HISTORIE ÚSPĚCHU PODLAHOVÉHO MYCÍHO STROJE S ODSÁVÁNÍM

Počátky strojového čištění podlah se datují před více než 100 lety. První stroj na leštění parket byl vyvinut na počátku 20. století pro usnadnění namáhavé práce. Ve 30. letech následovala varianta mokrého čištění podlah a v 50. letech přichází na trh po přidání funkce odsávání první podlahový mycí stroj s odsáváním. Dalším milníkem vývoje je v roce 1986 první stroj s válcovými kartáči, který se stará o mytí, odsávání a zametání v jednom pracovním kroku, a který výrazně zlepšuje čisticí výkon na strukturovaných podlahách.

Scheuersaugmaschine

Potřebám zákazníků na stopě

Od té doby si nelze podlahový mycí stroj s odsáváním pro čištění podlah již odmyslet, přičemž jeho vývoj zohledňuje stále nové potřeby zákazníků: Modely s technologií kotoučů nebo válců podle vlastností podlah, zařízení pro zastavěné a velmi malé plochy, strategie platforem pro větší efektivnost a flexibilitu, eco koncepty pro ochranu životního prostředí a zdrojů a inovativní řešení pro více ergonomie. Dnes přichází digitalizace se systémy řízení flotil a procesů a udává směr budoucího vývoje. Výlet do minulosti a budoucnosti.

Scheuersaugmaschine_2.jpg

Válec nebo kotouč?

Od roku 1950 se podlahové mycí stroje s odsáváním používají k čištění tvrdých a elastických podlah ve vnitřních prostorech. Osvědčená jednokotoučová technologie se stará o dobré výsledky, a jen zřídka dojde na technologii válcových kartáčů. To se mění v roce 1986, když specialista na čištění Kärcher, do té doby známý především vysokotlakou a sací technikou, uvádí na trh zařízení s válcovými kartáči. Firma tak reaguje na potřebu, která se objevuje pouze regionálně: Zatímco v Asii, Jižní Evropě a v USA jsou často používány hladké podlahy, které lze technologií kotoučů dobře čistit, nalezneme v Severní a Střední Evropě spíše strukturované podlahy, jako dlažbu se spárami nebo přírodní kámen s drsným povrchem. Válcové kartáče přinášejí, nezávisle na vlastnostech podlahy, i při silném znečištění lepší výkon leštění a tím rovnoměrnější výsledek. Důvod: Válcové kartáče pracují s vyšším přítlakem, jelikož je opěrná plocha na podlaze menší, což umožňuje rychlejší otáčky než u kotoučových kartáčů.


Vítězný tah využitím strategie platformy

Vzrůstající tlak nákladů a vyšší nároky zákazníků – s touto výzvou musí bojovat i obor čištění podlah, a z toho důvodu sleduje potřeba vysoké různorodosti variant přání nízkých investičních nákladů. Ve vývoji nových modelů se proto od začátku roku 2000 osvědčila strategie platformy, která přináší myšlenku montáže co možná nejméně nových dílů a tím výrazného snížení nákladů na vývoj a výrobu. Tato strategie navíc umožňuje stupeň individualizace, který by nebylo možné v případě zavedení různých jednotlivých modelů z hlediska efektivity a nákladů obhájit. Konfiguraci nejnovějších strojů může uživatel v mnoha směrech libovolně uzpůsobovat podle vlastností podlahy, plochy a stupně znečištění.

 

Válec nebo kotouč, baterie nebo kabel, s ochrannou střechou nebo bez ní, široká nebo úzká kola – seznam může být podle výrobce tak rozmanitý jako při koupi auta. K tomu patří inovativní příslušenství jako automatické dávkování čisticího prostředku nebo systémy ke zřízení různých uživatelských profilů pro obsluhu, servisní techniky a vedoucí objektů.

Zaměřeno na životní prostředí

Podle země a veřejného povědomí se v posledních letech dostává téma ekologie stále více do hledáčku úklidových služeb budov. Produktovou řadou eco!efficieny pro profesionální uživatele vyvinula společnost Kärcher mimořádně ekologický program s vysokou účinností. Početné podlahové mycí stroje s odsáváním jsou vybaveny tímto mimořádně energeticky úsporným režimem. Ten využívá nízkého výkonu dmychadla, sníženého dávkování čisticího prostředku a nižšího počtu otáček kartáčů – díky tomu lze pracovat déle, tišeji a s vyšší úsporou energie. Až 50 procent energie a vody je tak možné ušetřit stisknutím tlačítka při přesvědčivých výsledcích čištění. 


Kam se ubírá cesta automatizace – automatizace & co.

Plošné nasazení částečně nebo plně automatizovaných řešení zní stále ještě jako hudba budoucnosti, i když firma Kärcher vyvinula a testovala robot na čištění na různých letištích již v roce 1996. Sice se takové stroje na trhu již vyskytují, přesto jsou však většinou konstruovány na velké plochy a ekonomicky využitelné jen tam. Tak digitalizace a automatizace nabídnou i pro čištění podlah nové možnosti, ale přesto vždy zaměřené na jasnou přidanou hodnotu pro uživatele. Pokud se podaří v oblasti robotizace čištění skloubit bezpečnost a ekonomiku na 100 procent a toto realizovat i na malých, zastavěných plochách, bude se trend podlahových mycích strojů s odsáváním ubírat příštích 100 let tímto směrem.

Scheuersaugmaschine_3.jpg


Mohlo by vás také zajímat:

traumwerk1

Svět zážitků – pohádková kulisa

O vysoký lesk a čistotu v podniku Hans-Peter Porsche TraumWerk se stará celá armáda profesionálních čisticích zařízení, která jsou v každodenním nasazení a výlučně obsluhována vlastními zaměstnanci.

AIDA

Koncept čištění pro výletní loď na okružní plavbě

Naprostá čistota vyžaduje více než jen mop a ruční vysavač. To ví i společnost AIDA Cruises, jednička v okružních plavbách na výletních lodích. Ta vyvinula v dlouholeté spolupráci s firmou Kärcher do detailu promyšlený koncept čištění.