Použití

Úkoly v čištění vnitřků tanků jsou často složité a mohou vykazovat velmi specifické vlastnosti: velikost a geometrie nádrží, typická znečištění, vnější vlivy. Proto jsme systémová řešení Kärcher navrhli do detailu. Prezentujeme Vám zde přesvědčivé příklady.

Čištění tanků a sil bez hranic.

Čisticí procesy při čištění vnitřků tanků a sil probíhají přesně a automaticky. Zatímco uživatel pracuje se speciálně vybranými stříkacími hlavami, v pozadí řízení zařízení Kärcher ovládá souhru perfektně vzájemně sladěných komponent: účinných vysokotlakých čerpadel, vyvíječů páry, generátoru horké vody a všestranného příslušenství. Sloučené v modulárních systémových řešeních, se kterými je prakticky všechno proveditelné: studené, teplé, horké - kyselé nebo alkalické - paření a schnutí.

Čištění vnitřků
Schnutí
Čištění vnějšků
Zařízení na čištění tanků a sil

Dokonalost v kombinaci - 20-stopý kontejner.

Čištění kontejnerů v kombinované dopravě železnice-lodě-silnice vyžaduje výkonné a spolehlivé čisticí systémy. Tento logistický systém klade svým rozsáhlým síťovým propojením a krátkými dobami cyklů zvláštní požadavky.

Čisticí stanice
Hlava Power
Portálový jeřáb v halách
Sušicí systém

Po hospodárné koleji - čištění železničních cisteren.

Čisticí zařízení pro železniční cisterny kladou kvůli velikosti a vnějším podmínkám zvláštní požadavky na čištění vnitřků. Společnost Kärcher má hluboké znalosti aplikací a procesů v čištění železničních cisteren. Ve spojení s jedinečnou servisní sítí Kärcher jsou i ty nejvyšší požadavky zákazníků trvale plněny.

Čisticí stanice
Dlouze a plynule
Pod parou
Čištění nádrží - neobyčejné komponenty

Perfektní vyčištění každé velikosti - IBC.

Čištění a opětovné použití IBC-kontejnerů nabízí přesvědčivé výhody oproti jednorázovému použití. Čištění je hospodárné a vzhledem k vysokému počtu IBC kontejnerů v hospodářském oběhu důležitý příspěvek k ochraně životního prostředí. Společnost Kärcher nabízí čisticí stanice pro všechny velikosti a složení kontejnerů.

Šířka použití
IBC - středně objemové kontejnery
Skvělý výkon v malém formátu
Čištění IBC-kontejnerů

Speciálně pro lehké sudy.

Kärcher čisticí stanice na sudy umožňují rychlé čištění lehkých nádob do průměru 750 mm. Nezávisle na jejich tvaru. Mycí stanice s čisticími hlavami a cirkulačním bazénkem jsou sestaveny a tedy „ready to use“.

Okamžitě připraven k použití
Ten má všechno v hlavě
Důkladné čištění
Okamžitě znovu naplnitelné
Snadná obsluha
Speciální čištění

Čištění nádrží v chemickém průmyslu.

Chemický průmysl je přirozeně odvětvím s nejširším spektrem čisticích aplikací. A díky množství nejrůznějších procesů a látek má zvláštní potřeby individuálních řešení. Ty se pohybují od speciálních čisticích postupů pro laky a ředidla v barvírenském průmyslu až k ochraně před explozemi dle ATEX 94/9.

Reaktory
SHDR 3000
Čisticí hlava s otočným rámem
Mobilní oběh
Systémové schéma

Bezpečné čištění reaktorů.

Čištění reaktorů představuje zvláštní aplikaci pro polostacionární nádrže v chemickém průmyslu. Profesionální, automatické čištění, které je integrované do procesně technických postupů, je základním předpokladem toho, aby mohly požadované reakce za stanovených podmínek probíhat. Technologií budoucnosti, ve které zaujme společnost Kärcher vůdčí roli, je čištění polysilikátových procesních nádrží.

Funkční schéma
Čisticí stanice
Cirkulační bazének
Řídící centrála
Snadná obsluha