Naše stránky používají cookies

V případě, že používáte naše webové stránky, souhlasíte s používáním souborů cookies. Více informací viz. Ochrana osobních údajů, bod J.

Vysokotlaké mycí zarízení HDC Advanced

Zásobování vysokým tlakem je konstruováno modulárním způsobem. Skládá se z čerpacího agregátu, plovákové nádrže k oddělení od potrubní sítě, řídicí skříně a je připravené k provozu.

Objednací číslo: 1.509-502.2

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vyhledání prodejce:

Instalací stacionárního vysokotlakého zařízení se nabízí velké množství různých čisticích úloh. Přednosti stacionárního zařízení najdou své uplatnění v nejrůznějších oblastech použití, ve kterých se kladou vysoké nároky na čisticí výkon: Ekonomičnost - stále k dispozici na dosah ruky zapnutím knoflíku, žádné zdržování se sestavováním zařízení, žádná přeprava mobilních přístrojů. Bezpečnost – instalace na bezpečném místě, ochrana před vlivy prostředí; neodborná obsluha vyloučena. Funkce automatického spuštění - Zdrojové jednotky vysokého tlaku se jednorázově uvedou do provozu přímo na zařízení. Po uvedení do provozu se zapne vysokotlaké čerpadlo automaticky při každém odběru vody. Jakékoliv další odjištění již není potřeba. Výkonnost – Zdrojové jednotky jsou určené k zásobování více odběrových míst současně. U zařízení řady HDC Advanced je neodebrané množství vody jen krátkodobě sváděno přes přepouštěcí ventil do plovákové nádrže. Skutečná regulace množství vody se řídí na čerpadle frekvencovým měničem. U zařízení HDC Advanced se tedy zpracuje přesně takové množství vody, jaké bylo požadováno. Funkce automatického vypnutí – Při poklesu množství odebrané vody pod minimální množství se zařízení vypne. Čas zpoždění zamezí cyklickému provozu s krátkými odběry vody. Kompaktní jednotka se opět automaticky spustí při odběru vody. Vícečerpadlová zařízení – U kompaktních jednotek se dvěma, třemi nebo čtyřmi čerpadly se následující čerpadla podle množství odebrané vody se zpožděním buď spustí, nebo zastaví. Změna pořadí – Prostřednictvím změny pořadí čerpadlových agregátů se dosáhne stabilní provozní doby u všech z nich. Prostřednictvím manuálního přepnutí automatika/ručně se mohou provozovat jednotlivé čerpadlové agregáty samostaně. Tak lze zachovat nouzové zásobování při poruchách. Rozpoznání poklesu hmotnosti (odpařením, prosakováním) - Krátké běhy čerpadla, které nastanou při poklesu hmotnosti (prosakováním či odpařováním) v potrubí, vedou k bezpečnostnímu vypnutí.

Charakteristické znaky a výhody
Modulární konstrukce
  • Zařízení HDC lze podle požadavků vybavit až 4 čerpacími agregáty. To znamená vysokou flexibilitu pro jakýkoli účel použití.
Inteligentní řízení čerpadel
  • Bez ohledu na požadované množství vody: Řízení spíná a vypíná další čerpadla podle aktuální potřeby.
Specifikace

Technické údaje

Tlak (bar/MPa) 100 / 10
Průtok (l/h) 700 / 12000
Teplota přívodní vody (°C) Max. 85
Náběh motoru softstart
Druh proudu (Ph/V/Hz) 3 / 400 / 50
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1150 x 750 x 1840
Příslušenství