Pamětní kostel císaře Viléma

Společnost Kärcher čistí již počtvrté v Berlíně

Po Brandenburské bráně, Mariánském kostelu a divadle Fridrichstadtpalast čistila společnost Kärcher na jaře 2012 již čtvrtou památku v Berlíně, a sice Pamětní kostel císaře Viléma. Výrobce čisticích přístrojů tak spolu s úklidovou firmou Dussmann Service přispěl k sanaci tohoto stavebního díla. Na vnitřních zdech kulturní památky se za posledních 50 let usadily nečistoty ze sazí, které velmi omezují dopad a odraz světla na původně světlé betonové plochy.

Čištění více než 16.000 okenních prvků

Během třítýdenní akce kulturního sponzoringu bylo přes 16.000 okenních prvků šetrně zbaveno vrstvy nečistot.

Nejrozsáhlejší čisticí operace se prováděly v oblasti mezi vnitřní a venkovní zdí kostela, která není schůdná pro návštěvníky. Protože se v této pouhých 2,40 m široké chodbě osmiboké budovy nemohlo postavit žádné lešení, museli se průmysloví horolezci slanit ze stropu, aby očistili skleněné mozaiky a betonové rámy od vrstvy nečistot. Použili při tom vysokotlaké čističe s ohřevem, které pracují s horkou vodou o teplotě 80 °C, tlakem 100 bar a průtokem vody 700 l/h. Stékající voda se shromažďovala ve speciálně zkonstruované fóliové vaně a následně byla odstraněna vysavači společnosti Kärcher na mokré/suché nečistoty.

Pracovníci úklidové firmy Dussmann Service na zdvihacích pracovních plošinách uvnitř kostela odsávali betonové plástve lemující skleněné mozaiky; úklidová firma sklo čistila ručně houbičkou a kůží, zcela bez chemikálií. Za použití horké vody pod vysokým tlakem a čističe ploch Kärcher byly zvláště šetrně a rovnoměrně odstraněny usazeniny na keramické dlažbě kostela: I zde byla současně vysavačem na mokré/suché nečistoty odčerpávána znečištěná voda.

Sanitární oblasti a další prostory v suterénu kostela prošly důkladným čištěním. I jednu část venkovní fasády tohoto berlínského symbolu, nejnižší řadu betonových mozaiek bez oken, zbavili pracovníci společnosti Kärcher a firmy Dussmann Service vysokotlakými čističi s ohřevem odolných nečistot (jako holubího trusu a zbytků emisí) až do výšky tří metrů.

Čištění coby předpoklad nového konceptu osvětlení

Čištění bylo předpokladem nového konceptu osvětlení, kterým se církevní obci výrazně sníží spotřeba proudu a náklady na energii. „Od té čisticí akce potřebujeme přes den jen velmi zřídka přídavné elektrické osvětlení; ty modré prosklené stěny svítí samy v takové intenzitě, kterou jsme ještě nepoznali“, říká farář Martin Germer.

Dlouhodobé kmotrovství v oblasti čištění přijato

Společnost Kärcher a firma Dussmann to nechtěly ponechat jen u této čisticí akce, ale angažovat se i v budoucnosti pro tuto kulturní památku. Při oficiálním odevzdání vyčištěné stavby předaly obě firmy faráři Martinu Germerovi speciálně vypracovaný koncept pro odborné základní a údržbové čištění. K tomu patří i darování podlahového mycího stroje s odsáváním od společnosti Kärcher, se kterým se do budoucna bude čistit keramická dlažba. Firma Dussmann Service farářovi předala čisticí prostředky, vhodné dávkovací zařízení a kompletně vybavený úklidový vozík.