Dezinfekce tvrdých povrchů

Chemická dezinfekce kontaminovaných povrchů je jedním ze způsobů, jak snížit riziko přenosu virů a bakterií. Kärcher nabízí produkty pro dezinfekční čištění tvrdých povrchů, které mají virucidní aktivitu proti obaleným virům. Do této kategorie spadá také nový koronavirus.

Dezinfekce tvrdých povrchů pomocí dezinfekčních prostředků

Pravidlo č. 1: Žádná dezinfekce bez předchozího čištění

Pro účinnou dezinfekci, zejména silně znečištěných povrchů, se doporučuje nejprve provést důkladné vyčištění vhodným přístrojem a čisticím prostředkem.

Nezapomeňte vždy používat biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte bezpečnostní list a informace o produktu.


1. Postup dezinfekce dezinfekčním prostředkem (dezinfekcí)

Dezinfekce pomocí chemie a utěrky

Pro ruční čištění stříkací lahví a úklidovou textilií:

 

 • Před dezinfekcí objekt důkladně očistěte.

 • Nechte povrch oschnout.

 • Smíchejte dezinfekci s vodou z vodovodu v doporučené dávce. Je nezbytné dodržovat informace z bezpečnostního listu produktu.

 • Celý povrch čištěného předmětu navlhčete připraveným dezinfekčním roztokem.

 • Dodržujte reakční dobu podle informačního listu.

 • Objekt opláchněte čistou vodou / objekty, které přijdou do styku s potravinami důkladně opláchněte pitnou vodou.

   

Dezinfekce horkovodním vysokotlakým čističem Kärcher

Použití vysokotlakého čističe

 

 • Nejprve očistěte předmět vhodným čisticím prostředkem a opláchněte jej čistou vodou.

 • Nechte oschnout.

 • Nastavte dávkování na zařízení, používejte pouze studenou vodu.

 • Celý předmět navlhčete produktem.

 • Dodržujte reakční dobu podle informačního listu.

 • Opláchněte vodou z vodovodu, aniž by zůstaly jakékoli zbytky. 

 

Použití stříkací jednotky:

 

 • V patřičné dávce smíchejte produkt s vodou z vodovodu.

 • Čistý a suchý předmět naneste dezinfekční produkt (například dezinfekční čistič RM 735).

 • Dodržujte reakční dobu podle informačního listu.

 • Opláchněte vodou z vodovodu, aniž by zůstaly jakékoli zbytky.

 

V případě méně silného znečištění může být čištění a dezinfekce provedena ve stejném kroku.

 


2. Postup dezinfekce dezinfekčním čisticím prostředkem

Dezinfekční prostředek Kärcher

Pro ruční čištění stříkací lahví a úklidovou textilií:

 

 • Smíchejte prostředek v příslušné dávce s vodou z vodovodu.

 • Celý povrch navlhčete prostředkem.

 • Povrch očistěte vhodnou čistou textilií.

 • Dodržujte reakční dobu podle informačního listu. Během aplikace nenechte zaschnout.

 • Po aplikaci nechte povrch oschnout.

 

 

Použití vysokotlakého čističe:

 

 • Nastavte dávkování na zařízení, používejte pouze studenou vodu.

 • Celý povrch navlhčete roztokem (například dezinfekčním čističem RM 732).

 • Nechte působit.

 • Dodržujte reakční dobu podle informačního listu. Během aplikace nenechte zaschnout.

 • Opláchněte povrch vysokým tlakem vodou z vodovodu, aniž byste zanechali jakékoli zbytky.

 

Použití stříkací jednotky:

 

 • V patřičné dávce smíchejte prostředek s vodou z vodovodu.

 • Čistý a suchý předmět zcela navlhčete prostředkem.

 • Dodržujte reakční dobu podle informačního listu, nenechte zaschnout.

 • Opláchněte vodou z vodovodu, aniž by zůstaly jakékoli zbytky.