TAJEMSTVÍ ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA

Rodina a přátelé, vzdělání, zdraví a blahobyt: právě tyto oblasti podle Zprávy o světovém štěstí, která byla sestavena na základě studie ze 155 zemí světa, nejvýznamněji ovlivňují náš pocit štěstí. Studie PNAS nazvaná „Nákup času pro větší životní spokojenost“ ale poukazuje na další faktor, který stál doposud v pozadí: čas. Pouze ti, kdo mají čas, jej totiž mohou trávit něčím, co je udělá šťastnější. A je už na každém z nás, jestli si pozveme chůvu, uklízečku nebo si pořídíme stroje a vybavení, se kterými budou domácí práce nebo činnosti na zahradě rychlejší a snadnější.

Luck_Header

Rozhovor s Nico Rosem

Společně s Nico Rosem, odborníkem na pozitivní psychologii, koučem a personálním ředitelem ve společnosti Bertelsmann, poodhalíme roli, kterou hraje čas na naší cestě za štěstím - a vysvětlíme, co s tím vším má společného Kärcher.

 

Pane doktore, podíváme-li se do minulosti, je dnes nějak obtížnější být šťastný?

Nemyslím si, že by to dnes bylo nějak obtížnější: vlastně naopak. Jen výzvy a problémy, které na cestě za štěstím potkáváme, se v průběhu času z důvodu odlišných životních podmínek změnily. Mám-li je ovšem srovnat s výzvami a problémy dřívějších časů, musím říct, že ty současné jsou rozhodně mírnější.

Pojďme si to dokázat několika příklady: V minulosti například, když jste byl prvorozeným synem obuvníka, stal jste se také obuvníkem, a to bez jakýchkoliv námitek či protestů. Možná jste byl šťastný, ale možná také ne. Tahle otázka se vlastně vůbec neřešila. V současnosti si například v Německu můžete vybírat z 20000 různých oborů studií. Pro některé lidi je tato svoboda volby břemenem, ale obecně se považuje za pozitivní skutečnost. Totéž platí i pro život. V minulosti lidé nežili dostatečně dlouho, aby se museli zabývat tím, co budou dělat v důchodu. Žádný důchod vlastně ani nebyl - lidé pracovali tak dlouho, dokud stáli na nohou. Díváte-li se na to tedy z objektivních hledisek, myslím, že dnes se máme podstatně lépe. Jsme ale nuceni dělat více rozhodnutí s nejistým výsledkem. To může mít dopad na naši náladu. Uzavřel bych to ale tím, že pochybuji, že by si kdokoliv z nás vyměnil život s někým, kdo žil například před 200 lety.

 

 

Co může být pro někoho radostí, je pro jiného bolestí: jak se vlastně liší vnímání štěstí v různých částech světa?

Pokud bychom to velmi zjednodušili, vnímání štěstí lze rozdělit na východní a západní. Západní perspektiva je charakteristická individualistickými kulturami založenými na prototypu amerického snu. Pozornost je primárně upírána na osobní štěstí. Na druhé straně stojí kolektivistická kultura Číny. Tam je osobní štěstí mnohem více navázáno na ostatní osoby či dokonce určitý systém.

Kultury západní Evropy jsou někde na půli cesty mezi těmito dvěma odlišnými filozofiemi. Zajímavým případem je ale Skandinávie. Celé roky totiž skandinávské státy zaujímají ty nejvyšší příčky v žebříčku nejšťastnějších zemí. Lidé si užívají nejen velkou míru svobody, ale také velmi sofistikovaný státní systém blahobytu, který zajišťuje, že materiální rozdíly mezi obyvateli těchto zemí nejsou příliš velké. Můžeme tam vidět velmi silný duch pospolitosti. Tento mix se zdá být ideální živnou půdou pro růst osobního štěstí.

 

 

 

 

Nico Rose

Jaký je vztah mezi štěstím a časem?

Na tuto otázku bych mohl odpovědět mnoha různými způsoby. Za všechny ale zmíním tři základní perspektivy.

