Špíně na stopě

Z čeho se skládá vlastně prach? Jaký je přesně rozdíl mezi čištěním a uklízením? A jak nejefektivněji dosáhnete toho, že bude váš byt čistý? Právě na to se zaměříme a odhalíme tajemství zářivě čisté domácnosti.

 

Wohnzimmer

Pěkně zaprášené

Kdo by to neznal? Dům září čistotou od půdy po sklep, po jednorázovém větrání zůstanou okna i dveře zavřené – přesto se za chvíli opět začne na nábytku, pokojových rostlinách a podlaze usazovat jemná vrstva prachu. Bohužel pomůže stírání, zametání nebo vysávání často jen přechodně, neboť tam, kde žijí lidé, dochází nutně k víření prachu. Kde se ale prach vlastně bere a z čeho se skládá?

Objektiv elektronového mikroskopu prozradí: Prach je „pestrou směsí“ z různě velkých částeček, které se vzájemně mísí a spojují. Od odumřelých buněk pokožky a kobercových vláken přes pyl a chlupy domácích zvířat až po jemný prach, vše je zastoupeno — „nalezené žrádlo“ pro nevítané hosty jako pisivky, roztoče z domácnostního prachu, bakterie a výtrusy hub. Podle velikosti a hmotnosti částeček je prach unášen cirkulujícím vzduchem do každého rohu nebo permanentně poletuje okolo, aniž by se usadil.

Složení domácnostního prachu se liší podle pokojů, polohy obydlí i počtu obyvatel a způsobu jejich života. Velkou část nečistot vnášíme do našich místností na botách. Proto se vyplatí mřížové rošty, kokosové nebo textilní rohože nebo gumové profily jako „záchytné zóny nečistot“. Ty pojmou díky jejich umístění před vchody velkou část špíny, která by se jinak dostala do chodby nebo ostatních obytných místností. Větráním vniknou do domu navíc saze, výtrusy hub a plísní nebo pyl.

Hausstaub Mikroskop

Druhy nečistot

Nečistoty jsou, velmi zjednodušeně, rozdělovány na tři druhy:

Hrubé nečistoty, například zbytky papíru, podzimní listí
Jemné nečistoty, například písek, prach, hlína
Tekuté nečistoty, například voda, olej, rozpouštědla

Nečistoty mohu mít navíc různé znečišťující vlastnosti:

Leží volně na povrchu, jako například písek nebo prach
Ulpívají na povrchu, jako například zbytky lepidla, bílek, tuk
Mechanicky poškozují povrch, jako například písek, kamínky
Skládají se z mikroorganismů, například bakterií, virů nebo hub

 


Nejen čistit, ale i pečovat

Ten, kdo se zabývá nečistotami, se „čištění“ nevyhne. Čištění je definováno jako „odstranění cizí látky, která je na povrchu nežádoucí“. Každý postup čištění směřuje k odstranění znečištění použitím, pokud možno, nejefektivnější metody čištění. K nim patří v domácnosti v první řadě zametání, vysávání, kartáčování, suché a mokré stírání.

Tak jako nečistoty, je i čistota rozdělována na různé druhy:

Opticky čisté — na povrchu nejsou pouhým okem vidět žádné nečistoty
Bakteriologicky čisté — na povrchu se nevyskytují živé mikroorganismy
Fyzikálně čisté — ani lupou nebo mikroskopem není na povrchu viditelné žádné znečištění
Chemicky čisté — na povrchu nejsou žádné kyslíkaté sloučeniny a chemické látky

Proč přesto vůbec investujeme tolik času a námahy do důkladného čištění našich obydlí — v Německu v průměru 3,17 hodin týdně, jak ukazuje mezinárodní studie čištění firmy Kärcher? Protože nepovažujeme za důležité pouze čistý domov, nýbrž i zachování hodnot, tedy péči o náš majetek. Kromě toho nás vedou i důvody jako estetika, bezpečí a image k tomu, abychom sáhli po vysavači, parním čističi, bateriovém koštěti a podobně.


