Naše stránky používají cookies

V případě, že používáte naše webové stránky, souhlasíte s používáním souborů cookies. Více informací viz. Ochrana osobních údajů, bod J.

Čistící prostředek na kola a motorky 3 v 1

K manuálnímu čištění motorek. Odstraňuje šetrně a účinně typické nečistoty jako brzdný prach, otěr z pneumatik, hmyz, prach a nečistoty s obsahem oleje. Dokonalé zpracování díky konzistenci gelu: nestéká na kolmých plochách.

Objednací číslo: 6.295-763.0
Vyhledání prodejce:
Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (ml) 500
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,7
Vlastnosti
 • Zlepšená Power formule - obzvláště silná i při nejodolnějším brzdném prachu
 • Gelová formule s perfektní přilnavostí zaručuje snadné použití
 • Tenzidy podle OECD biologicky odbouratelné
 • Čisticí prostředek Ready to use (RTU)
 Čistící prostředek na kola a motorky 3 v 1
 Čistící prostředek na kola a motorky 3 v 1
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
 • Signální slovo Nebezpečí
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 • P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
 • Jednostopá vozidla
 • Motorky
 • Jízdní kola