Úspěch ze stavebnicového systému

Pro plánování zařízení je velkou výhodou, že použité komponenty Kärcher byly vyvinuty speciálně pro čištění vnitřků nádrží. Kärcher tak může nabízet širokou škálu modulárních a kompatibilních komponent, které umožňují použít to nejlepší systémové řešení. To, že naše dlouholeté zkušenosti v čištění vnitřků nádrží proudí přímo do definice výrobku, je přitom tak samozřejmé jako dodržování průmyslových standardů kvality.

Čištění nádrží

Čištění vnitřků: Všechno se točí kolem té správné hlavy.

Kärcher čističe vnitřků jsou určeny pro univerzální použití a většinou již vlastní povolení dle ATEX 94/9. Propouštěcí výkon a provozní tlak lze přizpůsobit konkrétním požadavkům. K pohonu dochází pomocí paprsku nebo elektrického či pneumatického motoru. Požadovaného prostorového otáčení trysek se dosahuje otáčením tryskového nosiče ve dvou rovinách. Asymetrické ozubení s vyšším počtem zubů přitom zajišťuje plošné vedení paprsku a intenzivní čištění celkové vnitřní plochy.

HKS 100

HKS 100 speed control

Pro otvory od průměru 200 milimetrů: HKS 100 speed control se 2 nebo 4 tryskami a samopohonem (princip zpětného rázu). Vhodný pro nádrže do objemu cca 40.000 litrů. Maximální pracovní tlak 100 bar. Smáčené části jsou vyrobené z ušlechtilé oceli a jsou připravené pro použití kyselin, louhů, ředitel a acetonu jako čisticích médií. Inovativní vývoj hydraulické brzy zaručuje stabilitu počtu otáček.

HKF 200

HKF 200

Pro otvory od průměru 200 milimetrů: elektricky nebo pneumaticky poháněná hlava na čištění vnitřků HKF 200, vyrobená z ušlechtilé oceli, se 2 nebo 4 tryskami. S tlakem až 200 bar pro velké nádrže do objemu cca 70.000 litrů. Všechny smáčené části jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli a jsou připraveny na univerzální použití kyselin, louhů a ředitel z široké oblasti pH jako čisticích médií.

ICH 120/14 Ps F2

ICH 120/14 Ps F2 – sklopný podstavec

Paprskově poháněná hlava na čištění vnitřků pro průmyslové použití, zaměření na železniční cisterny se 4-8 nápravami. Umožňuje více pracovních kroků v jednom chodu: napařování integrovanou tryskou, účinné vysokotlaké čištění prostřednictvím paprskově poháněných hlav a následné schnutí. A to vše s účinností, kterou nelze překonat.

HKF 200 C2 – univerzální

HKF 200 C2 – univerzální

Modifikovaný HKF 200. Čistič vnitřků, který je vhodný pro normální provoz i pro provoz v režimu „Power“. Díky snadnému manuálnímu přepínání může být provozován s dvojitým průtokem vody a sníženým počtem obrátek. Tím je možné individuální použití např. pro čištění tanků a sil (normální provoz) stejně jako pro čištění 20-stopých kontejnerů (hlava Power).

HKF 50

HKF 50

Pro otvory od průměru 50 milimetrů: elektricky nebo pneumaticky poháněná hlava na čištění vnitřků HKF 50 - pro nádrže do 3000 litrů při tlaku až 100 bar. Jako čisticí média mohou být použity kyseliny a louhy z široké oblasti pH.

Vysokotlaká čerpadla: vysoký tlak pro každou potřebu.

Vysokotlaká čerpadla Kärcher pro čištění vnitřků tanků jsou konstruována jak pro použití s čistou vodou, tak i s rozpouštědly, kyselinami a louhy. Speciální typy jsou schválené i pro oblast s nebezpečím exploze. Vhodně nastaveným výkonem čerpadla lze pracovat s různými tlaky a prakticky libovolným množstvím vody. Specifické nástavbové sady otevírají další možnosti univerzálního použití v různých oblastech. V chemickém průmyslu přibývá mobilních systémů, zvláště pro čištění stacionárních míchacích nádrží a tanků s látkami nerozpustnými ve vodě

Stacionární zásobování vysokým tlakem HDI 38/12

Stacionární vysokotlaké zásobování HDI 30/10 nebo 38/12

Tyto čerpadlové agregáty tvoří jádro zařízení na čištění vnitřků tanků. Použitím vysoce kvalitních materiálů jako ušlechtilá ocel a keramika je nastaveno na dlouhou životnost v průmyslu. Různé nástavbové sady od automatického řízení množství, dvojnásobného dávkování čisticího prostředku na straně sání až po provoz s ohřevem (80 °C) otevírají možnosti univerzálního použití.

