Od zvlášť vysokého tlaku až po suchý led

Napříč všemi průmyslovými oblastmi nalezneme nejrůznější výzvy pro čištění. Tomu odpovídají i rozdílné metody a zařízení. Zde malý přehled.

Header

Co je vůbec nečistota?

Pokud se začnete zabývat otázkou, jaká čisticí zařízení jsou potřebná, jde v principu vždy o to, co je považováno za nečistoty a musí být odstraněno. Přitom narazíte více méně nutně na antropoložku a kulturní teoretičku Mary Douglas. Ve svém díle „Purity and Danger“ z let 1970 vyvozuje, že za nečistotu je považováno něco, co je na špatném místě. Tak je písek na psacím stole považován většinou lidí za nevhodný, zatímco písek na pláži za něco mimořádně krásného. Tento příklad ukazuje, že vnímání nečistoty má co do činění s vlastním povědomím pořádku. Vědecké chápání nečistoty se po desetiletí dále vyvíjelo, neboť kategorizace nečistoty jako něčeho, co se nachází na špatném místě, ne vždy funguje: Diamant v koši na odpadky bude stěží chápán jako nečistota. Navíc k tomuto výkladu přistupují faktory jako estetika nebo materiální hodnota.

Moderní čisticí technika je podstatnou součástí při nakládání s nečistotami. Pokud vezmeme do úvahy její použití v domácnosti, jsou požadavky jasně definovány: Jedná se – podle vlastní potřeby čistoty – o nutné odstraňování nečistot, pokud možno pomocí ergonomických a efektivních zařízení, od vysavače až po vysokotlaký čistič. Dobrá technika usnadňuje práce v domácnosti a na zahradě a přispívá tak do určité míry k dobrému pocitu. V průmyslové oblasti oproti tomu přebírá podstatně více funkcí: Pokud jsou ve výrobě například stroje udržovány důsledně čisté, jedná se o důležitý aspekt nutný pro zachování hodnoty a pro údržbu. V lékařství představuje čisticí technika nepostradatelný hygienický faktor, přičemž jsou nečistoty tolerovány ve stále menším rozsahu, až po podmínku čistého prostředí. Nejčistští čisté prostředí světa o ploše 250 m2 provozuje Fraunhoferský institut pro výrobní techniku a automatizaci ve Stuttgartu. Jeden metr krychlový vzduchu tam obsahuje pouze jednu jedinou částici o velikosti 0,1 mikrometru – skutečně čisté prostředí.

Chemický průmysl

Čištění nepatří k hlavnímu zaměření chemického průmyslu, je ale předpokladem pro bezproblémové a efektivní postupy. Jen odborným čištěním výrobních zařízení zůstane kvalita produktu konstantní, což je zásadním faktorem úspěchu na trhu. To platí i pro plnění provozních předpisů a dodržování všeobecných standardů.  

Možnosti jsou různorodé, od čištění procesních zařízení za provozu (CIP) přes mobilní systémy v místě až po demontáž a čištění dílů na externích mycích místech. I z hlediska zvolené techniky čištění existují různé varianty, přičemž technika ultravysokého tlaku je v mnoha případech nejefektivnější metodou.

Metalverarbeitende Industrie

Zpracování kovů

Frézování, vrtání, soustružení, řezání, broušení, odhrotování nebo kartáčování: V kovoobráběcím průmyslu existuje množství pracovních postupů, při kterých vznikají třísky, jemný prach a, podle způsobu zpracování, kapaliny jako chladicí maziva. Pro zajištění maximální kvality produktu a bezpečnosti práce musí být zvoleno vhodné odsávání.

Na vstupu jsou řešení, která probíhají plně automaticky podél celého procesního řetězce třísek. To znamená, že je pokryt kompletní postup od vzniku třísek, tedy od zpracování až po recyklaci. Vyšší investice do techniky se rychle vrátí, jelikož se dostaví vyšší produktivita a procesní jistota i nižší personální náklady.

