Header_Smart_Cities_1

Úklid v roce 2040

Robotické vysavače jsou používány již dlouho a čisticí systémy propojené počítačovou sítí se etablují na trhu úklidových firem. Ale jak to půjde dál? Čištění není tím oborem, ve kterém lze vydělávat peníze inovačními triky. Zákazník sleduje náklady, téma úklidu nepřipouští emoce. Pokud tedy hlavní trendy jako elektrifikace, digitalizace a propojení do sítí, automatizace nebo senzorika získávají stále více na významu, pak za tím stojí konkrétní potřeby zákazníků.

Smart_Cleaning_1

Úklid budov v budoucnosti

Úklid budov je zaběhlým obchodem. Na rozdíl od jiných oborů nestíhá jeden trend druhý – a přesto může být náhled do budoucnosti, opírající se o reálné potřeby zákazníků, velmi inovativní a vizionářský. Tam, kde nyní převládá Connected Cleaning, se pak cesta k procesu Cleaning on Demand, založeném na uplatnění senzorů, nezdá tak vzdálená. Díky tomu mají úklidové firmy možnost splnit ještě individuálnější požadavky svých zákazníků a zvýšit kvalitu a spokojenost. I v používání servisních robotů zaměřeném přesně na potřeby nebo v Pay per Use modelech spočívají šance, které stojí za využití.

Data jako klíč k novým obchodním modelům

Již dnes podporují řešení pro management vozového parku a management procesu úklidové firmy v jejich postupech. Philipp Kipf, produktový manager Digitálních řešení u společnosti Kärcher, vysvětluje tuto potřebu: „Ať už je třeba vědět, kolik hodin se skutečně čistilo, jak vypadá stav objektu nebo kdy musí být proveden servis strojů – moderní řešení podporují uživatele v efektivním plánování a nasazování jejich zdrojů.“ Klíčem takových řešení je chytrá evidence relevantních dat, kterou mají uživatelé k dispozici i v mobilní podobě a v reálném čase.

 

S výhledem do budoucna lze využitelný pool dat významně rozšířit, aby bylo možné realizovat cílený Cleaning on Demand. Myšlenkou je využití veškerých dat v inteligentní budově. Pan Kipf k tomu dodává: „Senzory povětrnostních podmínek mohou poskytnout informace o tom, zda například z důvodu silného deště bude znečištění větší. Senzory na výtazích zobrazí, která patra jsou více frekventována. Data z připojení a odpojení z WLAN sítí nebo jednoduchý Outlook kalendář podají informace o tom, které kanceláře nebo jednací místnosti jsou používány. Jednou dojde senzorika tak daleko, že přímo rozpozná druh a stupeň znečištění.“ Tento libovolně rozšiřitelný seznam ukazuje, že výběr a vyhodnocení relevantních dat přináší šanci na výrazně přesnější práce. Vývoj opouští z důvodu nákladů hloubkové čištění a soustředí se na inteligentní, dynamické plánování nasazení. „V tom spočívají z našeho pohledu cesty k novým obchodním modelům. Základní čištění bude nabízeno za základní tarif. Promyšlený proces Cleaning on Demand, na který se zákazník může spolehnout, bude fakturován různými sazbami – jako tomu je zvykem v ostatních oborech.“ Od digitálního řízení až po evidenci spokojenosti návštěvníků pomocí servisních panelů, to vše vytváří nutnou transparentnost při prokazování a účtování provedeného výkonu vlastníkům budov.

 

Smart_Cleaning_2

Rozhovor

Rozhovor s Marcem Cardinalem, vedoucím produktového managementu Floor Care u společnosti Kärcher, o požadavcích na úklid budov, tajemství skutečně samostatně reagujících čisticích robotů, a o otázce, jak inteligentní mohou být pomocníci v každodenním životě.

 

Téma komunálního čištění města v budoucnosti: Co potřebují profesionální uživatelé?

Úklidové firmy musí dnes zvládnout dvě zásadní výzvy. Na jedné straně tlak nákladů, přičemž mzdové náklady činí přibližně 80 % jejich výdajů, na druhé straně skutečnost, že je stále obtížnější najít vhodné pracovní síly, a přitom je ještě produktivněji využívat. Naším úkolem je co možná nejlépe podporovat úklidové firmy v jejich práci a postupech tak, aby bylo možné snížit celkové náklady na čištění. Produktivita a efektivnost jsou zde rozhodujícími faktory.

Heslo hospodárnost: Mohou čisticí roboty přinést zlepšení?

Aktuálně je tomu tak, že to lze jen na velkých, nezastavěných plochách a vyplatí se pouze zde. Na trhu existují roboti na mytí s vysáváním, avšak nejsou z našeho pohledu ještě zcela vyzrálé. Investice jsou oproti srovnatelným podlahovým mycím strojům s odsáváním třikrát až čtyřikrát vyšší. Navíc je nutné zlepšit stupeň bezpečnosti, spolehlivosti a autonomie - navigace nefunguje spolehlivě ve všech případech odvrácení kolize a je zapotřebí například i nadále někoho, kdo naplní a vyprázdní nádrže.

Portraet_Cardinale
Smart_Cleaning_3_2

Takže nepřicházejí čisticí roboty pro větší trh do úvahy?

V komplexnějších oblastech nasazení jako úklid budov s mnoha zastavěnými plochami nedosahují roboti dnešní koncepce efektivnosti profesionální čisticí síly. Existují však četné oblasti použití, ve kterých je nasazení robota s dnes dostupnými technologiemi možné a efektivní. Důležitá jsou pro nás 100% funkčnost a bezpečnost, především tam, kde se předpokládá styk s veřejností. Vyvinout něco takového je dostatečně komplexní, neboť senzorika musí například zajistit vnímání okolí, bezkolizní reakce. I když se například v supermarketu převrhne regál nebo stojí v cestě člověk. Výzva spočívá v inteligentním propojení různých technologií, což vyžaduje výkonný software.

Jak vypadá Vaše vize perfektního robota čištění a kde má být nasazen?

Moje vize je mít robota na čištění, který dosáhne nejvyšší míry samostatnosti a lze ho uplatnit tak, aby jeho nasazení bylo na všech plochách 100 % bezpečné a hospodárné. To by bylo průlomem, kterého by mělo být dosaženo v příštích třech až pěti letech, a kterého dnešní řešení ještě nedosáhla. Tím otevřeme různé možnosti nasazení i tam, kde dochází ke styku s veřejností.

Když půjdeme ještě o krok dále – budou existovat inteligentní čisticí roboti?

Z kombinace digitalizace, tedy chytrého propojení dat, a automatizace, tedy robotizace, může vyplynout mnohé. Domnívám se ale, že musíme v našem oboru neustále sledovat, co přinese našim zákazníkům skutečnou nadhodnotu, a naše řešení soustředit na tuto potřebu. Tento princip platí i pro inteligentní čisticí roboty.


Systém managementu strojového parku Kärcher Fleet

Fleet-1

Kärcher Fleet je telematický systém pro organizaci strojového parku.

Fleet-2

Stroje odesílají data o výkonu a stavu prostřednictvím GPS a mobilního signálu do cloud serveru.

Fleet-3

Úklidové firmy mají přístup k těmto datům a vědí, kdy a jaká práce se kterými stroji byl provedena.


Jak zvládneme v budoucnosti prach a nečistoty ve vlastních čtyř stěnách?

Sedíme spokojeně na terase a řídíme veškeré Smart Home & Garden funkce pomocí Smart brýlí nebo přímo našimi vlastními myšlenkami. Najednou zjistíme, že se na našem robotu na sekání trávy pokazil díl. Okamžitě naskenujeme kód produktu, vybereme prostřednictvím aplikace relevantní díl, vytiskneme ho na naší 3D tiskárně a namontujeme. Zatímco v kuchyni určil vypilovaný senzorový systém, že je nutné vyčistit pečící troubu. Automaticky se otevřou dveře trouby, stanice nastaví přes cloud naše mini čisticí drony, které vybavené vhodnými čisticími prostředky vyčistí do vysokého lesku pečící troubu. Poté co doma vše běží, odvedeme naše jízdní kolo do Sharing myčky a necháme ho roboty naleštit. Objednávku nákupu k večeři odešleme cestou, takže náš domácí robot již může převzít chlazený balíček dodaný přepravním dronem.


I když se mnohé z těchto věcí dnes poslouchají jako science fiction, je třeba je přesto spojit s aktuálními technologiemi a potřebami zákazníků. Ještě více do budoucnosti zacházejí vize, které předpokládají přímé propojení strojů s mozkem. Žádný touchscreen, zadávací pole – pouze již jen rozhraní mezi našimi myšlenkami a stroji. Tyto vývoje vycházejí z konceptů lékařské techniky.

Smart_Cleaning_4