AFRICKÝ MOR PRASAT: PREVENCE DÍKY ČIŠTĚNÍ

Výskyt afrického moru prasat (AMP) v Belgii v září 2018 znamenal, že se virus dostal do střední Evropy. Již delší dobu byly zaznamenávány případy onemocnění v některých oblastech východní Evropy, na Sardinii, v částech Afriky a Číny. Proto nelze vyloučit ani zavlečení do dalších středoevropských států v rámci cestovního ruchu, lovecké turistiky, nebo pohybu zboží, resp. zvířat. Správným čištěním v provozu mohou zemědělci přispět podstatnou měrou k ochraně svých chovů.

pig breeding

Nekompromisní hygiena chrání

Africký mor prasat (AMP) je závažná virová infekce, která zasahuje výhradně domácí i divoce žijící prasata a může pro ně být smrtelná. K šíření viru AMP často dochází nedbalou likvidací kontaminovaných potravinářských odpadů. Nekompromisní hygiena v provozu je nezbytným předpokladem efektivní ochrany vlastních hospodářských zvířat před virovou infekcí. Aby nákaza vůbec nevypukla, je vhodné dodržovat následující kroky za účelem prevence:

regulations and law

1. krok: Kontrola organizace provozu

Zásadně je nutností striktní dodržování evropských norem o biologické bezpečnosti (nařízení ES 183/2005 o hygieně krmiv, nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin, nařízení ES 178/2002 o bezpečnosti potravin, nařízení EU 2016/429 o zdraví zvířat).

Po dohodě s veterinárním lékařem příslušným pro dané zařízení je nutno zamezit přenosu AMP známými cestami, tedy kontaktem s osobami, krmivem, kontaminovanými potravinami, kuchyňskými a jatečními odpady, ale i s kejdou (hnojem), nářadím nebo s vozidly (např. dopravní prostředky pro přepravu hospodářských zvířat). Zapomínat nelze ani na oděvy.

Pomocí kontroly lze případně upravit omezení přístupu do stájí, plánování a dodržování příjezdových a výjezdových komunikací, ploty pro striktní zamezení přístupu divokých prasat a skladování krmiv a provozních prostředků.

magnifier

2. krok: Kontrola úkolů v rámci hygieny

Je třeba také zkontrolovat úkoly v rámci hygieny v provozu. V případě potřeby je nutno provést čištění ustájovacích míst a příslušných prostor, například pomocí striktního rozdělení na černé a bílé zóny. 

Rozdělení na nečistou černou a čistou bílou zónu přináší nejen přísné dodržování sprchování a výměny oděvu pro návštěvníky stáje a pracovníky (i pro rodinu vedoucího provozu), ale také důsledné čištění v pořadí od bílé do černé zóny. Přitom lze v bílé zóně pomocí vysavačů pro mokré / suché vysávání a parních čističů podstatně zvýšit efektivitu čištění stěn, podlah, mokrých oblastí, ale i předmětů, jako jsou skříňky v šatnách a obuv, a významně zrychlit práci.

checklist

3. krok: Zdokumentování všech opatření

Veškerá opatření za účelem zvýšení biologické bezpečnosti by měla být zdokumentovaná. Dosáhne se tak vysoké míry transparentnosti a sledovatelnosti. Mimoto podrobná dokumentace poskytne přehled, aby i při vysokém standardu biologické bezpečnosti byly udržovány jasně definované náklady, a přesto byla zaručena nejlepší možná ochrana prasat v provozu.

Stručný přehled prevence AMP

icon_arrow

stabilní čištění teplou vodou

Zlepšení výsledků díky vysokotlakým čističům s ohřevem

Použití vysokotlakých čističů s ohřevem zlepší výsledek čištění až o 40 procent a urychlí díky teplu proces vysychání čistých ploch. Ušetřený čas lze mj. využít na důslednou opravu malých trhlin, mezer nebo otvorů za účelem prevence kontaktu se zdroji bakteriální nebo virové nákazy. Hlodavce a jiné přenašeče je rovněž nutno udržet venku. I mimo ustájení je nutná jejich preventivní rutinní likvidace. To rovněž přispěje k přerušení infekčního řetězce.

venkovní čištění

Požadavky na použití mobilních vysokotlakých čističů

Vysoké biologické bezpečnosti, která jde u stacionárních vysokotlakých čističů ruku v ruce s pevnou montáží na jednom místě, lze dosáhnout i pomocí mobilních zařízení. Za tímto účelem musí mobilní vysokotlaký čistič zůstávat vždy venku nebo v předsíni ustájovací jednotky, aby nedošlo ke kontaktu s choroboplodnými zárodky ve stáji. Stejně jako u všech ostatních nástrojů v provozu musí být pro každou ustájovací jednotku k dispozici zvláštní hadice a pistole s tryskou. Důležité je, aby u délky hadice nad 60 m byla provedena zkouška a případně úprava průměru hadice, aby se zamezilo ztrátě tlaku.

Možná vás bude také zajímat:

traumwerk1

Svět zážitků – pohádková kulisa

O vysoký lesk a čistotu v podniku Hans-Peter Porsche TraumWerk se stará celá armáda profesionálních čisticích zařízení, která jsou v každodenním nasazení a výlučně obsluhována vlastními zaměstnanci.

Scrubber

Historie podlahového mycího stroje s odsáváním

Počátky strojového čištění podlah se datují před více než 100 lety. První stroj na leštění parket byl vyvinut na počátku 20. století pro usnadnění namáhavé práce.