Průmyslové čisticí systémy a řešení

Řekněte nám, před jakou výzvou stojíte. My vám poradíme, které produkty Kärcher si s ní co nejefektivnější a nejhospodárněji poradí. S našimi průmyslovými vysavači, zařízeními na průmyslové čištění suchým ledem, průmyslovými vysokotlakými čističi a čističi s nejvyšším tlakem, průmyslovými podlahovými mycími stroji a průmyslovými zametacími stroji pokryjeme téměř každou potřebu ve všech průmyslových odvětvích.

Industry

Komplexní průmyslové řešení

Úspěch na všech úrovních
Špína nezná hranic, a proto potřebujete průmyslový čisticí systém, který zvládne všechny úrovně procesu průmyslového podniku: od infrastruktury přes oblasti související s výrobou až po vlastní výrobu. Pro takové množství různých úkolů je třeba více než jeden či dva průmyslové čisticí přístroje. Potřebujete promyšlený čistící systém. Jedině tak dokážete průběžně a snadno udržovat čistotu. Právě takový systém nabízíme v Kärcher.


Náš průmyslový čistící systém Kärcher
Veškeré produkty a služby vyvíjíme společně s vámi, našimi zákazníky. Vždy s cílem vytvořit inovativní optimalizovaný systém. Co to vlastně je? Systém Kärcher v sobě kombinuje průmyslové čisticí zařízení, průmyslové čistící příslušenství, průmyslové čisticí prostředky a služby – dokonalá souhra pro nejlepší výsledky. Okamžitě ho můžete integrovat do vašich provozních postupů a získat průmyslové řešení, které váš podnik posune kupředu.

 

System

Partner

Jeden partner pro vše

V průmyslu stojíte před mnoha, často velmi speciálními, čisticími úkoly: průmyslové čistění strojů a zařízení, forem a dílů i přepravních cest a čištění skladovacích ploch ve vnitřních a venkovních prostorách. Každá z těchto oblastí je již sama o sobě velmi komplexní. Začlenit je všechny do fungujícího systému s nejvyšší efektivností a hospodárností vyžaduje skutečné know how a zkušenosti. My, jako firma s vedoucím postavením na světových trzích s průmyslovou čisticí technikou, toto know how vlastníme a zkušenosti sbíráme již 75 let. Vytvořili jsme jedinečný průmyslový čistící systém Kärcher. Nabízíme řešení pro každý z těchto úkolů. Co z toho plyne pro vás? Mnoho výhod.
Zvyšte hospodárnost využitím inteligentního managementu čištění. Díky čistotě ve všech oblastech zlepšíte zároveň kvalitu. S našimi inovativními, šetrnými a konzervujícími postupy průmyslového čištění zoptimalizujete péči a údržbu vašich strojů a zařízení.
Nasazením našich na míru vyvinutých řešení pro speciální výrobní prostředí zajistíte vždy dodržení standardů pro hygienu a bezpečnost, které jsou specifické pro váš obor. K péči o extrémní a kritická prostředí, jako jsou výbušné zóny, nebezpečné zóny, oblasti s extrémními teplotami a omezeným přístupem, od nás získáte vysoce specializovaná řešení. Zkrátí se doba nutná k přerušení provozu a vy se tak budete moci nerušeně věnovat vaší hlavní činnosti.
Jedním z nejnáročnějších úkolů průmyslového čištění je odstraňování kritických substancí. Ať už se jedná o výbušné nebo zdraví škodlivé, olejové, mastné či tuhé látky – s našimi speciálními aplikacemi odstraníte spolehlivě a bezpečně prakticky každou nečistotu, aniž by bylo nutné omezit provoz vašich zařízení. A proti extrémně úporným nečistotám nasadíte tam, kde je to technicky možné, čistou sílu vody: S našimi čistícími systémy s nejvyšším tlakem vody odstraníte cíleně každou nečistotu a dokonce nátěry, vrstvy a vytvrzený beton.
Přestávky jsou důležité, pokud jsou plánované. Aby tomu tak bylo, obdržíte od nás řešení průmyslového čištění, která můžete uplatnit současně s vašimi výrobními procesy. A to s minimální dobou na vybavení a přestavbu.
Váš pracovní svět je již tak dost složitý. Potěší vás tedy jednoduchá manipulace s našimi průmyslovými čisticími stroji, i zařízeními pro speciální požadavky. A abyste po úspěšném čištění nestáli před novými problémy, podpoříme vás postupy vhodnými pro čištění a úpravu zbytků výroby a odpadních vod v souladu s životním prostředím.

 


Průmyslové vysavače

Industriesauger

Průmyslové vysavače. Čistota. Spolehlivost.

Průmyslové vysávání má nespočetná uplatnění: od jemného prachu až po hrubé nečistoty, pevné látky nebo kapaliny, mobilní i stacionární. Vyvineme pro vás řešení průmyslového vysávání, ať už standardní nebo specifická pro nejrůznější obory a oblasti použití. Řeknete nám, co a kde potřebujete vysávat. My vám ukážeme, jak a s čím toho dosáhnete nejlépe.
Průmyslové vysávání vám dokonce dokáže vydělat peníze. Čistota je v průmyslu důležitým předpokladem pro zachování vysoké kvality produktů. Ta je základem pro docílení vyšších cen na trhu.

Výhody průmyslových vysavačů
• Robustní konstrukce – kvalitní materiály a trvalé spojení
• Stabilita na mnoho let
• Mimořádně silné průmyslové vysavače - i pro třísměnný provoz
• Bezpečnostní průmyslové vysavače pro zdraví ohrožující použití
• Speciální řešení pro stacionární průmyslový provoz podle potřeb zákazníků

 

Příklady použití průmyslových vysavačů

• Kovové třísky, granuláty, odpad z ražení
• Zdraví škodlivý prach
• Výbušný prach
• Chladicí kapaliny, mazací prostředky a oleje
• Prášek
• Netkané rounové textilie

Oblasti použití průmyslových vysavačů

• Automobilový průmysl
• Strojírenství a investiční výstavba
• Metalurgie a technika tváření
• Nástrojářství a zpracování kovů
• Koksování a zpracování minerálních olejů
• Zpracování skla a kamene
• Výroba papíru a polygrafický průmysl
• Potravinářský průmysl
• Výroba tabáku
• Výroba gumy a plastů
• Zpracování dřeva a výroba nábytku
• Chemický průmysl
• Farmaceutický průmysl
• Obce

 

Kovovýroba

Automobilový průmysl


Profesionální vysokotlaké čističe

UHP-Klasse 406x406

Kombinace zkušeností. Nepřekonatelná síla.

Spojením sil firem Kärcher a WOMA vznikly perfektní vysokotlaké čističe pro nejtvrdší nasazení v průmyslu a stavebnictví. Vyzkoušejte naše nové tlakové čističe třídy UHP (Ultra High Pressure).
Profi vysokotlaké čističe třídy UHP vám nabídnou standardizované, kompaktní stroje s nejvyšším tlakem od 350 bar pracovního tlaku až po třídu Super s vynikajícím pracovním tlakem 2800 bar. Tyto parametry nabízíme v mobilních i stacionárních řešení integrovaných v rámci procesu. Individuálně konfigurovaná řešení pak nabídnou pracovní tlak až 4000 bar. Jedná se o vysoce efektivní průmyslová čerpadla pocházejí z našeho kompetenčního centra WOMA - pionýra techniky s nejvyšším tlakem.


Výhody profesionálních vysokotlakých čističů
• Ekologie
• Hospodárnost
• Inovativní techniky
• Perfektně dávkovaná síla
• Bezpečnost pro obsluhu

Příklady použití profesionálních vysokotlakých čističů

• Sanace a odstraňování betonu
• Čištění trubek, svazků trubek a tepelných výměníků
• Čištění sít, filtrů a vnitřku cisteren
• Odstraňování vrstev a laků
• Odstraňování rzi
• Příprava podkladu
• Abrazivní řezání
• Všechny druhy odnosu povrchu

Oblasti použití profesionálních vysokotlakých čističů

• Automobilový průmysl
• Stavba lodí a jejich údržba
• Potravinářský průmysl
• Chemický průmysl
• Strojírenství
• Zpracování kovů, oceli a hliníku
• Zpracování kamene
• Výroba papíru
• Zpracování a zušlechťování rafinovaných ropných produktů/minerálních olejů
• Doprava
• Stavebnictví
• Báňský průmysl
• Čištění budov
• Veřejné budovy
• Elektrárny
• Likvidace a dekontaminace
• Hloubkové odstraňování betonu pomocí vysokotlakého vodního paprsku
• Různá použití s tryskou kulatého vodního paprsku a s turbo tryskou

Odstranění betonu vodním paprskem

Čištění ve stavebnictví

Čištění suchým ledem

Trockeneisstrahlen 406x406

Otryskávání suchým ledem: Účinné, šetrné, beze zbytků

Potřebujete odstranit silně ulpívající nečistoty účinně i šetrně zároveň? Pak je stroj na čištění suchým ledem Ice Blaster firmy Kärcher přesně to pravé pro vás. Tlakovým vzduchem a peletami suchého ledu zbavíte povrch i obrobky všech zbytků gumy, olejů, tuků, nátěrů, barev atd.


Stroj na čištění suchým ledem Ice Blaster můžete použít bez problémů i tam, kde je čištění vodou nebo pískem ze zákona zakázané nebo neekonomické. Pelety suchého ledu se beze zbytků rozpouštějí – aniž by zanechaly vlhkost. Čištění suchým ledem je možné použít na konstrukční díly, pro které nejsou běžné postupy vhodné, např. elektromotory. Pelety si můžete vyrábět jednoduše sami pomocí našich peletizérů. A s vhodným příslušenstvím Kärcher pro každé z mnoha použití docílíte vždy přesvědčivých výsledků.


Výhody čištění suchým ledem
• Již žádné předčištění
• Minimální prostoje strojů
• Čištění v souladu s životním prostředím
• Povrchy zůstanou neporušené
• Žádné zbytky
• Čištění v běžící výrobě
• Není nutná demontáž

Příklady použití čištění suchým ledem

• Roboty
• Formy
• Plnicí zařízení
• Přepravní systémy a pásové dopravníky
• Pozemní dopravníky
• Hydraulické komponenty a díly
• Elektrické díly
• Skříňové rozvaděče

Oblasti použití čištění suchým ledem

• Automobilový průmysl, slévárny a lisovny plastů
• Tiskárny
• Obalový průmysl a výroba plastů
• Papírenský a dřevozpracující průmysl
• Elektroprůmysl
• Potravinářský, farmaceutický a kosmetický průmysl
• Ocelové, kovové konstrukce a strojírenství
• Obce
• Čištění forem se zařízením Ice Blaster
• Odstraňování konzervace spodku vozidla se zařízením Ice Blaster

Formu očistěte strojem na čištění suchým ledem

Odstraňte ochranu spodku pomocí čističe suchého ledu

Čištění nádrží

Behälterreinigung 406x406

Nádrže, sila, kontejnery: Čištěním k dokonalosti

V dopravě a průmyslu jsou používány různé typy nádrží pro nejrůznější látky. K odbornému čištění vnitřku nádrže vám nabízíme řešení na klíč na základě modulárních součástí.


Jak to funguje? Vašemu zařízení zvolíme pro každý účel čištění příslušný produkt a intervaly čištění. Zohledníme přitom všechny specifické faktory jako velikost a tvar, typické nečistoty a vnější ovlivňující faktory. Za pomoci našich systémových řešení splníte profesionálně v každém ohledu různorodé požadavky na čistotu nádrží, sil a kontejnerů. Zajistíme pro vás kompletní čištění nádrží.


Výhody čištění nádrží
• Úspora energie
• Nižší náklady na odpadní vody
• Nižší náklady na instalaci
• Vyšší jistota plánování a nákladů
• Maximální flexibilita a mobilnost
• Modulární konstrukce s osvědčenými jednotlivými komponentami

Příklady použití čištění nádrží

• Nádrže a sila
• ISO kontejnery
• Železniční cisternové vozy
• IBC
• Sudy
• Nádoby všeho druhu

Oblasti použití čištění nádrží

• Chemický průmysl a obchod
• Doprava a logistika
• Potravinářský průmysl
• Pivovary a výrobci nápojů
• Řešení pro čištění vnitřních prostor (stručná verze)
• Řešení pro čištění vnitřních prostor

Čistící roztok pro nádrže

Řešení pro čištění nádrží

Čištění reaktorů a kotlů

Reaktor--und-Kesselreinigung_406x406

Systémová řešení pro míchací nádoby a reaktory

Pracujete s množstvím nejrůznějších látek a procesů? Je zřejmé, že pro splnění vysokých požadavků na hygienu a čistotu potřebujete individuální řešení. Ta od nás obdržíte v každé formě: mobilní, pevně instalované, plně integrované a automatizované.


Jak může vaše modulární řešení vypadat? Mobilní čisticí jednotka přijede k nádobě, pojízdná hlava dosáhne na všechny plochy vnitřních stěn a vestavěné díly. Po čištění je čisticí médium odvedeno zpět do nádoby s cirkulačním okruhem a filtrováno. Zní to jednoduše, vyžaduje to však vysokou technickou kompetenci a zkušenosti. Obojí máme. A kompletně toho využijeme pro splnění vašeho úkolu.


