Památník objevitelů

Společnost Kärcher čistí památník mořeplavců

Společnost Kärcher vyčistila v létě 1990 kromě Brandenburské brány ještě druhou budovu kunsthistorického významu: památník mořeplavců "Padrão dos Descobrimentos".

Stavba u vjezdu do přístavu Lisabon byla postavena v roce 1960 portugalskými objeviteli. V interiéru památníku je umístěno muzeum lodní dopravy a lze se z něj dostat výtahem na vyhlídkovou plošinu. 65 m vysoká budova představuje ve stylizované podobě plachetnici s hrdinnými portugalskými mořeplavci.

Památník je vyroben z cihel a obložen vápencovými deskami. Tento vápenec vykazoval dva druhy znečištění: tmavé, které tvořily organické usazeniny jako lišejníky, mechy a nečistoty, a tmavé, které tvořily bílé výkvěty sádrovce. Ten se vytvořil pravděpodobně chemickou reakcí vápence s SO2, který je obsažen ve vzduchu.

Po několika pokusech bylo jasné, že tyto nečistoty nepůjdou odstranit vysokotlakým čističem (150 bar/1000 l vody). Ani s chemikáliemi jsme se nepohnuli z místa: kyselé čisticí prostředky se na vápenec zásadně nesmějí používat, alkalické čisticí prostředky neukázaly žádné uspokojivé výsledky čištění.

Bezvadné odstranění nečistot se podařilo jen s Trailerem (přívěsem) pro čištění fasád s nejvyšším tlakem. Tento přístroj používá k čištění proud vzduchu, ke kterému se v přesně nastaveném množství může přidat otryskávací prostředek. Voda, která se přidává do trysky, zabraňuje vzniku prachu. Technické vybavení se skládá z kompresoru, vodního čerpadla, oba poháněny dieselovým motorem; k tomu patří ještě otryskávací zařízení s tlakovou komorou. Všechny agregáty jsou prostorově úsporně uloženy na automobilovém přívěsu.

U tohoto památníku se ukázalo jako výhodné, že se nečistoty finálně neodstranily v jednom pracovním kroku, ale po 1-2 hodinách přestávky v druhém pracovním kroku. Tak mohl být památník se svými 6.000 m² vyčištěné plochy po cca čtyřtýdenních pracech a po závěrečném naimpregnování Kärcher impregnovačem kamene RM 411 při slavnostním ceremoniálu předán veřejnosti.

Pro společnost Kärcher byla tato zakázka jen dalším potvrzením jejích znalostí řešit složité úkoly čištění.

Památník objevitelů
Památník objevitelů
Památník objevitelů