Sářina cesta k čisté vodě

Mnoho lidí v Keni převařuje znečištěnou vodu, aby ji mohli pít – a je k tomu zapotřebí velké množství palivového dřeva. Tato potřeba vede k většímu vytváření dřevěného odpadu, který přispívá k nárůstu emisí CO2. Tomu se pokouší vzdorovat projekt ochrany klimatu v Keni: V rámci projektu se do domácností rozdávají vodní filtry. Ty jsou určeny nejen pro zlepšení zdraví lidí, ale přispívají i k ochraně klimatu.

1260_Kaercher_LifeStraw

Kaercher_Grafik_Fakten_Kenia

Sára musí čtyřikrát až pětkrát týdně do lesa, aby nasbírala nové dřevo pro svou rodinu. Cesta, kterou při tom musí ujít, je dlouhá. Větve jsou těžké a dívka je nese střídavě na hlavě a na ramenou, aby se jejich hmotnost dala na dlouhé cestě snést. Dřevo by mohla i koupit, ale je to o mnoho dražší.


Patnáctiletá dívka bydlí se svou rodinou v malé vesnici v západní Keni. Mnoho lidí v tomto odlehlém kraji žije pod hranicí chudoby – v hliněných chatrčích, bez lékařské péče a bez tekoucí pitné vody. Nejbližší řeka je špinavá a zanesená mnoha bakteriemi. Obyvatelé její kalnou vodu však pijí, protože jiná možnost není. Důsledkem jsou často těžká onemocnění jako tyfus nebo cholera. Na radu lékařů proto lidé převařují vodu nad otevřeným ohněm. Je to pro mnoho z nich jediná cesta, jak zahubit bakterie, které jsou příčinou nemocí.


Spotřeba palivového dřeva je jedním z důvodů, proč se v posledních desetiletích v Keni výrazně více kácejí lesy. Dřevo je zde zdaleka nejdůležitějším zdrojem energie a používá se k vaření a topení – 90 % pokáceného dřeva se používá jako palivo. To vede k tomu, že lesy ztrácejí svou funkci zásobníků a přeměňovačů CO2 a znečištění vzduchu roste.


Čistá pitná voda pro Sářinu vesnici

Vestergaard Frandsen to chce změnit: Tato společnost, zabývající se technologiemi pro boj proti nemocem, řídí projekt na ochranu klimatu, v rámci kterého se dosud do keňských domácností rozdalo 900 000 vodních filtrů. Program LifeStraw® Carbon For Water (CO2 za vodu) má přispět k tomu, aby lidé vodu místo převařování filtrovali. Projekt je financován z prodeje uhlíkových kreditů. K filtrování vody není třeba elektřina ani palivo. Centrálním prvkem je asi 30 cm dlouhé plastové pouzdro, ve kterém se nacházejí filtrační membrány. Ty zajišťují odstraňování virů i bakterií ze znečištěných řek, jezer, nádrží na dešťovou vodu nebo kaluží.

406x204_Kaercher_4

406x203_Kaercher_5

I Sářina rodina dostala vodní filtr. Takzvaný LifeStraw® je upevněn pomocí lana na stropě jejich chatrče. Špinavá voda se jednoduše naplní do úpravné jednotky s filtrem a pomocí kohoutku ji lze opět vypustit. Pomocí nové metody je voda pitná i bez převaření. Tyto jednotky na úpravu vody s filtrem má k dispozici v západní Keni již 3,6 milionu lidí a pravidelně je používají. Sára vypráví, že rodiče byli zpočátku skeptičtí, ale nyní již převažují výhody: Jejich zdraví se výrazně zlepšilo, kvůli čisté pitné vodě není nutné sbírat dřevo a ušetří se čas. Tento trvale udržitelný program navíc předpokládá, že vodní filtry budou moci uživatelé v případě potřeby zdarma opravit nebo vyměnit v servisních centrech po celé provincii. Verstegaard Frandsen proto na místě zaměstnává lidi, kteří mají pomáhat se zajištěním kvality vody.

Kromě zdravotních a ekonomických výhod pro lidi přináší filtrační systém užitek i životnímu prostředí: Protože je zapotřebí méně palivového dřeva, kácí se méně stromů. Tímto způsobem lze ukládat více CO2 a do atmosféry se dostane méně skleníkových plynů. Od začátku projektu v roce 2011 se tak ušetřilo již 4 476 205 tun CO2.


