OŘEZ STROMŮ: TIPY PRO SPRÁVNÝ ŘEZ

Jako téměř veškerá vegetace na zahradě potřebují i stromy a keře pravidelnou péči. Pokud mají dobře vypadat, krásně kvést a rodit ovoce. Pravidelné stříhání keřů a stromů zní náročně, je to však s vhodnou zahradní technikou a několika tipy velmi jednoduché. Pro správný řez stromů jsou zapotřebí nůžky a pila na větve, nejlépe bateriové, ochranný oděv, rukavice, případně žebřík a harmonogram, kdy která dřevina přichází na řadu.

Řezání stromu

Vhodné nářadí pro řez stromů

Péči o stromy není bezpodmínečně nutné přenechat vyškoleným odborníkům. Se správným nářadím odvedou i hobby zahrádkáři velkolepou práci. Zahradní nářadí si jednou pořídíte a pokud se o něj po práci pečlivě postaráte, vydrží vám zachovalé mnoho let.

Pro větve a větvičky až do průměru 3 centimetrů jsou ideální nůžky. AKU nůžky na větve nabídnou podstatné usnadnění práce, neboť vyžadují méně síly.

U silnějších větví přijde na řadu pila. AKU řetězové pily jsou vhodné pro řez stromů, jelikož jsou lehčí než benzinové a při práci nejste vystaveni spalinám. Řetězové, resp. motorové pily se smějí používat pouze tehdy, pokud stojíte bezpečně na zemi, na stromech pouze tehdy, pokud jste vyškoleným stromolezcem.

 

AKU řetězová pila
Řezání AKU řetězovou pilou

Jednoduchý řez stromů díky teleskopickému prodloužení

Pokud chcete stříhat větší keře a starší stromy, potřebujete většinou prodloužení paží. Aku teleskopická řetězová pila postačí do výšky 4 metrů, a díky ramennímu pásu nepředstavuje ani déle trvající řez stromů problém. Stojíte při tom bezpečně na zemi a nepotřebujete žebřík.

Při stříhání stromů vždy dbejte na ochranu hlavy a rukou: rukavice a ochranné brýle proti třískám jsou základním vybavením. Pokud musíte odstranit větší větve, měli byste se chránit helmou nebo minimálně nestát pod padající větví.

Péče o stromy řetězovými pilami vyžaduje nevyhnutelně osobní ochranné prostředky, které se skládají z ochranných kalhot a obuvi, ochrany sluchu, očí a rukavic. Navíc musíte také dodržovat i případné místní předpisy na ochranu proti hluku a nařízení na ochranu ptáků a dalších zvířat.

Teleskopická řetězová pila
Ochranné prostředky při řezání stromů

Řez stromů: Kdy je který na řadě?

Kdy je správný čas pro řez kterých keřů a stromů, závisí na druhu řezu. Okrasné keře se většinou stříhají každý rok, aby si zachovaly požadovaný tvar. Řez ovocných stromů není nutný každý rok, ale péče o strom by měla probíhat i zde pravidelně každé 4 až 6 roků. Především mladé stromy je třeba cíleně stříhat častěji, aby se zamezilo špatnému růstu, například rozdvojeným kmenům.

Zohlednit musíte ale také vegetační cyklus stromů a keřů: Od srpna stahuje hodně dřevin své rezervní látky z listů do kořenů, aby je nashromáždily pro nové rašení na jaře. Z toho důvodu byste se měli větším řezům mezi srpnem a prosincem u mnoha dřevin vyhnout.

Doporučení: Pro jaký řez je vhodné jaké období?

  • Celoročně můžete stříhat po škodách způsobených vichřicí nebo pokud se objeví zpuchřelé nebo zlámané větve, resp. pokud hrozí zlomením. Bezpečnost zde má přednost.

  • Zima je klasickým obdobím pro řez na výnos nebo odlehčení u peckovin, jádrovin a bobulovin. I pro řez růží a prosvětlení korun stromů je nyní ten správný čas: Větve jsou nejlépe vidět a rezervní látky jsou v kořenech. Přesto nestříhejte stromy při silném mrazu. Nejvhodnější období leží mezi lednem a začátkem března, resp. pokud teploty již neklesají pod −5 °C.

  • Některé ovocné stromy se řežou na jaře, například broskve. U stromů, které kvetou brzy zjara jako mandlovníky a zlatice, se čeká na květ a stříhají se až poté.

  • K prosvětlení korun můžete stromy prořezávat i v létě. Nyní se odstraňují i svislé výmladky ze stromu. Třešně se řežou během a po sklizni v létě, právě tak některé neplodící druhy jako vrby. I nemoci listí rozpoznáte nyní lépe, a rány po řezu se hojí rychleji. Léto je také ideální pro řez ořešníků.

  • Na podzim přicházejí na řadu domácí listnaté a jehličnaté dřeviny. I některé ovocné druhy lze již nyní stříhat, pokud mají být silnější. Pro zvýšení plodnosti však proveďte řez stromů raději v lednu nebo únoru.

Ale neexistují žádná zásadní doporučení pro všechny dřeviny. Nejlépe se konkrétně informujte, kdy a jak řez stromu správně provést.

Řezání stromu: Kdy je ten správný čas?

Co se při řezu stromu odstraňuje?

Keře a stromy se stříhají proto, aby se především odstranily nemocné a přebytečné větve a větvičky. Zatímco okrasné keře se především tvarují, u ovocných stromů cílíme na plodnost a zdraví stromu. Často se rozlišují tyto druhy řezu:

Řezání rostlin

Řez zakládací: Na podporu růstu a tvarování koruny můžete stříhat čerstvě vysazené stromy, přibližně na 1 hlavní a nejvýše 3 postranní výhony.

 

Tvarování

Řez výchovný: Používá se většinou pro řez keřů a okrasných plotů do tvarů, ale i tehdy, pokud je třeba zredukovat korunu, vyrovnat růst a odstranit rušivé nebo do kříže rostoucí větve. I pro vytvoření místa je vhodný výchovný řez, při kterém se kmen vyvětvením (odstranění větví v části kmene) obnaží. Pro růst nových bočních výhonů větve zakrátíte až na boční nebo spodní pupeny (oka) v požadované délce.

Udržovací řez

Řez udržovací: Pro lepší sklizeň byste měli ovocné stromy pravidelně stříhat. Při prosvětlení koruny odstraníte kompletně přebytečné výhony, aby nově a hustěji nerašily. U jabloní proveďte řez dolů visících, rozvětvených výhonů za mladším bočním výhonem. 

Řez zmlazovací

Řez zmlazovací: Tímto řezem odstraníte poškozené větve, například po polámání větrem nebo po sněhu či po napadení škůdci. Odřežte i větve, které vytvářejí nerovnováhu. Především po zmlazovacích řezech ošetřete rány voskem nebo jinými vhodnými prostředky.

Stříhat keře a strom představuje zásah do rovnováhy mezi kořeny a korunou. Oč větší zásah se jedná, o to silněji může rostlina reagovat novým výhonem. Zásadně by měly být všechny nemocné a přebytečné větve a větvičky při řezu odstraněny. Avšak jen výjimečně je vhodný kompletní řez keře nebo stromu.

Správný řez stromů

Správný řez stromů: techniky řezu

Drobné větve až do výše hlavy odstřihnete zahradními nůžkami. Pro silnější větve a drobnější větvičky do maximálně 3 centimetrů průměru doporučujeme AKU nůžky na větve. Princip je stejný: Zahradní nůžky nebo nůžky na větve nasadíte těsně na větevní kroužek, aby pokud možno nezůstal žádný pahýl. Tato „bypass technika“ je důležitá, aby se zamezilo odumírajícím pahýlům, které by se mohly stát vstupní branou pro škůdce a hnilobu.   

Tlusté větve keřů a stromů ořežete řetězovou pilou. To vyžaduje obezřetnou techniku, abyste zbytečně nepoškodili kůru.

Výchozím bodem je zde větevní kroužek, límeček na větvi. Nejprve provedete na spodní straně zářez přibližně 2 šířky dlaně od větevního kroužku. Poté nasadíte pilu 3 šířky dlaně od větevního kroužku a proříznete větev shora, až odpadne. 

Zbývající pahýl poté čistě na větevním kroužku odřízněte. K tomu účelu nasaďte pilu nejlépe lehce šikmo, směrem od kmene stromu. Dělicí pletivo ve větevním kroužku se postará o to, aby okolo plochy řezu narostla nová kůra. Delší, větší větve odřízněte nejlépe kus za kusem směrem zvenku dovnitř. Sice to stojí více času, je to však bezpečnější a později budete mít méně práce při krácení odříznutého dřeva. Nemůžeme totiž také zapomenout na to, že je třeba ho i zlikvidovat.

 

Péče o techniku po řezu stromů

Aby se řez stromů podařil i příště, postarejte se nejlépe hned o údržbu nářadí pro péči o stromy:

Pro péči o nůžky na větve postačí, pokud kartáčem vyčistíte nůž. Kvalitu nože zachováte tak, když po každém použití natřete, resp. nastříkáte nízkoviskózním olejem. Tím se postaráte o nutné namazání a ochranu před rzí. Kromě toho byste měli pravidelně kontrolovat pevné dotažení šroubů a matic. Také doporučujeme po řezu stromů dezinfikovat použitou zahradní techniku, abyste zamezili přenosu určitých nemocí dřevin.

Pro péči o řetězovou pilu vyčistěte po každém použití řetěz: Speciálním čističem odstraníte pryskyřici i nečistoty. Pilu čistěte suchým tvrdým kartáčem, nejprve však vyjměte baterii. Nezapomeňte také zkontrolovat stav oleje a správné mazání. Vždy doplňte dostatečné množství oleje na řetěz, abyste prodloužili životnost řetězu a pili. Pokud je v nádrži dostatek speciálního oleje, zkontrolujte rozvod mazacího prostředku: Buď při jednominutovém chodu naprázdno sledujte s lištou skloněnou dolů nad světlým podkladem případný úkap oleje nebo po běhu naprázdno řetěz opatrně nadzvedněte (pozor: nebezpečí poranění) a zkontrolujte na vodicí liště tenký olejový film.

Pravidelně přezkoušejte napnutí řetězu, nejlépe vždy před použitím a popřípadě ho vypněte – řetěz nesmí být prověšený. Zuby řetězu pily v případě potřeby přiostřete, neboť ostrý řetěz se postará o lepší řezy a větší bezpečnost. Použijte k tomu kulatý pilník odpovídající dělení řetězu. Řetěz pily vám rád nabrousí i odborník. Lištu řetězové pily je nutné po několika hodinách práce zbavit hran a zkontrolovat její poškození nebo ji vyměnit. O to se postarají profesionálové.

Údržba nůžek na větve
Údržba řetězové pily

Vhodné výrobky pro stromy

Mohlo by vás také zajímat: