Hygiena a čistota v čase koronaviru

Nový koronavirus, známý také jako SARS-CoV-2, se šíří po celém světě. Zdá se, že k hlavnímu způsobu přenosu mezi lidmi dochází kapénkovou infekcí.

Díky jednoduchým hygienickým opatřením však může každý jednotlivec chránit sebe i ostatní před touto život ohrožující plicní chorobou a přispět tak ke zpomalení jejího rychlého šíření.

Proto je naše speciální téma věnováno nejúčinnějším metodám ochrany právě před tímto infekčním onemocněním.

Čistota a hygiena v boji proti koronaviru a virům

Odkud pochází Koronavirus?

Světová zdravotnická organizace (WHO) dne 11. března 2020 vyhlásila COVID-19 za pandemii. Plicní onemocnění je způsobeno koronavirem SARS-CoV-2. Na rozdíl od epidemie není výskyt infekčního onemocnění u pandemie lokalizován a může se tak šířit po celé planetě, jak lze také v současnosti pozorovat. Infekce koronavirem se projevuje příznaky podobnými chřipce, jako jsou kašel, horečka, rýma a únava. Dalšími možnými obtížemi jsou také dýchací potíže, škrábání v krku, bolesti hlavy a končetin, nevolnost, průjem a zimnice.

Průběh nemoci je u každého jedince individuální a významně se liší. Možné je však i náhlé zhoršení zdravotního stavu bez předchozích příznaků, jako je těžký zápal plic neboli pneumonie, která může vést k nevratnému poškození plic a smrti. Vědci předpokládají, že patogen SARS-CoV-2 byl přenesen z divokého zvířete na člověka na potravinovém trhu v čínském městě Wu-chan (provincie Chu-pej). Otázka, která zvířata byla původcem viru, však dosud nebyla objasněna. V současné době se předpokládá, že patogen byl nejprve přenesen z netopýrů na jiná zvířata, a až poté se rozšířil na člověka – je pravděpodobné, že tato zvířata, která sloužila pro patogen SARS-CoV-2 jako přechodný hostitel, byla nabízena k prodeji právě na zmiňovaném tržišti.


Původci infekčních onemocnění


Infekční choroby mohou být způsobeny různými patogeny, včetně virů, bakterií nebo plísní.

Viry, jako je koronavirus SARS-CoV-2, nejsou pouhým okem viditelné a mají velikost pouze asi 20 až 300 nanometrů. Napadají zvířecí, rostlinné nebo lidské buňky a tyto živé buňky využívají jako tzv. hostitelské buňky. I když jsou vystaveny vzduchu, mohou někdy přežívat velmi dlouhou dobu a zůstat nakažlivý. Pro jejich dlouhodobé přežití jsou však nezbytné nové hostitelské buňky - pokud ji nenajdou, viry dříve či později zaniknou.

Ne všechny viry způsobují nemoc. Náš imunitní systém často reaguje rychle a s vetřelci ihned bojuje. Viry se začnou množit v těle, jakmile dojde k infekci. Mnoho léků má proti virům omezenou účinnost a antibiotika se ukázala být proti virovým onemocněním neúčinná. Existují antivirotika, ta ale pomáhají pouze proti určitým typům virů. Protože se viry (například chřipkový virus) mohou měnit, dokáží snadněji překonat vlastní obranyschopnost organismu. Člověk se stane imunním pouze tehdy, až když když se jeho tělo s patogenem vypořádá. Imunita však není vždy zaručena ani po překonání nemoci. Viry nemají svůj vlastní metabolismus.

 

Ve srovnání s viry jsou bakterie mnohokrát větší. Jejich velikost je asi 0,1 až 700 mikrometrů, jedná se o jednobuněčné organismy, které jsou soběstačné. Mají také svůj vlastní genetický materiál a metabolismus. Bakterie jsou všude - ve vzduchu, ve vodě, v potravě atd. Podobně jako viry mohou bakterie přežít po velmi dlouhou dobu, často týdny, někdy i měsíce, v životním prostředí nebo v samotném těle. Jsou velmi přizpůsobivé a mohou se množit za různých podmínek. Pouze jedno procento všech bakterií způsobuje onemocnění u lidí.

Bakterie jsou často pro zdraví člověka dokonce důležité. Například žijí v lidských střevech, na kůži nebo v ústní dutině. Ti, kteří chtějí eliminovat bakterie, mohou využít při čištění vysokých teplot (například ve formě vodní páry) nebo chemických látek, jako jsou alkoholy, aldehydy nebo chlór. V lidském těle jsou v boji proti bakteriím často používána jako součást léčby antibiotika. Bakteriím zabraňují v jejich množení nebo je dokonce přímo ničí.

 

Plísně se vyskytují zcela přirozeně na lidské kůži nebo v těle. Existuje jen několik druhů plísní, které způsobují onemocnění u lidí. Tyto plísně se cítí dobře všude tam, kde je vlhké prostředí: v koupelnách, koutech, na vlhkých stěnách nebo v květináčích. Také potraviny jako je chléb, brambory nebo mouka mohou představovat pro plísně živnou půdu. Plísně je možné nalézt i v čalouněném nábytku a ložním prádle. Kvasinky patří do naší přirozené kožní flóry. Žijí v kožních šupinách a živí se odumřelými vrstvami kůže. Plísně pronikají do lidského těla pouze tehdy, je-li poškozena přirozená kožní bariéra nebo oslaben imunitní systém.

Nemoci způsobené plísněmi se nazývají mykózy. Postižena je hlavně kůže, nehty nebo sliznice. Pouze zřídka jsou plísněmi zasaženy i vnitřní orgány jako např. plíce. Pokud k tomu však dojde, mohou způsobit velké škody.


Jak se koronavirus SARS-CoV-2 přenáší?

 

Kapénková infekce:

Podle současných znalostí je koronavirus SARS-CoV-2 primárně přenášen prostřednictvím tzv. kapénkové infekce. Nakažení jedinci tak šíří nebezpečné patogeny do vzduchu např. při kašlání nebo kýchání. Lidé v jejich okolí poté tyto patogeny vdechují a v nejhorším případě se jimi také nakazí.

 

Přímý kontakt:

Špatné hygienické návyky jsou jedním ze způsobů, jak se virová onemocnění šíří. Například kontaminovaná stopa lidské stolice může zasáhnout zdravého člověka skrze zašpiněné ruce. Infekce je také možná, pokud patogen vstupuje do těla přímo přes sliznice očí, krku a nosu nebo horních cest dýchacích, například polibkem. Dosud nebylo přesně objasněno, jakými cestami a způsoby se SARS-CoV-2 šíří. Avšak jedním z nejúčinnějších opatření, jak zabránit šíření virů pomocí rukou, je jejich důkladné mýtí mýdlem.


Nepřímý kontakt:

Je také možný nepřímý přenos viru přes kontaminované předměty. Lidé, kteří kašlali nebo kýchali do svých rukou, se dotýkají předmětů, jako jsou dveřní kliky, mobilní telefony, dotykové obrazovky nebo opěradla židlí. Viry tak ulpívají na površích a odtud se následně dostávají ke zdravým lidem.

Správné mytí rukou může zamezit nákaze

Jak můžete chránit sebe a ostatní před infekcí?

Protože v současné době neexistuje žádná vakcína proti koronaviru, je velmi důležité dodržovat jednoduchá hygienická opatření - jak v soukromém prostředí, tak ve veřejných prostorech.

 • Na obličej si sahejte pouze umytýma rukama
 • Pravidelně si důkladně umývejte ruce mýdlem a při cestování používejte dezinfekční prostředek na ruce
 • Pokud jste nemocní, používejte ochranu úst a nosu - ujistěte se, že je ochrana správně nasazena
 • Používejte jednorázové kapesníky a vhazujte je do koše s víkem
 • Vyvarujte se kontaktu s nemocnými lidmi

 

