Tlakové myčky - dotazy FAQ

Máte otázky ohledně našich tlakových myček? Níže najdete nejčastější dotazy.

Pokud potřebujete poradit s výběrem, Kärcher vám poradí zde: jak vybrat tlakovou myčku.

Hledáte-li tipy na používání a správnou údržbu, více najdete zde: správná práce a péče o tlakovou myčku.

Obecné dotazy na tlakové myčky

Vysokotlaké vysavače Kärcher pro soukromé uživatele mají vždy odběr vody dle modelu mezi 230 až 600 l/h (zahradní hadicí proudí cca 3 500 litrů vody za hodinu). Vysokotlaký čistič tak šetří peníze a životní prostředí.

Ve vysokotlakém čističi pracuje elektricky poháněné čerpadlo, které mnohonásobně zvyšuje tlak vody - až na 195 bar. Pod tímto tlakem je voda poháněna vysokotlakou hadicí k pracovnímu nástavci, kde vystupuje z trysky v podobě ostrého, spojeného paprsku a tím vyvíjí nesmírnou čisticí sílu. Pokud se nestiskne ruční pistole, čerpadlo se automaticky vypne. Tak zvládnete čištění rychleji než běžnými metodami a ještě při tom budete mít nízkou spotřebu vody.

Ano. Pro řadu tlakových myček K 4 až K 7 byste měli použít sací hadici s filtrem (číslo dílu: 2.643-100.0), nebo pokud máte vlastní hadici, stačí filtr (číslo dílu: 4.730-059.0). Připevněte sací hadici k přívodu vody na přístroji. Druhý konec ponořte do sudu s dešťovou vodou. Připojte vysokotlakou hadici k přístroji. Než zapnete přístroj, odstraňte z tlakové pistole pracovní nástavec, stiskněte poušť tlakové pistole a uveďte tlakovou myčku do chodu. Vzduch, který se nachází v tlakové myčce může snadnou uniknout a vysokotlaký čistič začne nasávat vodu.

Tlakové myčky K2 Battery/Battery set v sobě již mají zabudované filtry a též je lze využít spolu s dešťovou vodou.

Přístroj by neměl stát více než 0,5 m nad odběrným místem.

 

Ano. Pokud se na automobilu nacházejí hrubé nečistoty, jednoduše jej ostříkejte vysokým tlakem. 

Pro důkladnější čištění použijte autošampon 3v1 , který šetrně naneste pod nízkým tlakem po celém automobilu.  Nejlepších výsledků dosáhnete použitím pěnovací trysky a silného pěnového čističe na automobily.

Pro optimální výsledky čištění použijte mycí kartáč.

Čisticí prostředky Kärcher jsou přesně sladěné s našimi přístroji. Při použití jiných čisticích prostředků než značky Kärcher zaniká vaše právo na uplatnění záruky.

Zamezovač zpětného toku zabraňuje tomu, aby se čisticí prostředek dostal do pitné vody.

Čistič povrchu T 5 lze použít pro všechny přístroje tříd K 2 až K 7. Čistič povrchu T 7 je vhodný jen pro přístroje tříd K 4 až K 7.

 • Připojte přístroj k vodnímu zdroji a otočte vodovodním kohoutkem.
 • Vyjměte sítko na přívodu vody a vyčistěte jej.
 • Použijte vysokotlaký čistič bez pracovního nástavce, nechte jej běžet tak dlouho, dokud bude z tlakové pistole vycházet vzduch.
 • Zkontrolujte, zda používáte správné příslušenství.
 • Pokud nejsou tlakové a sací ventily těsné a voda uniká z pláště nebo přístroj pulzuje, využijte prosím náš servis s online odbavením MyKärcher, vyhledejte některého z našich servisních partnerů nebo nás kontaktujte.
 • Sedí-li přepouštěcí ventil příliš pevně, využijte prosím náš servis s online odbavením MyKärcher, vyhledejte některého z našich servisních partnerů nebo nás kontaktujte.
 • Vyčistěte pracovní nástavec.
 • Zkontrolujte, zda používáte správný pracovní nástavec nebo příslušenství.
 • Ověřte, zda do přístroje proudí dostatečné množství vody.

V případě, že problém přetrvává, využijte prosím náš servis s online odbavením MyKärcher, vyhledejte některého z našich servisních partnerů nebo nás kontaktujte.

 • Zkontrolujte napájení a síťovou pojistku. 
 • Vyzkoušejte hlavní spínač a tlakovou pistoli. 
 • Prodlužovací kabel v délce od 10 m musí mít průměr alespoň 2,5 mm². 

Odmotejte kompletně kabel z bubnu na navíjení kabelu.
V následujících případech využijte prosím náš servis s online odbavením MyKärcher, vyhledejte některého z našich servisních partnerů nebo nás kontaktujte.

 • Spínač tlaku nebo řídící píst se zasekly.
 • Motor se přehřívá.
 • Hlavní spínač je vadný. 
   

