Studie_uklid

A přesto přináší mezinárodní srovnání zvyklostí v uklízení překvapující rozdíly

Jedno má svět společné, když se jedná o úklid: Téměř pro každého je čistý domov důležitý nebo velmi důležitý. A tím patří úklid domova, ať již pravidelný nebo nepravidelný, jednoduše k životu. Ale co se za tím přesně skrývá? Kdo investuje nejvíce času a jaké pomocné prostředky jsou pro čištění nejčastěji používány? Firma Kärcher jako specialista na čisticí stroje a zařízení to chtěla vědět přesněji a realizovala se společností na průzkum trhu Research Now reprezentativní dotazování. Více než 6.000 respondentů z Brazílie, Číny, Německa, Francie, Polska a USA bylo dotazováno na jejich osobní vztah k úklidu. Projevily se tak přitom některé společné zvyklosti, ale i rozdíly a zvyklosti typické pro jednotlivé země.

icon_arrow

Pro Brazilce je čistota zvlášť důležitá, Poláci jsou velkorysejší

Okolo 90 procent všech dotázaných na celém světě uvedlo, že je pro ně čistý domov důležitý až velmi důležitý. V Brazílii klade 97 procent respondentů velký důraz na čistotu, v Polsku 87 procent. Ostatní kultury se pohybují v tomto rozmezí. Němci, kteří jsou na celém světě považováni za velmi pořádné, se nacházejí ve skutečnosti na této stupnici s 89 procenty ve srovnání s ostatními ve spodní části. Na otázku, kolik času týdně stráví úklidem bytu, odpověděly německé domácnosti v průměru: 3 hodiny a 17 minut. Tím se Němci blíží ostatním dotazovaným zemím (3:20 hodin). V Brazílii se lidé věnují úklidu v průměru 4:05 hodin, téměř deset procent dotazovaných dokonce uvedlo více než 10 hodin.

Gerhard Reifmesser im Dialog

Interview: Kde je nejčistěji?

O částečně překvapivých výsledcích a rozdílech jsme se bavili s Gerhardem Reifmesserem, vedoucím pro výzkum trhu firmy Kärcher:

Pane Reifmessere, ten, kdo déle uklízí, má také čistěji?

To by bylo zjednodušující. Kolik času vynaložíte, souvisí také s tím, jaké použijete stroje a zařízení. Ten, kdo si vezme na pomoc elektrické přístroje, ušetří čas. Zvláštnost brazilské kultury úklidu spočívá mimo jiné v tom, že se čistí manuálně a za použití velkého množství vody. V domech jsou obvykle kamenné podlahy, a kuchyňský prostor se otevírá jednou stranou na terasu, nazývanou lavanderia. Tak lze smáčet i podlahu v kuchyni a uklízet mokrou metodou. Nápadné jsou tam také silné a parfémované čisticí prostředky – svěží vůně signalizuje čistotu.

Znáte globální kultury čištění a jejich rozdíly z vlastního pozorování?

Ano, my odborníci na výzkum trhu doprovázíme prakticky všechny naše studie i v místě, hovoříme s lidmi, díváme se do jejich bytů a pozorujeme jejich způsob čištění. Přibližně jednu čtvrtinu své pracovní doby strávím takovým průzkumem na celosvětových trzích pro naše výrobky.

Kde je podle Vašeho pozorování nejčistěji?

V Japonsku. Japonská mentalita má v tomto ohledu některé zvláštnosti. Úklid patří určitým způsobem k tvorbě charakteru. Již školní děti a studenti se učí uklízet svoji školu sami. Dospělý, který udržuje svoje prostředí v čistotě, je považován za člověka, který je sám uvnitř čistý. V neděli můžete vidět mnoho dobrovolníků, kteří uklízejí veřejná prostranství a sbírají odpadky. To v této formě neexistuje nikde jinde na světě.

Existují vedle kulturních rozdílů také zásadní společné znaky zvyklostí v úklidu?

Zjednodušeně řečeno: Každý chce mít čisto. Každopádně je chápání čistoty individuální a ovlivněnou danou kulturou. Ve Velké Británii, Rusku nebo USA by byly zvyklosti pro úklid typické japonské domácnosti považovány za silně přehnané.

A jak čisto mají rádi Němci?

Pokud posuzujete čas, který německé domácnosti průměrně vynaloží na úklid, pohybujeme se ve spodní třetině. To, že je v Německu zvlášť čisto a uklizeno, je spíše klišé než realita. Pomyslete jen na jarní úklid: To byl dříve běžný rituál, který se dnes již téměř nevyskytuje. Na druhé straně jsem již uvedl, že také záleží na tom, s jakými čisticími zařízeními pracujete. Německé domácnosti jsou nadprůměrně dobře vybaveny elektrickými domácími spotřebiči.

