Vysokotlaké mycí zarízení HDC Classic

Zásobování vysokým tlakem je konstruováno modulárním způsobem. Skládá se z čerpacího agregátu, plovákové nádrže k oddělení od potrubní sítě, řídicí skříně a je připravené k provozu.

Objednací číslo: 1.509-501.2

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vyhledání prodejce:

Instalací stacionárního vysokotlakého zařízení se nabízí velké množství různých čisticích úlloh. Přednosti stacionárního zařízení najdou své uplatnění v nejrůznějších oblastech použití, ve kterých se kladou vysoké nároky na čisticí výkon: Ekonomičnost - stále k dispozici na dosah ruky zapnutím knoflíku, žádné zdržování se sestavováním zařízení, žádná přeprava mobilních přístrojů. Bezpečnost – instalace na bezpečném místě, ochrana před vlivy prostředí; neodborná obsluha vyloučena. Funkce automatického spuštění - Zdrojové jednotky vysokého tlaku se jednorázově uvedou do provozu přímo na zařízení. Po uvedení do provozu se zapne vysokotlaké čerpadlo automaticky při každém odběru vody. Jakékoliv další odjištění již není potřeba. Výkonnost – Zdrojové jednotky jsou určené k zásobování více odběrových míst současně. U kompaktních zařízení cirkuluje zařízení HDC Classic neodebrané množství vody přes přepouštěcí ventil v čerpadlové hlavě. Měřením průtoku, příp. měřením tlaku na výstupu zdrojové jednotky se sleduje množství odebrané vody. Funkce automatického vypnutí – Při poklesu množství odebrané vody pod minimální množství se zařízení vypne. Čas zpoždění zamezí cyklickému provozu s krátkými odběry vody. Kompaktní jednotka se opět automaticky spustí při odběru vody. Rozpoznání poklesu hmotnosti (odpařením, prosakováním) - Krátké běhy čerpadla, které nastanou při poklesu hmotnosti (prosakováním či odpařováním) v potrubí, vedou k bezpečnostnímu vypnutí.

Charakteristické znaky a výhody
Oddělení od vodovodní sítě prostřednictvím předřazené nádrže
  • Díky zklidnění vody v předřazené nádrži je vyloučeno nasávání vzduchu. To snižuje opotřebení čerpadla.
Funkce automatického spuštění
  • Čerpadlo začne čerpat, jakmile je stisknuto ovládání na pistoli. Tím je zajištěna pohodlná práce v každém odběrném bodě.
Specifikace

Technické údaje

Tlak (bar/MPa) 80 / 160 / 8 / 16
Průtok (l/h) 700 / 2000
Teplota přívodní vody (°C) Max. 85
Náběh motoru softstart
Druh proudu (Ph/V/Hz) 3 / 400 / 50
Rozměry (D x Š x V) (mm) 860 x 595 x 580
Příslušenství