Industrie 4.0

Individualizované produkty vyžadují výrobní pokrok

Nová montážní linka pro podlahové mycí stroje s odsáváním

Vyrábět hospodárně stále ten stejný produkt v až 40.000 variantách - tváří v tvář této výzvě stála společnost Kärcher při výrobě svých podlahových mycích strojů s odsáváním. Takováto výroba je možná jen prostřednictvím nové výrobní koncepce, která využívá prvky průmyslu 4.0. Kärcher Betriebsmittelbau ve spolupráci s institutem Fraunhofer Institut IAO ve Stuttgartu vyvinul moderní montážní linku, která byla postavena během dvou měsíce paralelně k probíhající výrobě. Již více než rok linka běží s velkým úspěchem. Ředitel závodu Carsten Schlenker vysvětluje: "Vzhledem k rostoucí škále možných variant produktů se optimalizovaná výroba stávala stále složitější. Nové detaily vybavení dodatečně zvyšovaly komplexnost. Díky nové lince je nyní možná jednotková výroba a také nové varianty strojů mohou být bez komplikací vyráběny."

Výchozím bodem pro každou objednávku je konfigurace stroje dle přání zákazníka. Díky tomu si zákazník může vybrat různé druhy vybavení v mnoha variantách, a tím si přizpůsobit stroje své potřebě. Takže např. jsou k dispozici čtyři různé druhy sacích motorů, aby byl stroj přizůsoben napětí a frekvenci veřejné el. sítě nebo mohl být poháněn bateriemi. Dokonce i mycí hlavy jsou nabízeny v mnoha variantách: s válcovými nebo diskovými kartáči a v různých pracovních šířkách resp. průměrech. Obslužný panel je vyráběn aktuálně ve 13 variantách - pokud toto množství mezi sebou vynásobíme, vznikne již tak nespočetné množství konečných variant.


Nyní jsou zavedeny nové technologie

Scannen QR Code

Skenování QR kódu

Každá výrobní zakázka obdrží QR kód. Při naskenování kódu jsou veškerá data objednávky přenesena se všemi detaily objednaného stroje na RFID štítek a je vytvořena listina, obsahující všechny jednotlivé díly (až po nejmenší šroubek) potřebnými pro montáž.

wiederbeschreibbarer RFID-Tag

RFID - štítek na montážním vozíku

Štítek RFID je upevněn na přesně definované místo na montážním vozíku.

Tankmodul

Modul nádrže je již upevněn

V tomto speciálně konstruovaném pojízdném podvozku je již namontována objemná nádrž na čistou a špinavou vodu, která se skládá z jednoho kusu.

Bedienfeld bearbeitet

Montáž dalších dílů

Pracovní tlačí vozík podél montážní linky a montuje na nádrž další součástky v definovaném sledu - hadice, venitily, filtrační sítko, obslužný panel atd. Takto se projede vícero pracovních stanic, na kterých jsou již v boxech nachystané díly a upevňvoací materiál. 

Fehlgriff bearbeitet

Systém Pick-by-light usnadňuje montáž

Štítek RFID na montážním vozíku komunikuje - ve smyslu řešení průmyslu 4.0 - přímo s regálovým systémem v řadě a aktivuje tzv. Pick-by-light systém. Ten ukazuje pomocí zelené kontrolky na každé stanici, které díly jsou pro montáž právě vyráběné varianty zapotřebí a ve kterém boxu se nacházejí. Kromě toho je přes monitory na pracovním místě ukazován montážní postup.

Senzor nad příslušným boxe registruje odběr materiálu a následně vypne zelenou kontrolku. Zároveň se předtím modře osvětlený box s následujícím dílem přepne na zelenou. Pokud se pracovník přehmátne, rozsvítí se červená kontrolka.

Inteligentní řízení zkušební stanice

Nový systém umožňuje také inteligentní řízení zkušební stanice. Konfigurace stroje obsažená v RFID štítku je vyvolána a je vytvořen vhodný zkušební plán. Tímto způsobem vzniká podlahový mycí stroj s odsáváním vyrobený dle přání zákazníka.


Grafik_Industrielle Revolution 620W

                 


Důkladné čištění tvrdých a elastických podlah pomocí podlahového mycího stroje s odsáváním

Podlahové mycí stroje s odsáváním se používají pro čištění podlah s krytinami jako jsou např. PVC, linoleum, parkety, dlažba nebo žula. S jejich pomocí jsou mechanizovány dva pracovní kroky: drhnutí (mokré stírání) a - bezprostředně navazující - sušení podlahy. Mechanizace umožňuje , že jsou oba kroky provedeny podstatně účinněji, rychleji a hospodárněji než při ručním provedení.

K tomu je zapotřebí na stroji sloučit dva druhy nářadí:
• jedno k drhnutí (válcové nebo diskové kartáče) 
• jedno k sušení podlahy

Při čištění jsou čistá voda a čisticí prostředky, tzv. čisticí lázeň, smíchány (individuální dávkování) a jsou vedeny přes válec nebo disk na podlahu. Vzhledem k hmotnosti stroje je přítlak kartáčů v porovnání s ručním stíráním velmi vysoký. To čištění zeefektivnňuje a také pevně ulpívající nečistoty mohou být z podlahy hravě odstraněny.

Po drhnutí stahuje na zadním konci stroje sací lišta směs vody, čisticích prostředků a špíny - znečištěné lázně - a dopravuje ji do příslušné nádrže na špinavou vodu. Podlaha je ihned dostatečně suchý, aby bylo možné po ní chodit bez nebezpečí uklouznutí.

B80W