 • Dodržujte respirační etiketu při kašli a kýchání: Při kašlání nebo kýchání dodržujte vzdálenost alespoň 1 metr od ostatních lidí, kýchejte/kašlete do čistého kapesníku nebo do rukávu a odvraťte se od ostatních lidí
 • Zůstaňte doma, pokud se objeví respirační příznaky nebo příznaky podobné chřipce
 • Zajistěte prostorové oddělení, pokud jsou lidé v bezprostřední blízkosti nemocní
 • Místnosti pravidelně větrejte a používejte čističky vzduchu
 • Využívejte zázemí domácí kanceláře a vyhýbejte se služebním cestám
 • Vyhněte se kontaktu, zejména se staršími nebo chronicky nemocnými lidmi
 • Nejlepší je udržovat vzdálenost 2 až 2,5 metru od ostatních lidí, zejména nemocných
 • Doporučené je také omezení aktu podání ruky a objetí
 • Dodržujte respirační etiketu proti kašli a kýchání: Při kašlání nebo kýchání dodržujte vzdálenost alespoň 1 metr od ostatních, kýchejte/kašlete do čistého kapesníku nebo do rukávu a odvraťte se od ostatních lidí
 • Pravidelně dezinfikujte povrchy, jako jsou volanty automobilů, kliky dveří, mobilní telefony atd.
 • Zdržte se soukromých rekreací
 • Pokud je to možné, nepoužívejte veřejnou dopravu
 • Neúčastněte se žádných hromadných událostí
 • Nenakupujte v době nejvyšší návštěvnosti obchodů, využívejte doručovacích služeb

Proč jsou hygienická opatření v době koronaviru tak důležitá?

V čistém, dobře udržovaném prostředí, které je pravidelně čištěno, je riziko přenosu patogenů značně minimalizováno. Povrchy již nejsou živnou půdou pro bakterie nebo viry. Dokonce i na obtížně přístupných místech jsou tak patogeny významně eliminovány.

Parní čistič v boji proti koronaviru

Parní čističe Kärcher v boji proti koronaviru

Společnost Kärcher nechala otestovat účinnost svých parních čističů v boji proti virům v nezávislé laboratoři.

 

Výsledek: Při správném používání odstraní parní čističe z tvrdých povrchů až 99,999 % obalených virů *, jako je koronavirus nebo chřipka, a 99,99 % běžných domácích bakterií **.

 

Protože v současnosti mají být dezinfekční prostředky vyhrazeny primárně pro zdravotní ambulantní a lůžkovou péči, mohou parní čističe významně přispívat k obecné hygieně - jak v domácnostech, tak v komerčním a průmyslovém použití.

 

* Testy ukázaly, že při bodovém čištění v přímém kontaktu s čištěným povrchem po dobu 30 sekund při max. tlaku páry s parními čističem Kärcher lze odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus nebo chřipka (s výjimkou viru hepatitidy B), na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech (testovaný zárodek: Modified-Vaccinia-Ankara Virus).

** Při důkladném čištění parním čističem Kärcher bude 99,99 % všech běžných domácích bakterií zničeno na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech za předpokladu, že rychlost čištění je max. 30 cm/s při max. výkonu páry, a to za přímého kontaktu s čištěným povrchem (testovaný zárodek: Enterococcus hirae). 99,999 % s profesionálními parními čističi SG (V) podle EN 16615: 2015-06, PVC podlaha, testovaný zárodek: Enterococcus hirae ATCC 10541.

 


Laboratorní test

Obalené viry, jako je koronavirus SARS-CoV-2, mohou být neutralizovány při vysokých teplotách. Protože viry nejsou bakterie nebo živé organismy, odborníci hovoří také o inaktivaci virů. V laboratoři byl na tvrdý povrch distribuován certifikovaný testovací virus (Modified-Vaccinia-Ankara-Virus), který je jedním ze zástupců obalených virů. Tato oblast byla poté vyčištěna ruční tryskou parního čističe a příslušným potahem z mikrovlákna. Bylo prokázáno, že významného snížení až o 99,999 % obalených virů lze dosáhnout při maximálním tlaku páry a s dobou čištění 30 sekund na jedné ploše.

Společnost Kärcher testovala parní čističe pro domácí použití i přístroje pro profesionální použití. Ať už je pára produkována v kotli nebo v průtokovém ohřívači vody, nemá to vliv na výsledek v boji proti obaleným virům; obě technologie dosáhly v laboratoři srovnatelného výsledku.

 

Čištění nerezových povrchů parním čističem

Dále na toto téma:

Tipy pro lepší čistotu a hygienu v domácnostech a na veřejných místech.