Výhody čištění reaktorů a kotlů
• Úspora času a vyšší dostupnost
• Jistota procesu díky spolehlivému výsledku čištění
• Flexibilita díky modulárnosti
• Trvalost a efektivnost
• Bezpečnost práce
• Od středotlaku (50 bar) po nejvyšší tlak (1.500 bar)
• Čištění studenou vodou, teplou vodou nebo horkou párou
• Čištění vodními roztoky, demineralizovanou vodou, kyselinami, louhy nebo rozpouštědly

Příklady použití čištění reaktorů a kotlů

  • Sudy
  • Reaktory bojler
  • Mobilní kontejner

Oblasti použití čištění reaktorů a kotlů

  • Chemický průmysl
  • Kosmetický průmysl

Stacionární vysokotlaké čističe

Stationäre-Hochdruckanlagen_406x406

Pevná instalace – Okamžitě připraveny k použití

Stacionární vysokotlaké čističe Kärcher mají již po desetiletí v oblibě průmysloví uživatelé po celém světě. Stacionární vysokotlaké čističe nabízejí vysoký výkon, efektivní použití a dlouhou životnost. Jedna vysokotlaká jednotka dokáže zásobit až 17 odběrných míst pro současnou práci s větším počtem nástavců.


Z centrální jednotky je vysokotlaká voda vedena k pevně instalovaným odběrním místům. Zde je dle potřeby a neomezeně k dispozici. Vždy 24 hodin denně/7 dní v týdnu bez doplňování, přípravy a přerušování práce.
Přidejte se i vy do rodiny spokojených uživatelů. Stacionární vysokotlaký čistič pokryje všechny výkony, které potřebujete. Garantuje efektivnost, bezpečnost a hospodárnost.

Výhody stacionárních vysokotlakých čističů
• Úspora nákladů díky zkrácení přípravy
• Konstantní dostupnost, vždy a všude
• Bezpečnost práce
• Dodržování hygienických předpisů
• Nižší náklady

Příklady použití stacionárních vysokotlakých čističů

• Řeznictví a jatka
• Výroba potravin
• Zázemí na výletních lodích
• Plavecké a termální bazény
• Průmyslová výrobní zařízení

Oblasti použití stacionárních vysokotlakých čističů

• Potravinářský průmysl
• Výletní lodi
• Automobilový průmysl a servisní dílny
• Chemický a kovozpracující průmysl

 

Čištění dílů

Teilereinigung_406x406

Čištění dílu za dílem

Mycí stůl na čištění dílů si z průmyslové výroby nelze odmyslet. Čistíte díly a nářadí ještě s použitím rozpouštědel? Naše mycí stoly na čištění dílů a čisticí prostředky na díly na bázi vody dosahují úctyhodných výsledků zcela bez použití rozpouštědel.


Odstraníte s nimi důkladně a snadno tuky, oleje a ostatní znečištění všeho druhu. Můžete přitom volit mezi automatickým, ručním nebo biologickým čištěním dílů.


Výhody čištění dílů
• Ekologické čisticí prostředky na vodní bázi
• Ergonomický design pracovního prostoru
• Robustní a kvalitní
• Nižší náklady na likvidaci

Příklady použití čištění dílů

• Nářadí
• Převodové skříně
• Strojní součásti
• Komponenty motorů
• Jednotlivé díly znečištěné olejem a tukem
• Komponenty v údržbě

Oblasti použití čištění dílů

• Nářadí
• Převodové skříně
• Strojní součásti
• Komponenty motorů
• Jednotlivé díly znečištěné olejem a tukem
• Komponenty v údržbě

Čištění dĺů v procesu lakování

Automatické čištění dílů - uvedení do provozu

Ochranné pracovní pomůcky pro vaši práci

Arbeitssicherheit_406x406

Bezpečnost především

Ochrana zdraví při práci je téma, které má v současné době v průmyslu nejvyšší prioritu. Pro mnoho oborů jsou předepsána všeobecná opatření bezpečnosti práce. V případě vysoce nebezpečné práce je certifikované ochranné vybavení povinné.


Naše pracovní ochranné pomůcky vám nabízí spolehlivou ochranu před nečistotami, mokrem, hlukem a poraněním. Navíc náš design uplatňuje svěží módní akcenty. K výrobě ochranného vybavení používáme kvalitní materiály, které se snadno udržují, jsou robustní a mimořádně odolné. Při veškeré profesionální ochraně si vychutnáte optimální volnost pohybu a vysoký komfort nošení. Můžete vybírat ze široké nabídky pracovních pomůcek Kärcher jako jsou pracovní ochranné brýle, pracovní ochranné helmy, pracovní ochranné štíty, pracovní kombinézy, pracovní obleky a pracovní ochranné rukavice.


Výhody použití pracovních pomůcek
• Kompletní ochrana pro uživatele/obsluhu strojů
• Bezpečnost při práci
• Volný a jasný výhled
• Pevné uchopení při vysokém komfortu nošení
• Vysoce účinná ochrana
• Dobrý pocit bezpečí
• Komfort nošení s dobrým tlumením hluku

Pro používání při práci s tryskací technikou, např.:

• Práce se zařízeními pro otryskávání suchým ledem
• Práce se zařízeními s nejvyšším tlakem