V tomto případě využijte prosím náš servis s online odbavením MyKärcher, vyhledejte některého z našich servisních partnerů nebo nás kontaktujte.

 • Naplňte nádržku na čisticí prostředky.
 • Propláchněte čistou vodou sací filtr a vyčistěte jej. Po práci s čisticím prostředkem byste přístroj měli vypláchnout čistou vodou, abyste zabránili slepování filtru.
 • Prohlédněte sací hadičku, zda není poškozená.
 • Hadičku na čisticí prostředky utáhněte k přístroji a ventil za hadicovou vsuvkou tlačte zpátky tenkým předmětem, aby opět fungoval.
 • Otevřete průtok a nastavte nízký tlak.

Podívejte se na video, jak můžete váš vysokotlaký čistič ochránit před mrazem.


Dotazy k chytrým tlakovým myčkám řady SMART CONTROL

Spuštění

Aktivujte Bluetooth na svém smartphonu. Připojte vysokotlaký čistič k přívodu elektrické energie. Tiskněte zároveň tlačítka + a - na pistoli Smart Control Gun, dokud se na displeji pistole neobjeví symboly.

Aktivujte Bluetooth na svém smartphonu a po dobu 10 sekund tiskněte tlačítko mínus na své pistoli. Jakmile přestane symbol Bluetooth na pistoli blikat a bude trvale zobrazen, spojení je úspěšně dokončeno.

Aplikace a připojení

Ne, vysokotlaký čistič lze ovládat i pomocí pistole bez mobilní aplikace.

Vysokotlaké čističe nemají připojení na hlasového asistenta.

Ano, zařízení lze registrovat několikrát, je tedy k dispozici různým uživatelům.

Do paměti vysokotlakého čističe je možné uložit maximálně 5 různých zařízení s Bluetooth a automaticky se k nim znovu připojit.

Propojení mezi aplikací a zařízením probíhá pomocí Bluetooth. Pistole se k zařízení připojuje přes standardní rádiové pásmo na frekvenci 868 MHz.

Symboly rádia a Bluetooth na displeji pistole jsou trvale zobrazeny a neblikají.

Zařízení

Návod k použití naleznete v přepravní krabici zařízení nebo online na našich stránkách pod daným produktem.

Ano, je to možné. Před přepravou je vhodné pod přístroj umístit vodotěsnou fólii.

Vysokotlaké čističe Kärcher mohou pracovat při vstupní teplotě až 40° C.

Zařízení potřebuje projít „přípravnou fází“ po dobu 30 sekund, dokud nebude k dispozici režim Boost pro zvýšení tlaku. Nebo: Zkontrolujte teplotu vody; režim Boost lze spustit, pouze pokud je teplota motoru nízká.

Možnosti použití a tipy

Kärcher doporučuje, aby vzdálenost od předmětu, který se má čistit, byla 12 a 40 cm.

Zkontrolujte bezdrátové a Bluetooth připojení na displeji pistole. Pokud jedna z ikon nebo obě ikony blikají nebo nejsou zobrazeny, proveďte znovu spárování pistole.

Příslušenství a čisticí prostředky

Ne. Bod varu čisticího prostředku je značně vyšší než teplota, které je vystaven při používání a skladování k danému účelu.

Vhodné příslušenství pro vaše zařízení najdete na našich stránkách v našem vyhledávači příslušenství nebo přímo na stránce daného produktu. Další možností jsou samozřejmě i naše prodejny nebo samotná aplikace Home & Garden.

Čisticí prostředky Kärcher nejsou agresivní vůči životnímu prostředí, lidem ani zvířatům, důrazně však varujeme před jejich požitím v koncentrované formě nebo ve vodě smíchané s čisticím prostředkem.

Čisticí prostředky Kärcher jsou ekologické, biologicky odbouratelné a speciálně vyvinuté pro naše výrobky. Účinnost čištění při použití čisticích prostředků jiných značek nemůžeme zaručit. Ve vysokotlakém čističi nikdy nepoužívejte bělidla!

Péče a údržba

Jsou potřeba dvě AAA baterie. Stiskněte a přidržte posuvný spínač na pravé a levé straně krytu pistole, dokud se prostor pro baterii samovolně neotevře.

Vysokotlaké čističe Kärcher nevyžadují při správném používání žádnou údržbu.

Náhradní díly lze zakoupit online zde, nebo u autorizovaných prodejců.

Odpojte zařízení od zdroje vody. Zapněte zařízení, stiskněte páčku pistole a přidržte ji, dokud ze zařízení nevyteče všechna voda. Vypněte zařízení a poskládejte na něj příslušenství, vysokotlakou hadici a kabely. Zařízení by se mělo během zimy skladovat na tepelně chráněném místě.

Vysokotlaký čistič by měl být uložen na suchém místě chráněném před chladem, např. v garáži. Zařízení by se mělo po dokončení čištění nejprve vypnout a odtlakovat demontováním vysokotlaké pistole ze zařízení. Pracovní nástavce, vysokotlaká hadice a kabel by se měly uložit na zařízení.

