Pražské Národní divadlo

Na rozsáhlých restaurátorských pracech, které nyní probíhají na fasádě téměř 130 let starého pražského Národního divadla, se podílí i světový výrobce čisticí techniky: Rodinný podnik podporuje restaurátorské práce poskytnutím svého know-how a čisticí techniky, aby mohly být z fasády divadla šetrně odstraněny nánosy nečistot poškozující kámen. Práce jsou prováděny za pomoci místní restaurátorské firmy ART Kodiak s. r. o. Čisticí práce byly započaty na severní fasádě, kompletní rekonstrukce by měla být ukončena pravděpodobně za 4 roky.

Bohatě zdobená fasáda Národního divadla vybudovaného mezi lety 1868 a 1881 v novorenesančním stylu sestává převážně z pískovce a omítky. V letech 1977-1983 byla fasáda při prvním restaurování vyčištěna a opatřena - jak se později ukázalo - neadekvátním akrylovým nátěrem, který bude v průběhu současného restaurování odstraněn. Od té doby se na povrchu usadily také prach a biologický porost a emisní nečistoty. Černé, částečně velmi pevně ulpívající nečistoty a krusty nenarušují pouze vnější vzhled budovy, ale poškozují i substanci přírodního kamene a musejí být proto odstraněny.

Ve spolupráci s vlastníkem budovy, restaurátory a zástupci příslušného úřadu památkové péče provedli technici ze společnosti Kärcher před započetím restaurátorských prací testy a stanovili nejlepší metodu čištění. Při pracech se tak použila metoda suchého otryskávání a jako otryskávací prostředek uhličitan vápenato-hořečnatý se stupněm tvrdosti 3-3,5 na Mohsově stupnici tvrdosti a velikostí zrn 5-300 μm. Těžce přístupná místa na filigránových kamenických pracech byla ošetřena chemickým prostředkem pro odstraňování nátěrů a následně očištěna pomocí vysokotlakého čističe s ohřevem.

Společnost Kärcher poskytla organizaci „Národní divadlo Praha“, která je zodpovědná za restaurátorské práce, potřebné přístroje: vysokotlaké čističe s ohřevem, tryskací systémy a vysavače na suché a mokré nečistoty včetně čisticích a otryskávacích prostředků.