Socha Krista Spasitele

Restaurování a čištění sochy Krista Spasitele

Jen pár měsíců po čištění Brandenburské brány byla opět poptávka po čisticí technice a odborných znalostech společnosti Kärcher. Tentokrát šlo o důkladné a šetrné vyčištění neméně známé stavby a významného symbolu, sochy Krista Spasitele v Rio de Janeiru. Stalo se tak v rámci restaurování celé sochy jednou firmou provádějící sanaci betonu. Společnost Kärcher sochu Krista Spasitele před deseti lety již jednou čistila, bylo to u příležitosti návštěvy papeže Jana Pavla II.

Již z dálky viditelná socha Cristo Redentor (Kristus spasitel), symbol Rio de Janeira, stojí na kopci Corcovado nad městem. Monument má obrovské rozměry: celková výška je 30 m, nepočítaje 8 m vysoký podstavec. Samotná hlava měří skoro 4 m - při hmotnosti 40 tun! Památka byla postavena v letech 1926-1931; hlava a ruce pocházejí od francouzského architekta Paula Landowskiho.

Vnější plášť stavby (a srdce Ježíše uvnitř sochy) je pokryt mozaikou trojúhelníkových destiček z mastku; tento kámen je velmi měkký, ale dobře odpuzuje vodu.

Symbol Ria de Janeira v novém lesku

Po sanaci betonu a doplnění odlomených mastkových destiček se mohlo začít s čištěním od hlavy až k nohám. Asi 10 pracovníků strávilo měsíc tím, aby soše opět dopomohlo k jejímu ztracenému lesku. Vnější plášť byl z cca 25 % porézní, pokrytý výkvěty a zčernalými organickými usazeninami. Předběžné testy prokázaly, že se při ošetření sochy nesmí používat žádná voda. Naproti tomu přinesla metoda otryskávání jemným pískem, speciálně vyvinutá společností Kärcher pro čištění Brandenburské brány, velmi dobrý výsledek čištění. S plošným výkonem 15 m²/h se podařilo odstranit všechny nečistoty a dosáhnout jednotné barvy povrchu; opravené plochy již nebudí pozornost jako světlé skvrny. Od použití čisticích prostředků tak mohlo být zcela upuštěno.

Následně specializovaná firma ošetřila povrch stavby bezbarvým silikonem. Tento ochranný nátěr odpuzuje vodu, propouští však páru, takže se prosáknutá voda může zase odpařit.

Čištění podstavce a zařízení na úpatí sochy Krista Spasitele vysokotlakými čističi bylo dokončeno v březnu 1991.