Ručně odšroubujte ze zařízení přípojku vody, vytáhněte síto plochými kleštěmi a očistěte jej pod tekoucí vodou. Poté síto nasaďte zpátky a našroubujte zpět přípojku vody.

Řešení potíží

Společnost Kärcher poskytuje soukromým zákazníkům dvouletou záruku od data nákupu pro případ vad materiálu a výroby. Doklad o koupi slouží jako záruční list. Vezměte prosím na vědomí, že vaše záruka zaniká, pokud používáte zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno (např. komerční použití zařízení určeného pro domácnosti a zahrady), a pokud zařízení sami otevřete nebo provedete jeho opravu.

1) Opravu objednejte online v několika krocích:

Zaregistrujte se na zákaznickém portálu > myKärcher.

Vyplňte online příkaz k opravě; budeme od vás potřebovat tyto informace:

 • Údaje o vašem zařízen
 • íÚdaje o vaší záruce: V případě opravy mimo záruční dobu vám okamžitě zobrazíme cenu opravy (v jednoznačných případech).
 • Vytiskněte si dokumenty, které jsou podkladem k opravě, a pošlete nám je společně s vadným zařízením. Máte na výběr, zda využijete naši praktickou službu vyzvednutí zásilky nebo odevzdáte zásilku v nejbližším podacím a výdejním místě GLS ParcelShop.
 • Aktuální informace o stavu opravy vašeho zařízení obdržíte pravidelně na zákaznickém portálu myKärcher.

2) Řešení opravy u servisního partnera:

> Vyhledejte servisního partnera

 • Zaškrtněte „Home & Garden“ a poté „Servis“.

> Více informací a dále také jednoznačné případy a záruční podmínky

Na stránce Kontakty najdete veškeré možné spojení s námi.

Zapněte přístroj a odmontujte pistoli; zařízení by se mělo spustit. Pokud se tak nestane, zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku odpovídá / je stejné jako napětí zdroje energie. Případně zkontrolujte, zda není poškozená síťová zástrčka. Po delší době používání se motor může přehřát a může být nutné nechat jej po dobu 60 minut zchladit.

Pokles napětí v důsledku slabé hlavní rozvodné sítě nebo při použití prodlužovacího kabelu. Řešení: Při zapínání nejprve stiskněte páčku na vysokotlaké pistoli a poté zapněte zařízení.

Tento problém může mít čtyři příčiny:

 1. Do zařízení je přiváděno příliš málo vody: V tomto případě zkontrolujte přívod vody.

 2. Vodní filtr je zanesen nečistotami: Vyčistěte vodní filtr.

 3. V zařízení je vzduch: Zapněte zařízení bez nasazeného pracovního nástavce na maximálně 2 minuty, stiskněte vysokotlakou pistoli a počkejte, až z ní začne vytékat voda bez bublin. Následně připojte pracovní nástavec.

 4. Při vysávání dbejte na maximální sací výšku (viz kapitola „Technické údaje“) v návodu k obsluze.

Odpojte postřikovací nástavec od pistole a vypláchněte jej kohoutkovou vodou; mohly se nahromadit nečistoty. Případně vyčistěte trysku v pracovním nástavci tenkou jehlou.

Zařízení z technických důvodů lehce netěsní. Pokud je netěsnost závažná, vyžádejte si autorizovaný zákaznický servis.

Zkontrolujte stav nabití baterií. Případně proveďte znovu spárování s vysokotlakým čističem.

Odpojte zařízení od sítě po dobu nejméně 60 sekund a poté na pistoli znovu spusťte proces párování.

Zkontrolujte, zda je voda, kterou používáte, čistá a zda má vysokotlaký čistič dostatečný přítok vody. Případně zkontrolujte instalovaný vodní filtr, zda není ucpaný.

Odmontujte, vyčistěte a znovu namontujte kolečka. Pokud to nepomůže, zkontrolujte, zda není poškozená část uchycení kola.

Zkontrolujte, jestli není baterie v pistoli vybitá. Pokud to nepomůže, kontaktujte podporu.

Zařízení okamžitě vypněte a kontaktujte podporu.

Zařízení vypněte a kontaktujte podporu.

U K2 a K3 stačí teleskopickou rukojeť pouze zasunout. U K 4, K 5 a K 7 kontaktujte podporu.

Otočte pracovní nástavec 3-in-1 Multi Jet do polohy „MIX“ na trysce čisticího prostředku. Zkontrolujte také, zda je láhev s čisticím prostředkem  Plug ‘n’ Clean správně nasazena v přípojce čisticího prostředku, tj. otvorem směrem dolů.


SPRÁVNÁ PRÁCE A PÉČE

Poradíme vám, jak správně pracovat s tlakovou myčkou a jak o ni pečovat.

SPRÁVNÁ PRÁCE A PÉČE

JAK VYBRAT...?

Poradíme vám, jak vybrat tu správnou tlakovou myčku dle vašich potřeb.

Jak vybrat tlakovou myčku