Čištění podlah: mechanické čištění a dezinfekce pomocí mycích strojů s odsáváním

K mokrému čištění tvrdých a pružných podlahových krytin se kromě ručního způsobu čištění používají také mycí stroje. Tyto stroje na mokré čištění s odsáváním okamžitě absorbují špínu. Tímto způsobem je tak práce prováděna jak hygienicky, tak efektivně.

BD_38_12_C_Healthcare_app_1_CI15_300 dpi (jpg).jpg

Výhody mechanického čištění pomocí mycích strojů s odsáváním

Výhoda tohoto způsobu čištění oproti ručnímu spočívá v tom, že bakterie odsáváním znečištěné vody jsou trvale odstraněny a nemohou se hromadit v textiliích pro ruční čištění. Tím se minimalizuje riziko rekontaminace a současně kontaminace rukou.

Riziko kontaminace rukou je sníženo bezdotykovým čištěním. Použití čisticích strojů také zvyšuje účinnost: Díky větší pracovní šířce lze větší plochy vyčistit v kratším čase.

Další výhoda: Čisticí prostředek lze díky dávkovacím systémům přidat přesně ve správném množství.

Kromě toho mycí stroje vyvíjejí na čištěný povrch mnohem vyšší kontaktní tlak, což zvyšuje čisticí výkon ve srovnání např. s mopem.

 


Použití čisticích prostředků - kyselé nebo zásadité?

Čisticí prostředky se doporučuje střídat a používat jak kyselé, tak alkalické čisticí pěnové prostředky, aby se mikroorganismy nemohly přizpůsobovat a jejich odstranění tak bylo snadnější. Totéž platí pro dezinfekční prostředky.

Kyselé prostředky navíc pomohou při odstraňování nahromaděných anorganických usazenin, jako jsou vápenaté usazeniny. V těchto případech jsou alkalické čisticí prostředky nedostačující. Organické znečištění je naopak dobře odstraňováno právě alkalickými čisticími prostředky. To je důležité, protože usazeniny jsou obzvláště významným místem výskytu bakterií a virů.

Při použití čisticích prostředků mějte na paměti, že v některých případech bude možná nutné před čištěním spáry (dlažba, obklad) předem namočit vodou. Tím se zabrání vstřebávání cisticích prostředků s následkem pozdějšího poškození.

Na správné kombinaci vhodného čističe a čistících prostředků také záleží

Podlahový mycí stroj s odsáváním a kartáči

Zvláštní výzva: strukturované podlahové krytiny

Dosažení čistoty strukturovaných podlahových krytin ručním čištěním, např. mopy, může být obtížné. Problém je v tom, že nečistoty a zbytky čisticího/ošetřovacího prostředku mohou být zaneseny do struktury. Následně vypadají tyto zbytky neatraktivně a poskytují živnou půdu pro bakterie.

Tomuto problému lze zabránit použitím mycích strojů s technologií válcových kartáčů. Měkké kartáče snadno uvolní nečistoty ve struktuře, které jsou následně vysáty. Další výhodou válcových kartáčů je to, že zachytí a odstraní i hrubší částice nečistot.

Čištění a dezinfekce podle HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points / kritický kontrolní bod analýzy rizik)

Ve zvláště hygienicky citlivých oblastech, jako jsou nemocnice nebo kuchyně, musí být prostory a stávající zařízení udržovány v čistotě pečlivým čištěním a v případě potřeby dezinfekcí. Protože různé oblasti a zařízení mají různé intervaly čištění, musí být navržen plán čištění a viditelně zavěšen v příslušné oblasti, která má být čištěna.

Tento plán musí obsahovat:

  • co (vybavení, povrchy, podlahy),
  • kdy (po použití, denně, týdně),
  • s čím (čisticí prostředek a dávkování),
  • a kým (odpovědný zaměstnanec)

má být vyčištěn.

Provedený úkon musí být přesně zaznamenán a opatřen podpisem tak, aby bylo možné provádět kontrolu. Je třeba poznamenat, že čištění a dezinfekce jsou dva různé procesy. Účelem čištění je odstranění kontaminace, tj. jakékoli nežádoucí látky včetně zbytků produktu, mikroorganismů a zbytků čisticích a dezinfekčních prostředků. Je dokázáno, že důkladným čištěním se z povrchů odstraní více než 90 % mikroorganismů a choroboplodných zárodků.

Dezinfekce zahrnuje chemické a fyzikální procesy s cílem zneškodnění mikroorganismů na úroveň, která není zdraví nebezpečná a ani nenarušuje kvalitu potravin.

HACCP a pravidelný systém čištění a dezinfekce prostor
Na správné kombinaci vhodného čističe a čistících prostředků také záleží

Čištění podlah s podlahovou myčkou u vás doma

Mycí stroje na čištění podlah s funkcí odsávání nečistot nemusí být jen pro profesionály. Tuto kombinaci vlastností splňuje podlahová myčka s označením FC 5.

Funkce 2 v 1: Podlahové myčky z řady FC 5 vytírají a odsávají nečistoty v jediném pracovním kroku. Odstraní špínu, prach a drobné nečistoty důkladně a efektivně. Jejich konstrukce umožňuje hygienické vyjmutí a vyprázdnění nádrže na špinavou vodu bez kontaktu s nečistotami.