FILTR HEPA 14: PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ PODMÍNKY

Téměř neviditelné, ale stále jsou zde: bakterie, jemný prach a alergeny kontaminují vzduch v kancelářích, hotelech, nemocnicích, ordinacích lékařů, ve školách a samozřejmě také v našich domech a bytech. Dlouhodobým následkem jsou často onemocnění dýchacích cest. A přece to není toto vědomí, nýbrž aktuální pandemická situace, která nás nutí, abychom se touto problematikou intenzivně zabývali.

Detailní záběr na filtr HEPA-14

Filtr HEPA 14: ultimativní hygienické řešení

Virus Sars-Cov-2 je v této době převládající téma. Víme, jak se šíří, naučili jsme se, jaký je rozdíl mezi kapénkami a aerosoly, i to, že se aerosoly hromadí a koncentrují ve vzduchu v místnosti – až po bezprostřední riziko infekce při vdechnutí. To však také znamená, že čím menší je koncentrace viru v místnosti, tím menší je riziko infekce.

Filtry HEPA se již desítky let používají v mnoha zdravotnických a biotechnologických zařízeních za účelem omezení šíření částic a organismů ve vzduchu. Při instalaci do zařízení na filtraci vzduchu nebo do vysavačů zbavují vzduch v místnosti účinně a spolehlivě virů, bakterií, plísní a zárodků. Coby poskytovateli inovativních čisticích řešení s vedoucím postavením na trhu se firmě Kärcher podařilo spojit vynikající filtrační vlastnosti filtrů HEPA 14 (DIN EN 1822:2019) s výkonnými produkty a zásadně tak přispět k větší bezpečnosti v uzavřených místnostech.


Co je to filtr HEPA?

High Efficiency Particulate Airfilter“ – krátce HEPA – označuje vysoce efektivní filtry, které odstraňují a váží ze vzduchu v místnosti i nejmenší částice a pevné částice jako zárodky, bakterie, viry, spory, pyly nebo roztoče. Jsou klasifikovány podle normy EN 1822:2019 pro filtry pevných částic a jsou nainstalovány v suchých vysavačích a vzduchových filtrech Kärcher. Díky jemné skladbě filtru rozhodujícím způsobem zlepšují udržování čistoty vzduchu v místnostech v kancelářích a bytech.

 

Jaké třídy filtrů HEPA existují?

Filtry HEPA se dělí několika tříd filtrů s různě jemnou účinností zachycování, přičemž třídy 13 a 14 jsou vysoce efektivní:

  • Filtry HEPA 14 absorbují dokonce více než 99,995 % částic
  • Filtry HEPA 13 absorbují více než 99,95 % pevných částic ze vzduchu v místnosti
  • Filtry HEPA 12 absorbují až 99,5 % nečistot
  • Filtry HEPA 11 absorbují až 95 % částic nečistot.
Ilustrovaný průřez filtrem HEPA-14

Skladba filtru HEPA 14*

 

1. rám filtru

2. filtrační vložka


Druhy akcí uvnitř filtru:

3. účinek setrvačnosti

4. blokační účinek

5. difuzní účinek


*Příkladná ilustrace filtru HEPA 14 nainstalovaného v suchém vysavači Kärcher T 11/1 Classic HEPA.

Princip funkce filtru HEPA 14

Čistý vzduch díky síle fyziky – tak funguje filtr Hepa 14:

Filtry HEPA 14 využívají základních fyzikálních principů, jako je přilnavost nebo Brownův pohyb, aby i nejmenší částice byly spolehlivě vyfiltrovány z proudu vzduchu. Za tímto účelem je jejich hustá síť vláken na rozdíl od struhadla uspořádaná do nepravidelné struktury. Různě velké vzdálenosti, které tak vzniknou mezi vlákny, „neprosévají“ částice, nýbrž způsobují, že vzduch při proudění kolem ulpívá přímo na vláknech.

Detailní záběr na filtr HEPA-14

Funkce filtru HEPA 14

Od největších částic po nejmenší – tak pracuje filtr HEPA 14:

Účinek setrvačnosti:
Čím větší je částice, tím větší jsou její rozměry, a tedy také její setrvačnost. Pokud proud vzduchu podle mechaniky proudění změní svůj směr kvůli překážce (vlákno), zajistí setrvačnost těžké částice, aby zachovala směr svého letu, narazila na vlákno a ulpěla na něm.

Blokační účinek:
Čím menší je částice, tím menší jsou její rozměry, a tedy také její setrvačnost. Menší částice proto následuje proud vzduchu na své cestě kolem překážky (vlákna). Pokud se k vláknu příliš přiblíží, přitáhnou ji přitažlivé síly vlákna a pevně na něm ulpí.

Difuzní účinek:
Podle Brownova pohybu kolidují nejmenší částice v proudu vzduchu stále s jinými molekulami plynů a mění stále směr, jako kulička u pinballu. Pokud přitom přijdou do styku s filtračním materiálem, ulpí na něm.

Detailní záběr na filtr HEPA-14

Produkty s integrovaným filtrem HEPA-14

Jak často se mění filtr HEPA 14?

Čím častěji se přístroj používá, tím častěji by se měl měnit nebo čistit zabudovaný filtr, aby byla zajištěna trvale spolehlivá účinnost. Indikátorem pro výměnu nebo vyčištění filtru je citelný pokles sací síly ve vysavači nebo ve vzduchovém filtru. Filtr HEPA 14 by se měl v ideálním případě vyměnit jednou za tři měsíce. V hygienicky citlivých oblastech se doporučuje dokonce výměna jednou za měsíc.

Výměna nebo čištění filtru HEPA 14?

Konstantně vysoká filtrační síla a pravidelná výměna filtru mají velký význam zejména pro alergiky. Filtr ztrácí postupně svou účinnost podle použití a namáhání – pak je čas na jeho výměnu. Jen díky pravidelným intervalům výměny může být zaručena konstantně vysoká kvalita a hygienická čistota. Čištění vodou se naproti tomu pro filtr HEPA 14 nedoporučuje.


Specifika suchého vysavače T 11/1 Classic HEPA

Všechny pozoruhodné vlastnosti našeho suchého vysavače T 11/1 Classic HEPA včetně filtru Hepa 14 – objevte řadu specifických vlastností kliknutím na žluté hlavní body.

PŘEJÍT NA SUCHÉ VYSAVAČE

 

 

icon_arrow

Specifika čističky vzduchu AF 100

Všechny pozoruhodné vlastnosti naší čističky vzduchu AF 100 včetně filtru HEPA 13 – objevte řadu specifických vlastností kliknutím na žluté hlavní body.

PŘEJÍT NA ČISTIČKY VZDUCHU

 
icon_arrow