrchu, která představuje přirozenou ochranu před korozí.