Socha Svobody

Postavena: 1871–1884 ke stému výročí Vyhlášení nezávislosti

Výška: 46 m (podstavec) + 47 m (socha)

Stavební materiál: granit

Druh znečištění: zčernání, výkvěty, znečištění životním prostředím

Čištění: HDS 200

Termín čištění: 1985

Socha Svobody
Socha Svobody
Socha Svobody