Budeme-li hovořit o čase v souvislosti s naším věkem, můžeme se vlastně na stárnutí těšit. Existují důkazy o tom, že krize středního věku zasáhne naprostou většinu z nás. Lidé jsou tak nejšťastnější v jejich mladém věku a na počátku dospělosti, než například na konci své čtyřicítky nebo padesátky. U lidí procházejících padesátkou se míra štěstí začíná opět zvyšovat, přičemž vrcholu dosahuje mezi šedesátým a sedmdesátým rokem – samozřejmě za předpokladu, že se těší dobrému zdravotnímu stavu. Jiná perspektiva se váže na naši osobní zkušenost. V tomto případě je odpověď jednoduchá. Když nás nějaká aktivita natolik zaměstná, že zcela ztratíme pojem o čase, jsme obvykle šťastní. Ačkoliv je třeba upřímně přiznat, že toto si uvědomíme většinou až zpětně. Každá taková vzpomínka na chvíle, kdy jsme byli něčím pohlceni a zaujati tak, že jsme zcela přestali vnímat čas, v nás ale znovu spolehlivě vyvolá pocit štěstí.

Pro náš pocit štěstí je naprosto nezbytné zaměřit se na konkrétní činy - tj. jak vlastně trávíme náš čas. Obory pozitivní psychologie a behaviorální ekonomiky přinesly v posledních několika dekádách s jasnými doporučeními: je důležité udělat si čas na aktivity, které jsou pro nás nějak prospěšné či příjemné. Jedním z nejspolehlivějších zdrojů štěstí je nějaká lehčí forma vytrvalostního sportu, ideálně provozovaného venku. Také meditace se v posledních letech ukázala jako skvělý nástroj k dosažení štěstí. Podíváme-li se na to obecněji, měli bychom trávit co nejvíce času s opravdovými přáteli a rodinou. Měli bychom se věnovat aktivitám, které dávají našemu životu smysl. Spolehlivě zde například funguje, když vynaložíme svou energii k pomoci druhým. Svůj čas bychom také měli trávit aktivitami, které úzce souvisí s našimi silnými stránkami a schopnostmi. Jak ale poznáme, že se jedná o tu správnou aktivitu? Když například začnete s něčím novým a zjistíte, že se poměrně rychle zdokonalujete, rozhodně u toho zůstaňte. Všechny tyto faktory jsou jasnými kandidáty na štěstí a úspěch.

 

 

Pressure Washer

A jak to podle vás vše souvisí s produkty společnosti Kärcher?

V tuto chvíli se sluší přiznat, že doma ani na naší velké zahradě toho zrovna moc nenadělám. Jednoduše mě to nebaví. Spoustu práce zvládne samozřejmě moje žena, ale na řadu aktivit si prostě pozveme nějakého odborníka. Tímto bych rád připomenul otázku, která již dnes zazněla: jak trávím svůj čas a kdy bych měl obětovat peníze, abych získal více času na jiné aktivity?

Na druhé straně, když vidím práci s tlakovým čističem Kärcher, je to nepochybně jedna z těch aktivit, které má potenciál zcela vás pohltit a vtáhnout - a přinést vám tedy ten zvláštní pocit spokojenosti a štěstí. Ten ovšem vznikne jen za zvláštních okolností. Aby se objevil, je třeba mít jasný cíl, možnost pracovat bez rušivých elementů a mít po ruce opravdu spolehlivé a výkonné nástroje. Také je třeba vnímat progres vaší práce. Když všechny tyhle podmínky splníte u tlakového čištění, pak se i Kärcher může stát součástí vašeho štěstí.

Pfeil

Více o Zprávě o světovém štěstí

Zpráva o světovém štěstí existuje od roku 2012. Vydává se vždy jednou za rok. Publikuje ji orgán OSN, který má na starosti udržitelný rozvoj (SDSN). Štěstí je v ní definováno jako měřitelná proměnná pokroku a také cíl veřejné politiky.

Kompletní studii najdete zde: http://worldhappiness.report/

Dle zprávy za rok 2017 žijí nejšťastnější lidé v Norsku, poté v Dánsku, na Islandu a ve Švýcarsku.

Mezinárodní výzkumní pracovníci a experti vyzpovídají v každé ze 155 zemí více než 3000 lidí. Základem jsou kritéria jako je hrubý domácí produkt, délka života, svoboda volby, občanská sounáležitost, síla sociálního prostředí nebo důvěra ve vládu a společnosti.

Graf ukazuje globální výsledky Zprávy o světovém štěstí dle jednotlivých regionů. Dotázaní lidé měli zhodnotit jejich současný život: na stupnici znamená 0 špatný život a 10 skvělý život.

 

Happiness Report