A Japonci, kteří jsou považováni za milovníky techniky?

Zde přichází do hry další japonská zvláštnost: stísněné bytové poměry. I na čínském trhu, který jsme analyzovali, je k dispozici v průměru více obytného prostoru. Japonské byty jsou malé, často úzké a rozdělené na několik podlaží. V Japonsku jsou upřednostňovány bateriové přístroje. Jelikož chybí úložný prostor, jsou většinou ukládány na viditelných místech. To klade jiné požadavky na design produktů. Firma Kärcher proto již vyvinula některé produkty, které byly speciálně uzpůsobeny japonským zvyklostem.

Kolik času vynaložíte osobě týdně na úklid Vašeho domova?

Odhaduji, že se pohybuji přibližně v německém průměru. Většinou se moje manželka domnívá, že musí příležitostně po mně douklidit. I to je ostatně globální fenomén: Muži se sice podílejí ve stoupající míře na domácích pracích, přesto je kompetence pro tuto oblast i nadále přisuzována především ženám.


Přehled: Typické kulturní rozdíly při úklidu

Z aktuální studie a některých předešlých průzkůmů týkajících se chování při úklidu lze dobře vykreslit obrázek osmi zemí v Americe, Asii a Evropě. Rozdíly nejsou sice často velké, ale přece jen typické pro danou kulturu.

Na čistý domov je kladen velmi velký důraz. Argentinské domácnosti vynakládají mnoho času na úklid. Téměř 60 procent Argentinců uklízí více než tři hodiny týdně. Deset procent domácností vynakládá deset a více hodin. Električtí pomocníci jsou rozšířeni podprůměrně, spotřeba chemických čisticích prostředků je mimořádně vysoká.

Brazilská kultura úklidu se velmi podobá argentinské. Čistota má vysokou prioritu, tomu odpovídá i vynakládaný čas. V Brazílii mají rodinné a příbuzenské vztahy velký význam; často se uklízí proto, aby bylo možné prezentovat návštěvě čistý domov. Pouze polovina Brazilců používá vysavač nebo parní čistič.

I když je pro více než 90 procent dotázaných čistota domova velmi důležitá – jejich vynaložený čas přibližně 2,5 hodiny je nejkratší. Ve více než polovině domácnosti se na úklidu podílí dva nebo více rodinných příslušníků. Zvláštní nároky vyplývají z čištění kuchyně, mimo jiné proto, že v Číně se obvykle vaří na plynových vařičích a jídlo se často připravuje na oleji.

Pověst milovníků čistoty Němci skutečně neobhájí. Týdenní doba úklidu je v celosvětovém srovnání průměrná, priorita čistoty je obecně vysoká, pohybuje se však pod průměrem ostatních dotazovaných zemí. Třetina dotazovaných uvádí, že při úklidu nejsou vždy tak důslední. Na druhé straně uklízí Němci efektivně, jelikož jsou domácnosti nadprůměrně dobře vybaveny elektrickými čisticími přístroji.

Jen 35 procent Francouzů považuje úklid domácnosti za obtěžující, ostatní vykonávají tuto práci rádi. Přibližně dvě třetiny uklízí i tehdy, když špína není viditelná. Tradiční je ve Francii rozdělení rolí: Ženy se cítí odpovědné za čistotu v domácnosti.

I když jsou japonské domácnosti považovány za zvlášť čistotné – uvádí 80 procent dotazovaných, že je úklid domova sice důležitý, ale také obtěžující. Japonské domácnosti kladou nejmenší důraz na chemické čisticí prostředky. Jelikož Japonci bydlí v mezinárodním srovnání ve velmi stísněných poměrech, potřebuje pouze 13 procent z nich více než tři hodiny týdně na úklid.

V Polsku je zřejmá jedna zvláštnost: Mladí uklízí déle než starší generace. Rozdělení rolí mezi ženy a muže je i nadále tradiční: 80 procent žen uvádí, že za úklid domácnosti odpovídají hlavně nebo výlučně samy. U mužů to bylo pouze 43 procent.

Občané USA kladou průměrně větší důraz na čistotu než dotazované evropské kultury. Doba úklidu  týdně odpovídá přesně průměru všech dotazovaných. Pokud je očekávána návštěva příbuzných nebo přátel, věnují Američané mimořádně hodně času na úklid bytu. Přibližně dvě třetiny domácností používá elektrické čisticí přístroje jako vysavače nebo parní čističe.