Stacionární zásobování vysokým tlakem HDI 56/20

Stacionární vysokotlaké zásobování HDI 56/20

Robustní průmyslové čerpadlo, určené pro čištění vnitřků velkých nádrží jako železničních cisteren. Specifické nástavbové sady od dávkování čisticích prostředků na straně sání přes automatické řízení množství až k provozu s ohřevem (80 °C) otevírají další oblast použití.

SHD-R 3000 S

Stacionární vysokotlaké zásobování SHD-R 3000 S, SSR nebo LM

Řemenově poháněné pístové čerpadlo pro použití pitné vody, kyselin, louhů nebo ředidel jako čisticího média. Specifické nástavbové sady umožňují univerzální použití. K dostání i v pojízdné verzi.

HDC Classic

Stacionární vysokotlaké čištění s HDC Classic/Standard/Advanced

Stacionární čerpadlové moduly z produktové řady HDC jsou vhodné zejména pro čištění vnějšků. Samostatná brožurka poskytuje komplexní informace o výhodách produktu.

Průtokový ohřívač: horká voda a pára z jednoho pramene.

Zvyšující se náklady za energii a přání snížit CO2-emise jsou centrálními tématy při koncepci zařízení. Společnost Kärcher proto nabízí řadu speciálně vyvinutých modulárních komponent. S cílem umožnit každému zákazníkovi perfektní řešení jsou k dispozici další možnosti - např. systémy rekuperace tepla a alternativní zdroje energie.

HWE 4000

Průtokový ohřívač HWE 4000

Kompaktní stacionární průtokový ohřívač s ověřeným typem konstrukce pro naftový nebo plynový provoz. Tento jedinečně výkonný přístroj může být použit ke zvýšení teploty na 90 °C (160 bar a 4.000 l/h) nebo k výrobě páry do 140 °C (20 bar a 2.000 l/h). Modulární konstrukce umožňuje prostřednictvím nástavbových sad rozšíření na provoz s pracovním nástavcem. Průtokový ohřívač HWE 400 je svou konstrukcí a volbou materiálu připraven na použití v průmyslu. Příklady toho jsou balíček cívek z ušlechtilé oceli, přezkoušený certifikační společností TÜV, a zjednodušené uvedení do provozu. Nová modulovaná plynová varianta zjednodušuje nastavení individuálně požadovaných hodnot teploty. Tím lze i při flexibilních teplotách přívodní vody (mj. použití tepelných výměníků odpadních vod) ušetřit energii.

Tepelné výměníky WT 560/1100

Tepelný výměník WT 560/1100

Stacionární vysokotlaký protiproudový agregát, přezkoušený certifikační společností TÜV, pro ohřev teplé vody prostřednictvím nasycené páry. Určen pro zvýšení teploty na 95 °C. Vysoce kvalitní průmyslové materiály a zpracování zajišťují trvale vysokou provozní bezpečnost při nízkých provozních nákladech.

Pokud není v místě k dispozici žádná pára, může být do systémového řešení integrován vyvíječ páry.

Řízení, kontrola a dokumentace.

Inovativní koncepty řízení Kärcher odrážejí aktuální stav techniky. V souladu s vysokým standardem kvality Kärcher se instalují výhradně součástky od renomovaných výrobců. Každé řízení je na zakázku, vyvinuté speciálně pro toto konkrétní zařízení: ať se jedná o relé řízení nebo PLC-řízení, manuální nebo automatický režim, ¨záznam dat nebo síťové propojení.

Cleaning Data Management

PLC-řízení

Sofistikovaný a speciálně navržený software reguluje zařízení přes řízení založené na volně programovatelném systému (PLC). Koncepce řízení a zařízení obsahuje různé možnosti, které umožňují individuální přízpůsobení se specifickým podmínkám zákazníka.

Dotykový panel

Dotykový panel

Volitelný, uživatelsky přátelský dotykový panel umožňuje kontrolu a přizpůsobení řídících parametrů i zobrazování chybových hlášení.

Cleaning Data Management

Cleaning Data Management (CDM)

Kärcher CDM-software zaznamenává provozní časy, spotřeby i jednotlivé parametry během fáze čištění. Tato data jsou uložena v databázi Microsoft Access, kde jsou k dispozici pro zákaznicky specifické vyhodnocení a na konci programu je lze vytisknout.

Teleservice

Teleservices

Každé zařízení může být volitelně připojeno k síti přes ISDN datové vedení. To umožňuje aktuální přístup k řízení pro provedení aktualizace softwaru i pro možnost využití online podpory v případě potřeby.

Vizualizace

Řízení / vizualizace zařízení

Společnost Kärcher pokrývá celé spektrum řízení zařízení: od řízení malých zařízení se snadným ovládáním (relé) až k velkým zařízením s komplexními požadavky na čištění (PLC) včetně různých možností. Vstup do vizualizace představuje dotykový panel. Prostřednictvím počítačové vizualizace zařízení se dosáhne vylepšeného ovládání.

  • Samostatný PC v kontrolní místnosti s propojením a softwarovým balíčkem.
  • Vizuální zobrazení provozních komponent.
  • Flexibilní díky parametrizaci až na 7 automatických programů.

Příslušenství a čisticí prostředky.

Systémová řešení Kärcher jsou vždy souhrnem perfektně navzájem sladěných přístrojů, příslušenství a čisticích prostředků. Mnohostranné příslušenství jako je změkčování, dávkování čisticích prostředků na straně sání nebo tlaku nebo účinné sušicí systémy otevírají dosud neznámé oblasti použití. S ručním nástavcem lze vyčistit plochy mimo nádrž. Systémy ochrany proti pádu a uzemňovací systémy splňují nepostradatelné aspekty bezpečnosti práce a procesů.

Dávkovaní čisticích prostředků

Tolik, kolik je nutné, tak málo, jak je možné

V dávkování čisticích prostředků disponuje společnost Kärcher stejně tak osvědčenými jako spolehlivými řešeními a inovativním postupem ke snížení spotřeby čisticích prostředků. Standardní čisticí prostředky se přidávají na straně sání. Při použití agresivních čisticích prostředků se tyto dávkují přímo do vysokotlakého vedení. Efektivní varianta k prodloužení doby působení je nanesení chemikálií nízkým tlakem s následným vysokotlakým čištěním.

Více čistoty, více bezpečnosti

Více čistoty, více bezpečnosti

Pro čištění poklopů a vnější strany vozidel s tankem a silem jsou k dispozici rozsáhlá příslušenství, např. patentovaná tryska Power, jejíž výsledek čištění je nepřekonatelný.

Zařízení pro bezpečnost práce jako ochrana proti pádu - ať už individuální nebo kolektivní - se berou v úvahu již při plánování a konstruování zařízení.

Čisticí prostředky

Přesně ten správný čisticí prostředek

Společnost Kärcher může díky svým dlouholetým zkušenostem ve vývoji a vlastní produkci čisticích prostředků nabídnout pro každé použití ten nejvhodnější čisticí prostředek - a jeho výhody brát v úvahu již při plánování zařízení. Od čisticího výkonu tak můžeme předvídavě zohlednit také faktory jako životnost, dávkování nebo recyklace, popř. likvidace.

Horký vzduch nebo studený vzduch (pozadí: šedé)

Horký vzduch a studený vzduch

Pro optimální dobu průtoku mohou generátory horkého vzduchu nafoukat do tanků volitelně horký nebo studený vzduch.

Nakladače pro čisticí hlavy

Nakladače pro čisticí hlavy

Pro manipulaci s čisticími hlavami jsou k dispozici volitelně elektrické či pneumatické nakladače nebo také levné, manuálně ovládané balanční systémy.

ATEX certifikace

Všechna nabízená řízení zařízení od společnosti Kärcher a velká část čističů vnitřků i některá vysokotlaká čerpadla mohou být dodána i v ATEX-provedení.

Atex