Rozhovor s Martinem Lutzem

V rozhovoru odhaluje Martin Lutz, jednatel společnosti Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH (Výzkumný a zkušební ústav pro facility management s.r.o.) (www.figr.de), kde se skrývá nejvíce nečistot ve vlastních čtyřech stěnách.

Pane Lutzi, jak definujete špínu?
Popisuji špínu vždy jako „látku na špatném místě“ a uvádím rád následující příklad: marmeláda na chlebu s máslem je látka na správném místě, marmeláda na podlaze je látka na špatném místě. Zda je okolní prostředí považováno za špinavé či ne, vždy souvisí i na subjektivním vnímání, především v soukromí. Je tedy obtížné stanovit všeobecně platnou definici špíny.

Existují typické druhy nečistot, které se vyskytují v každém obytném prostoru?
Volné jemné nečistoty naleznete v každém bytě, k nim patří v první řadě prach, fuflíky a vlasy.

Jak co nejefektivněji odstranit tyto volné jemné nečistoty?
Nejprve je třeba si vyjasnit rozdíl mezi úklidem a čištěním. Pokud čistíte, jste si vědomi toho, co děláte a vybíráte zcela cíleně postup čištění na základě znečištění. Pokud uklízíte, děláte to pouze „pro oko“. Dobrým příkladem je stírání prachu. Zde mnozí sáhnou instinktivně po vlhké utěrce. Přitom lze domovní prach daleko efektivněji odstranit suchou utěrkou z mikrovláken nebo péřovou prachovkou, jelikož využijete elektrostatických vlastností čisticích textilií, díky nimž lze lépe vázat prach. Každý by si měl tedy položit otázku: „Uklízíš ještě nebo již čistíš?“

Jak se špína v našich obydlích v průběhu let změnila?
Dříve přicházela špína častěji zevnitř, například částicemi sazí z kamen s otevřeným ohništěm. Dnes vnášíme daleko více nečistot do našich domovů a bytů zvenčí.

Povětrnostními vlivy se přirozeně změnilo i složení špíny. Velký rozdíl také spočívá v používaných povrchových materiálech. Dříve byly povrchy často „čištěny do zničení“. Tak byly například podlahy překrývány vrstvami vosku, což se často objevuje u starých parketových podlah.

Dnes by měl původní stav povrchu zůstat zachován co nejdéle. Zachování hodnoty cíleným čištěním v kombinaci s péčí se stalo pro lidi daleko důležitější. S ohledem na nabídku čisticích prostředků se právě tak mnohé změnilo. Trh je v současnosti přesycený produkty, které nesou nápaditá jména, ze kterých lze jen těžko rozpoznat, k čemu byly vlastně vyvinuty. Zdá se, že starý dobrý víceúčelový čistič dosloužil …

Ve kterých místnostech je největší špína?
Jak již bylo řečeno, špína je velmi subjektivní záležitostí. Co se prachu týče, zkušenost ukazuje, že nejšpinavějším prostorem je chodba, jelikož naneseme botami velmi mnoho „bláta“ do domu.

Existují ale také hygienicky závažná znečištění, tedy pokud je povrch kontaminován žijícími mikroorganismy. V mnoha domácnostech je úchopová lišta ledničky často silněji znečištěná než záchodové prkénko toalety. Lidé jdou na nákup, dotýkají se věcí jako rukojeti nákupního vozíku a vkládají doma potraviny okamžitě do ledničky, aniž by si dříve umyli ruce. Všechny prostory, které často podléhají kontaktu s kůží nebo rukama, by měly být pravidelně čištěny. K tomu patří kliky domovních dveří a kliky aut, právě tak jako zařízení s dotykovými panely, například mobilní telefony a tablety.