Změna klimatu a projekty na ochranu klimatu

Nárůst emisí skleníkových plynů, jako stoupající koncentrace CO2 v atmosféře, vede ke změně našeho klimatu. Důsledky již nyní pozorovat po celém světě: Tání ledu na pólech, vzestup hladiny moří a nárůst extrémů v počasí, to je jen několik příkladů

Aby bylo možné zastavit nárůst globálního oteplování, vznikají od podepsání Kjótského protokolu 1 mnohá opatření na snížení emisí skleníkových plynů. K nim patří například kompenzace CO2 pomocí projektů na ochranu klimatu. Úspory, dosažené těmito opatřeními, jsou obchodovatelné ve formě emisních certifikátů. Každý certifikát má přitom hodnotu určitého množství CO2, které se díky projektu ušetří. Aby mohly projekty na ochranu klimatu generovat tyto certifikáty, musí splňovat určitá kritéria, například zajistit dlouhodobou úsporu emisí skleníkových plynů.

Projekt Vestergaard Frandsen získává tyto certifikáty za snížení skleníkových plynů. Společnosti i jednotlivci si mohou tyto certifikáty zakoupit a podpořit tak projekt na ochranu klimatu. Tím se opět vyrovnají emise CO2, které vznikají například používáním automobilů, spotřebou elektrického proudu nebo leteckými cestami.

 

Kaercher_Grafik_Vergleich

160831_Wie_funktioniert_es_620px.jpg

Čištění šetrné ke klimatu

Společnost Kärcher se angažuje v oblasti trvale udržitelného rozvoje a ochrany klimatu a podporuje certifikované projekty na ochranu klimatu, jako je úprava vody v západní Keni. I při používání čisticích zařízení, jako jsou kartáčové vysavače, vznikají v důsledku spotřeby elektrické energie emise CO2, kterým se nelze zcela vyhnout.

Ve spolupráci s poradenskou společností pro ochranu klimatu ClimatePartner2 nabízí proto společnost Kärcher uživatelům svých kartáčových vysavačů možnost kompenzace emisí CO2, které vznikají při používání těchto přístrojů. K tomu se zjišťuje roční množství emisí CO2 u sady vysavačů na základě jejich velikosti, modelů a průměrného používání. Za každou tunu CO2 se investuje stanovená peněžní částka do mezinárodně certifikovaného projektu na ochranu klimatu, a tak se šetří emise skleníkových plynů.

Společně se společností ClimatePartner podporuje Kärcher projekt na ochranu klimatu Vestergaard Frandsen a umožňuje tak zlepšení zásobování vodou v západní Keni. Kvalitu projektu zajišťují mezinárodně platné standardy jako „Gold Standard“ – jedna z nejpřísnějších norem, vyvinutá 40 nevládními organizacemi.


Protože pro naše klima není důležité, na kterém místě na světě se CO2 ušetří, každá ušetřená tuna CO2 zlepšuje globální klima stejnou měrou. Stejně tak není důležité, zda se skleníkové plyny ušetří v rozvojových zemích nebo ve Střední Evropě. Základní myšlenkou kompenzace je zabránit určitému množství emisí CO2, kterému se nelze na jednom místě na světě vyvarovat, na jiném místě. Proto i vodní filtry v Sářině vesnici přispívají k ochraně klimatu.

Ze zařízení LifeStraw® své rodiny má však užitek i sama Sára: Protože je potřeba méně palivového dřeva, nemusí už nosit domů těžké větve a absolvovat s nimi dlouhou cestu, a zůstává jí tak více času na školu a učení.

620_LifeStraw4

Kaercher_Zitat_1

„Než jsem dostala LifeStraw, měla jsem často bolesti břicha a průjem a moje děti také. Od té doby, co mi dali LSF, se můj život a zdraví mé rodiny opravdu zlepšilo a ušetřím mnoho peněz, které jsem vždy musela vydávat za léky.“

Kaercher_Zitat2

„Dnes jsem zdravý a všude si s sebou beru vodu LifeStraw. Můj život se tedy ze zdravotního hlediska zlepšil. Žaludeční potíže jsou pro mou rodinu i mě minulostí.“

Kaercher_Zitat3

„Musela jsem opakovaně do nemocnice, ale teď už ne. Už si nemusím kupovat léky, a tak ušetřím peníze. Mé děti už nedostávají nemoci, přenášené pitnou vodou, a nejsou dehydrované.“


1 Kjótský protokol je protokol, uzavřený v roce 1997 k úpravě Rámcové úmluvy OSN ke změně klimatu (UNFCCC) s cílem ochrany klimatu. Tato úmluva, která nabyla platnosti 16. února 2005, předepisuje závazné cílové hodnoty pro emise skleníkových plynů, které jsou hlavní příčinou globálního oteplování.

 

2 ClimatePartner je přední poradenská společnost v oblasti ochrany klimatu v německy mluvících zemích, která sídlí v Mnichově. Od svého založení v roce 2006 sleduje společnosti ClimatePartner cíl integrovat ochranu klimatu do co nejvíce oblastí našeho každodenního života. Tato poradenská společnost přebírá za společnost Kärcher výběr a přípravu kvalitních projektů na ochranu klimatu, které se zabývají kompenzací CO2 a připravuje odpovídající IT infrastrukturu s certifikátem TÜV pro realizaci kompenzace CO2.