Stavební stroje

Čištění stavebních strojů slouží dlouhodobému uchování hodnoty a zajišťuje navíc reprezentativní vzhled. Je součástí každého procesu údržby, umožňuje bezporuchový provoz a podstatně zvyšuje životnost.

Tímto způsobem lze zamezit škodám na strojích s odpovídajícími rušivými aspekty při práci a nákladům na údržbu. Díky své mnohostrannosti se vysokotlaké čištění osvědčilo jako čisticí metoda: Lze ji použít jak pro mytí podvozků, povrchů a motorů, tak i pro čištění jednotlivých komponent strojů.

Easy Force

Potravinářský průmysl

Výroba, skladování a doprava potravin podléhají nejpřísnějším směrnicím a standardům. Aby podniky byly schopny splnit tyto požadavky, potřebují mimo jiné spolehlivé koncepty čištění. Používány jsou vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot i vysavače suchých nečistot, průmyslové vysavače, podlahové mycí stroje s odsáváním a zametací stroje, odsávací zařízení, technologie horké páry a vysokého tlaku i čištění suchým ledem. Vedle splnění hygienických standardů a předpisů bezpečnosti práce patří k důležitým faktorům úspěchu efektivnost a bezproblémová integrace do výroby.

Easy Force

Zemědělství

Požadavky v zemědělství jsou různorodé. Nezanedbatelnou součástí profesionálního chovu zvířat je zajištěná kvality díky nejvyšším hygienickým standardům. Pravidelné důkladné čištění stájí vysokotlakou technikou a pěnová dezinfekce je proto nezbytností, aby byla zvířata chráněna před původci chorob a škůdci. Chovné sádky i vozidla a kádě v chovu ryb lze efektivně a zároveň z hlediska životního prostředí šetrně chránit kombinovaným postupem vysokého tlaku a pěnování před mikroorganismy.

V polním hospodářství nebo vinařství jsou používány kvalitní stroje, které musí spolehlivě pracovat po celý rok. Proto je zásadní trvale udržovat jejich funkčnost pravidelnou péčí a čištěním studenovodními a teplovodními vysokotlakými stroji. Speciální čističe sudů prakticky a rychle odstraní usazeniny z procesů kvašení, zrání a celoročního skladování v barikových sudech bez velkého pracovního nasazení.

 

Zdravotnictví

Úspěšný klinický provoz je neoddělitelně spjatý se včasnou hygienou a hospodárností. Z tohoto důvodu se stává nutností stanovit co možná nejlépe hlavní úkoly hygieny, především zamezit infekcím a zavlečení zárodků a spolu s nimi i péči a zachování hodnoty.

Různé oblasti v nemocnicích přitom vyžadují rozdílná řešení, od malých až po velké plochy, od kuchyně až po operační sály. Navíc potřebuje průběžný provoz mimořádně efektivní údržbové čištění, jelikož pro náročné základní čištění je zřídka kdy dostatek času. Stále náročnější hygienické standardy, rostoucí tlak nákladů a konkurence vše ještě stěžují. Profesionální, efektivní systémy čištění uzpůsobené podle příslušných potřeb jsou proto nepostradatelné. 

Healthcare

Komunální čištění

Města a obce musí většinou udržovat v čistotě rozsáhlou síť silnic a chodníků a sice co možná nejekonomičtěji. K tomu patří vedle zametání i mokré čištění – komunální stroje musí být tedy co možná nejuniverzálnější. Navíc by měly za využití nosičů nářadí pro celoroční používání a odpovídajícího příslušenství provádět i likvidaci plevele nebo péči o zelené plochy. Pokud hovoříme o zimní údržbě, představují pohon všech kol a kontrola trakce nutné vlastnosti. Podlahové mycí stroje s odsáváním jsou skutečnými všeuměly, kteří se správným příslušenstvím od každodenního údržbového čištění přes odstraňování lehkých nečistot až po základní čištění strukturovaných podkladů nebo leštění citlivých povrchů zvládnou všechny úkoly.