Jaké trendy v čištění v budoucnu zavítají do našich čtyřech stěn?
Čištění se bude vždy přizpůsobovat povrchům, ne obráceně. Naše životní prostory by měly být nejen čisté, nýbrž by měly, pokud možno, co nejdéle zůstat zachovalé ve svém původním stavu - zachování hodnoty efektivními metodami čištění a produkty pro péči bude tedy hrát stále významnější roli.

Stále důležitější bude pro spotřebitele také, aby bylo používáno, pokud možno co nejméně chemie, buď díky prostředkům šetrným k životnímu prostředí nebo stále lepším zařízením, kterými lze nečistoty odstranit šetrně z povrchu. Jen jedno dokážu bezpečně „předpovědět“: Stoprocentní čistota a samočisticí povrchy zůstanou zatím jen naším nesplnitelným snem.

Martin Lutz

Which rooms contain the most dirt?

As I mentioned before, dirt is a very subjective matter. When we talk about dust, experience has shown that the entry hall is the dirtiest area of the house since we bring a lot of ‘filth’ in with us on our shoes. That’s why every entrance should be equipped with a floor mat.

But there are also types of dirt that are hygienically unsafe, such as when a surface is contaminated with living micro-organisms. In many homes, the handle of the refrigerator is often dirtier than the toilet seat. People go to buy groceries, touch objects like the bar of the shopping cart, come home and immediately put the products in the fridge without washing their hands. All areas and objects which are subject to frequent skin or hand contact should be cleaned regularly. This includes door handles in our homes and the car as well as devices with touch displays such as smart phones and tablets.

What cleaning trends do you expect will soon make their way into our homes?

Cleaning will always adapt itself to the surfaces, not the other way around. Our living spaces should not only remain clean, but they should maintain their original condition for as long as possible as well — preserving value by using effective cleaning methods and care products will continue to play an important role.

One thing that is also becoming more important for consumers is minimising the use of chemicals, be it through environmentally safe products or through improved devices that remove dirt while protecting the surface. There is one thing that I can ‘predict’: Complete, 100-per cent cleanliness and self-cleaning surfaces still remain pipe dreams.


Kontrolní seznam pro čištění

Efektivní čištění znamená zvolit správnou metodu čištění v kombinaci se vhodným čisticím prostředkem – náš kontrolní seznam vám pomůže postupovat cíleně při příštím úklidu:

 

Hausstaub

Jaké druhy nečistot se vyskytují?

Jedná se o ve vodě rozpustné nečistoty jako například silniční špína nebo znečištění obsahující olej/tuk jako potravinářské tuky?

Jaké jsou plochy určené k čištění?
• Z jakého povrchového materiálu sestává čištěný objekt a na co je citlivý?
• Jaké příslušenství (například kartáč/utěrka) je pro povrch vhodné?
• Jak velký je čištěný objekt/ plocha?
• Je povrch hladký, hrubý nebo porézní?

 

Jaká metoda čištění je smysluplná?

Hrubé a jemné nečistoty lze smést koštětem. Koště s měkkými štětinami je určeno pro vnitřní a citlivé podlahy, tvrdé štětiny se nejlépe hodí pro venkovní prostory. Špínu je třeba odebrat malým smetáčkem a lopatkou. Jelikož se při zametání vždy zvíří prach, je vlhké mokré stírání vždy smysluplné. Tip: Mimořádně rychle a spolehlivě odstraníte chuchvalce prachu, drobečky a podobně bateriovým koštětem.

Vysavačem důkladně odstraníte nečistoty jako vlasy, fuflíky nebo písek z podlah, koberců, vystaveného zboží a protiskluzových podložek.

 

Tvrdé podlahové krytiny lze snadno zbavit vlhkým nebo suchým stíráním, kterému se říká také stírání vázající prach, volných nečistot jako jsou fuflíky, prach a vlasy. Profesionální systémy čištění, potahy z aktivních vláken nebo utěrky vázající prach, které se elektrostaticky nabíjejí, jsou ideálně vhodné k odstranění volných nečistot z povrchu.