Naše stránky používají cookies

V případě, že používáte naše webové stránky, souhlasíte s používáním souborů cookies. Více informací viz. Ochrana osobních údajů, bod J.

Vysokotlaké mycí zarízení HDC Standard

Stacionární vysokotlaký čistič je konstruován modulárním způsobem. Skládá se z čerpacího agregátu, plovákové nádrže k oddělení od potrubní sítě, řídicí skříně a je připravené k provozu.

Objednací číslo: 1.509-500.2

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vyhledání prodejce:

Instalací stacionárního vysokotlakého čističe se nabízí pro množství úkolů čištění. Přednosti tohoto zařízení se uplatní v různých oblastech, ve kterých jsou pravidelně kladeny vysoké požadavky na výkon čištění: Hospodárnost - kdykoli k dispozici stisknutím tlačítka, bez přípravné doby, přepravy mobilních zařízení. Bezpečnost - instalace na bezpečném místě, chráněný před okolními vlivy; vyloučena neodborná obsluha. Funkce automatického spuštění - Zdrojové jednotky vysokého tlaku se jednorázově uvedou do provozu přímo na zařízení. Po uvedení do provozu se zapne vysokotlaké čerpadlo automaticky při každém odběru vody. Jakékoliv další odjištění již není potřeba. Výkonnost – Zdrojové jednotky jsou určené k zásobování více odběrových míst současně. U zařízení řady HDC Standard se neodebrané množství vody odvádí zpět přes přepouštěcí ventil do nádrže s plovákem. Měřením průtoku, příp. měřenímtlaku na výstupu zdrojové jednotky se sleduje množství odebrané vody. Funkce automatického vypnutí – Při poklesu množství odebrané vody pod minimální množství se zařízení vypne. Čas zpoždění zamezí cyklickému provozu s krátkými odběry vody. Kompaktní jednotka se opět automaticky spustí při odběru vody. Vícečerpadlová zařízení – U kompaktních jednotek se dvěma, třemi nebo čtyřmi čerpadly se následující čerpadla podle množství odebrané vody se zpožděním buď spustí, nebo zastaví. Dle množství zpracovávané vody se instalují do zařízení při 4000 litrech 2, při 6000 litrech 3 a při 8000 litrech 4 čerpadla. Změna pořadí – Prostřednictvím změny pořadí čerpadlových agregátů se dosáhne stabilní provozní doby u všech z nich. Prostřednictvím manuálního přepnutí automatika/ručně se mohou provozovat jednotlivé čerpadlové agregáty samostaně. Tak lze zachovat nouzové zásobování při poruchách. Rozpoznání poklesu hmotnosti (odpařením, prosakováním) - Krátké běhy čerpadla, které nastanou při poklesu hmotnosti (prosakováním či odpařováním) v potrubí, vedou k bezpečnostnímu vypnutí.

Charakteristické znaky a výhody
Ekonomičnost
Flexibilní koncept obsluhy
  • Centrální obslužné pole na přístroji.
  • Volitelně lze dálkové ovládání použít přímo na odběrném místě.
Modulární konstrukce
Inteligentní řízení čerpadel
Specifikace

Technické údaje

Tlak (bar/MPa) 80 / 160 / 8 / 16
Průtok (l/h) 700 / 8000
Teplota přívodní vody (°C) Max. 85
Náběh motoru softstart
Druh proudu (Ph/V/Hz) 3 / 400 / 50
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1150 x 750 x 1840
Příslušenství