Naše stránky používají cookies

V případě, že používáte naše webové stránky, souhlasíte s používáním souborů cookies. Více informací viz. Ochrana osobních údajů, bod J.

Podpořme společně dobrovolné hasiče

 

Jak podpora probíhá?
 

Dobrovolným hasičům, kteří působí v regionech zasažených povodněmi, darujeme profesionální tlakovou myčku nebo mokrosuchý vysavač. 

 

Jak můžete pomoci?
 

S výběrem spolku, který od nás obrdží jeden z níže uvedených strojů nám můžete pomoci svým hlasováním na našem Facebookovém profilu.

Označte u tohoto příspěvku v komentářích hasiče z vašeho okolí a my následně 4 požární týmy* vybavíme profi strojem, který jim pomůže při jejich těžké práci.

 

CHCI SE ZAPOJIT ⇒ 
 


* Vyhrazujeme si právo rozhodnout, kdo přístroje dostane. Změna našeho rozhodnutí není právně vymahatelná.

Bližší informace o Pravidlech naleznete níže.

 


V rámci podpory rozdáváme tyto produkty:

hd 5/15 15209340

2 ks profesionální vysokotlaký čistič HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Všestranný – vysokotlaký čistič HD 5/15 CX Plus + FR Classic bez ohřevu pro vertikální i horizontální provoz. S uložením příslušenství, mosaznou hlavou válců a systémem automatického snížení tlaku.

Mokrosuchý vysavač NT 50/20 16670300

2 ks mokro-suchý vysavač NT 50/2 Me Classic Edition *EU

Dvoumotorový mokro-suchý vysavač NT 50/2 Me Classic s patronovým filtrem a objemem nádoby 50 litrů. Pro mokré a hrubé nečistoty všeho druhu. Vynikající sací síla, manipulace a kvalita!

piktogram-ruka_srdce

 

Děkujeme tímto všem, kteří pomáhají. 

Pravidla:

* Tento dar je dobrovolnou aktivitou společnosti Kärcher spol. s r.o. a není právně vymahatelný.
Společnost Kärcher si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o příjemci daru bez ohledu na počet nominací či liků u nominace.
Společnost Kärcher (dále dárce) si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání, je vulgární, hrubě uráží jiné Účastníky, Správce / Dárce nebo jejich obchodní partnery.
Dárce si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka, u kterého nastane důvodné podezření, že se jakkoli pokusil podvodným způsobem ovlivnit výsledek nominací, včetně využívání více emailových adres či FB profilů pro nominace pod totožným jménem. Toto jednání se považuje za podvodné. Dárce si dále vyhrazuje právo vyloučit Účastníka, jehož chování či Facebookový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a jeho nominace nebude brána v potaz.
Příjemci Daru nejsou oprávněni vymáhat Dar právní cestou, žádat výměnu Daru nebo jeho ekvivalent v penězích. Nárok na Dar není převoditelný na jinou organizaci (vyjma zřizovatele). Pořadatel si vyhrazuje právo Dar zaměnit za jiné srovnatelné produkty. Předáním Daru Příjemci jsou splněny veškeré závazky pořadatele a organizátora vůči Příjemci stanovené těmito Pravidly. Nárok na Dar nevzniká v případě nedodržení nebo porušení podmínek výše uvedených.
Příjemce či jeho zřizovatel je povinen vytavit do 14-ti dnů ode dne převzetí Daru potvrzení o přijetí Daru.
Nominující a příjemci Daru jsou tímto ze strany Dárce a organizátora informováni, že tito nenesou odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací Daru, nepřebírají vůči Příjemcům Daru žádné jiné závazky než stanovené těmito Pravidly, a Příjemci Daru nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany Dárce nebo organizátora než uvedená v těchto Pravidlech.
Výsledky nominací jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výměna Daru či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcný Dar není možná.