Vysávání plastových granulátu a zbytků - zpracování plastů a pryže

Při výrobě a zpracování plastů a pryže se vytvářejí nebezpečné jemné a hrubé částice. Tyto materiály se mohou během výroby nebo běhěm údržby výrobního prostředí vyskytovat v různých formách a ve velkém množství.

IVS 100/55 M

Použití:

  • Čisticí stroje a pracovní stanice, zejména vysávání plastových granulátů, odřezků a prachu
  • Vysávání prachu z výrobních procesů, např. během dávkování granulátu

Výzva:

  • Nebezpečný a pro životní prostředí nebezpečný prach
  • Výbušný prach
  • Zabránění znečištění produktů

Výsledek:

  • Výrobní procesy jsou udržovány čisté a prostoje jsou minimalizovány
  • Zajištění bezpečnosti při práci a efektivity
  • Spolehlivé odsávání výbušného prachu stroji s certifikací ATEX

Vysavače do průmyslů zpracovávajících plast, pryž: