Čištění a PVC a linolea

PVC a linoleum patří již dlouho k vyhledávaným podlahovým krytinám. Poté co se na krátkou chvíli propadly v žebříčku oblíbenosti, zažívají dnes jako designové podlahy svůj skutečný comeback. Principiálně se tyto podlahoviny velmi snadno udržují, přesto však je třeba při jejich čištění dodržet některé zásady.

Čištění PVC a linolea

Správné čištění elastických podlahových krytin

Existuje velké množství elastických podlahových krytin a na první pohled je obtížné materiály rozpoznat. Mezi tři nejrozšířenější patří PVC podlahoviny, linoleum a elastomerové krytiny. Tyto podlahové povrchy se principiálně čistí podobně, liší se především citlivostí vůči různým čističům.

PVC podlahy

PVC podlahy

PVC se vyrábí z polyvinylchloridu a je k dostání v pásech, jako dlaždice nebo dlaždice se systémem pero-drážka. Materiál je zvlášť robustní a odolný proti zásaditým látkám a mechanickému zatížení. Kyselé čisticí prostředky mohou naopak způsobit změny barevného odstínu, přičemž opatrnost je nutná i při nasazení organických ředidel. Příbuzné látky jako krém na obuv, saze, šmouhy od fixů atd. se mohou do krytiny zapustit, tento proces se také nazývá migrace. PVC je citlivé na cigaretové oharky a jiskry.

Linoleum

Linoleum

Linoleum platí za ekologickou alternativu PVC podlah, neboť materiál se vyrábí z přírodních surovin jako lněného oleje, korkové nebo dřevěné moučky a přírodních pryskyřic. Podlahová krytina vede teplo pouze velmi pomalu a je proto velmi často označována jako příjemná pro chůzi naboso. Na rozdíl od PVC se linoleum vyznačuje citlivostí na silně zásadité čističe (pH hodnota >10) a mechanické zatížení, naopak relativně odolává organickým ředidlům a cigaretovým oharkům. Linoleum má vlastnosti regulující vlhkost, je však citlivé na nadměrnou vlhkost.

Elastomerové/gumové krytiny

Elastomerové/gumové krytiny

Elastomerové krytiny se používají v soukromých domácnostech spíše zřídka, najdeme je spíše v obecně využívaných prostorách jako schodištích a kuchyních. Podlahová krytina je velmi odolná proti opotřebení, ale citlivá na silně zásadité čisticí prostředky (pH hodnota >10). Kyselé čističe mohou způsobit změny barevného odstínu, zatímco gumové krytiny jsou relativně odolné vůči cigaretovým nedopalkům nebo jiskrám.


Rozpoznání podlahových krytin pomocí testu s kancelářskou svorkou

Pokud si nejste jisti, o jaký materiál se jedná, pomůže vám tak zvaný test kancelářskou svorkou. Nejprve si zvolte nenápadné místo v místnosti. Poté ohřejte zapalovačem hrot rozevřené kovové kancelářské svorky po dobu cca 5 sekund. Horký kovový hrot zatlačte na cca 3 sekundy do krytiny a následně ho opět vytáhněte. Nyní můžete ze vzhledu otvoru, chování při pronikání a zápachu určit, o jakou podlahu se jedná.

Test kancelářské svorky na PVC a linoleum

PVC krytiny

 • Horká kancelářská svorka pronikne do materiálu relativně snadno.

 • PVC krytina se na povrchu roztaví.

 • Vznikne díra s vydutinou.

 • V horkém stavu se táhnou jednotlivá vlákna.

 • Zbytky na kancelářské svorce při hoření čoudí.

 • Je cítit štiplavý zápach.

Linoleum

 • Horká kancelářská svorka pronikne do materiálu relativně snadno.

 • Linoleum se na povrchu neroztaví.

 • Vznikne černé zabarvení bez vydutiny na povrchu.

 • Je cítit pálené dřevo nebo lněný olej.

Elastomerová krytina (gumová)

 • Horká kancelářská svorka do krytiny téměř nepronikne.

 • Elastomerová krytina se na povrchu neroztaví.

 • Vznikne malá díra bez návalku.

 • Je cítit spálená guma.

   


PVC a linoleum čistěte za mokra mopem

Čisté podlahy ve 2 krocích

Nejrozšířenější metodou čištění je kombinace vysávání prachu a mokrého stírání. V 1. pracovním kroku vysajte běžným vysavačem volné nečistoty jako prach a vlasy. Následně setřete podlahu utěrkou na podlahu nebo mopem. Ideálně utěrku na podlahu pravidelně ždímejte v lisu, zamezíte tak do značné míry kontaktu s nečistotami. Nejprve byste měli vyčistit kraj celé místnosti a poté pracovat od nejzazšího koutu v rovnoměrných pásech ke dveřím.

S trochou cviku vám půjde toto mechanické čištění velmi rychle od ruky, každopádně tento postup však má i některé nevýhody: Odolné nečistoty musíte opracovat navíc mechanicky, aby se rozpustily. Většina utěrek na podlahu propustí při čištění relativně hodně vody, díky čemuž podlaha potřebuje chvíli k uschnutí.


Rychlé čištění AKU podlahovou myčkou

Moderní alternativu představují AKU podlahové myčky FC série firmy Kärcher. Čisticí válce z mikrovláken dosahují 500 otáček za minutu a bez námahy rozpustí i odolné nečistoty. To představuje skutečnou výhodu u strukturovaných povrchů moderních PVC krytin a designových podlah. Špinavá voda se shromažďuje v samostatné nádrži, takže vždy vytíráte čistou vodou.

Pro PVC podlahy, linoleum a elastomerové krytiny je vhodný univerzální čistič. Jelikož si zařízení vystačí s málem čisté vody, postačí i nepatrné množství čisticího prostředku. U strukturovaných krytin doporučujeme pojíždět po ploše jednou podélně a poté napříč, abyste se dostali i do hloubky struktury povrchu. U krytin s texturou dřeva pracujte vždy po směru textury.

 

 Čistěte rychleji pomocí podlahové myčky
PVC mit Dampfreiniger reinigen

Hygienické stírání parním čističem

Jako alternativu mechanického stírání utěrkou na podlahu můžete také použít parní čistič. Parní čističe vytvářejí horkou vodní páru a pracují tak mimořádně hygienicky. Díky vysokým teplotám dojde k odstranění 99,99 % bakterií a virů, zcela bez chemických čisticích prostředků. Proto jsou parní čističe zvlášť důležité i pro alergiky a rodiny s malými dětmi, které by na podlaze neměly přijít do kontaktu s agresivními prostředky. Jelikož vytváření páry vodu demineralizuje, nezanechá vodní pára po čištění ani vápenné usazeniny ani šmouhy po čištění. Horkem podlaha v okamžiku uschne a je opět rychle pochůzná.  

Pro čištění podlah použijte vhodné potahy na podlahovou hubici. Podlahovou hubicí pojíždějte plynule v překrývajících se pruzích sem a tam. Přidávejte však pouze tolik páry, kolik je pro uvolnění nečistot třeba. U strukturovaných krytin doporučujeme stírat do kříže, abyste pronikli do hloubky struktury. Znečištěné potahy pravidelně vyměňujte.

Odstranění častých nečistot na PVC podlaze a linoleu

Staré čisticí prostředky

Pokud jste po delší dobu stírali s nadměrným množstvím prostředku, mohlo dojít k vytvoření nevhodných vrstev. V těchto vrstvách se časem usadí částečky nečistot, což vede k nepěknému vzhledu. Vrstvy starého čisticího prostředku určeného ke stírání podlah odstraníte nejlépe elektrickou podlahovou myčkou a horkou vodou (maximálně 60 °C). K tomu účelu pojíždějte vícekrát po ploše bez čisticího prostředku podél a napříč. Tento postup opakujte tak dlouho, až se již v nádrži na špinavou vodu nebude tvořit pěna.

Závěrečný úklid na stavbě

Pokud jste místnost malovali nebo renovovali, musíte se zbavit mnohých nečistot. Ve fázi stavby se často používají orientační rysky tužkou, které snadno vygumujete. Barevné skvrny po malování odstraníte dřevěným klínem nebo vlažnou vodou a bílou houbou, která nezanechá rýhy. Skvrny laku a zbytky lepidla na linoleu a elastomerové vrstvě odstraníte organickými ředidly jako univerzálním odstraňovačem skvrn, PVC zde za určitých okolností reaguje citlivě a měli byste proto provést nejprve test na nenápadném místě.

Migrace na PVC

Odstranění skvrn

Různé skvrny mohou celkovým dojem podlahové krytiny kazit, a proto je třeba se jim jednotlivě věnovat. Skvrny po praní snadno rozpustíte a vytřete kuchyňskou utěrkou. To se vám nejlépe podaří jejím přelitím horkou vodou, použitím fénu nebo parního čističe. Pozor: PVC je citlivé na teplo, proto proveďte nejprve test na nenápadném místě.

Skvrny po vosku na PVC

Odstranění skvrn po rozlití vosku

Různé skvrny mohou celkovým dojem podlahové krytiny kazit, a proto je třeba se jim jednotlivě věnovat. Skvrny po vosku snadno rozpustíte a vytřete kuchyňskou utěrkou. To se vám nejlépe podaří jejím přelitím horkou vodou, použitím fénu nebo parního čističe. Pozor: PVC je citlivé na teplo, proto proveďte nejprve test na nenápadném místě.

Vhodné výrobky pro PVC a linoleum

Mohlo by vás také zajímat: