SensoTimer ST6 eco!ogic

Inteligentní zavlažovací automat SensoTimer ST6 eco!ogic zavlažuje rostliny s ohledem na jejich potřebu vody. Zavlažování řízené úrovní vlhkosti půdy za pomoci bezdrátového snímače vlhkosti.

SensoTimer ST6 eco!ogic zavlažuje rostliny dle jejich požadavků, zavlažování je řízené úrovní vlhkosti půdy. Snímač vlhkosti, který je součástí dodávky, měří vlhkost půdy a zasílá úroveň vlhkosti radiově na SensoTimer. Dle potřeby lze nastavit 5 stupňů úrovně vlhkosti. Pokud vlhkost klesne pod navolenou hodnotu, zavlažování se automaticky spustí až do dalšího přenastavení. Programování je díky odnímatelnému obslužnému displeji s 5 obslužnými tlačítky velmi snadné. Denně lze nastavit až 2 zavlažovací doby (max. doba zavlažování: 90 minut). Díky funkci eco!ogic lze zavlažování dodatečně odložit o 1 až 7 dní. Manuální zavlažování je kdykoliv možné. Po stisknutí tlačítka pro 24hodinové přerušení zavlažování lze zavlažování na tuto dobu přerušit. SensoTimer ST6 eco!ogic je kompatibilní se všemi známými zacvakávacími systémy. Součástí dodávky je přípojka ke kohoutu a předsazený filtr, nezbytná 9voltová alkalická baterie není součástí dodávky.

Charakteristické znaky a výhody
 SensoTimer ST6 eco!ogic: Vlhkostí řízené zavlažování
Vlhkostí řízené zavlažování
Efektivní zavlažování rostlin podle potřeby, úsporné na spotřebu vody
 SensoTimer ST6 eco!ogic: Individuální programování
Individuální programování
Zavlažování podle potřeby
 SensoTimer ST6 eco!ogic: Automatické zapnutí a vypnutí
Automatické zapnutí a vypnutí
Cílené zavlažování
Odnímatelný displej
 • Pohodlné programování
Tlačítko pro 24-hodinové přerušení zavlažování
 • Přerušení zavlažování na 24 h.
Možnost manuálního zavlažování
 • Krátkodobý odběr vody.
Specifikace

Technické údaje

Připojovací závit G3/4 + G1
Max. tlak (bar) 10
Barva černý
Hmotnost (kg) 0,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 96 x 137 x 153

Při připojování těchto produktů k síti pitné vody musíte dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na svého sanitárního odborníka. Obsahuje nanomateriály.

Obsah balení

 • Senzor vlhkosti: 1 Kusy
 • Baterie součástí dodávky: ne

Vybavení

 • Programovatelný vývod vody: 1 Kusy
 • Baterie potřebné
 • Počet baterií: 2 x 9 V Blok
 SensoTimer ST6 eco!ogic

Videa

Oblasti použití
 • Zahradní zavlažování
 • Trávník, květinový záhon, zeleninová zahrádka, živé ploty
Příslušenství
Náhradní díly SensoTimer ST6 eco!ogic

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.


Dotazy k SensoTimer ST6 eco!ogic

Všeobecné informace

Model SensoTimer ST6 eco!ogic je vybaven pouze jedním vývodem vody a tím i jen jedním senzorem, zatímco model ST6 Duo eco!ogic disponuje dvěma vývody, resp. dvěma senzory. U obou modelů se však používá stejný displej. Pokud se na startu na SensoTimeru nezaučí žádný druhý senzor, displej zatím nebude žádný druhý senzor zobrazovat. To platí do té doby, než se SensoTimeru zresetuje.

U SensoTimeru existují dva způsoby připojení:
a) Montáž ventilové jednotky přímo k vodovodnímu kohoutku.
b) Montáž ventilové jednotky na zeď. K požadované pozici, např. k domovní zdi, může být přívod vody veden z vodovodního kohoutku. Výřezy na zadní straně ventilové jednotky umožňují snadnou montáž. Tak lze např. k vodovodnímu kohoutku přimontovat vícecestný rozdělovač a vznikne volný přípoj pro manuální zavlažování.

Ano, SensoTimer je vhodný pro provoz podzemního zavlažovacího systému s vysokým průtokem.

Patří k nim například:
a) obdélníkový zavlažovač
b) kruhový zavlažovač
c) hadice pro kapénkovou závlahu
d) Kärcher Rain System

Senzor

Vhodným místem pro senzor je přímo zavlažovaná oblast.

Obslužná jednotka se senzorem od sebe mohou být bez problémů umístěny až na vzdálenost 100 metrů.

Ne. Každý jednotlivý senzor je spojen s obslužnou jednotkou přes individuální adresu a je přiřazen k určitému vývodu vody. Pro zajištění bezchybného provozu je nezbytný proces zaučení senzoru při spuštění.

Během 1 hodiny po uvedení do provozu vysílá senzor měřené údaje na provozní jednotku každou minutu. Následně se koná přenos každých 30 minut.

Po provedení všech nastavení můžete funkčnost snadno překontrolovat, že nakapete trochu vody na bílou plochu padu senzoru. Po pár vteřinách se kapky objeví na displeji obslužné jednotky. Obvykle se zvyšuje množství kapek na celých 5 kapek, neboť pad při svém měření reaguje velmi citlivě.

Funkce

Pro začátek postačuje tovární nastavení. Nastavení by však měla být překontrolována a případně přizpůsobena individuálním požadavkům rostlin. Obzvláště úroveň vlhkosti pro zavlažování. Každé nastavení lze později zase libovolně změnit.

Senzor přeposílá hodnotu vlhkosti na obslužnou jednotku každých 30 minut.

Každý druh půdy je na dotek různě vlhký. Například květinová půda může vsakovat vodu jako houba a na dotek je pak relativně rychle suchá. Přesto potom SensoTimer ukazuje na displeji ještě 5 kapek, neboť skutečný obsah vlhkosti v květinové půdě je vyšší než ten pocitový na dotek.

Senzor vysílá informace každých 30 minut. V nejdelším případě by bylo zavlažování aktivní 29 minut předtím, než senzor předá signál a přerušilo by se tím zavlažování. Mimoto by se okamžitě ukončilo zavlažování, jakmile by se setkala voda s padem senzoru. Voda se do půdy dostává postupně a rovnoměrně.

S funkcí eco!ogic lze zavlažování o 1-7 dní odložit. Tak se dodatečně ušetří voda a stimulují se kořínky rostlin při zakořeňování.
Pokud je nastavení na [ -d ], je funkce vypnutá a zavlažování se spustí, jakmile naměřená vlhkost půdy klesne pod nastavenou úroveň vlhkosti.
Pokud je funkce aktivována, zavlažování se posune o nastavenou dobu.

Příklad dvoudenního odložení:
Předpokládejme, že by se nastavené zavlažování spustilo při poklesu pod určenou hodnotu vlhkosti v pondělí v 8:00 hodin. Pokud do té doby nepršelo a bylo nastaveno odložení o 2 dny, spustí se tedy zavlažování teprve ve středu v 8:00 hodin. Pokud mezitím přece jen zapršelo a půda je dost vlhká, spustilo by se zavlažování při poklesu pod určenou hodnotu vlhkosti teprve k dalšímu nastavenému času. Tento čas se posouvá podle nastaveného odložení znovu o 2 dny.

Ano. Vyjměte baterie ze senzorů a z obslužné jednotky a po krátké době je zase vložte zpátky. Během spuštění obslužné jednotky zmáčkněte tlačítko [ok] a držte jej tak dlouho, dokud se neobjeví na displeji všechny symboly a nezačne blikat přesný čas. Po nastavení času se spustí odpočítávání a můžete zaučit senzor 1. Dbejte prosím na pořadí instalace při vkládání baterií.

Odstranění chyb

Pokud se na displeji zobrazuje ,,ERR'', jedná se o problém s ventilem. Eventuálně může být ventil ucpán nějakým cizím tělesem. Abyste mohli SensoTimer spustit nanovo, musíte znovu vložit baterii. Následně odstraňte přípojku ventilu k vodovodnímu kohoutku a hledejte cizí tělesa. Pokuste se otevřít ventil manuálním režimem zavlažování a cizí tělesa vypláchnout.

Symbol rádiového přenosu bliká, pokud obslužný díl hledá rádiový signál senzoru. Pokud obslužný díl hodinu neobdrží žádný signál, zobrazuje se na displeji „Off“. Stisknutím tlačítka [ok] se začne signál hledat nanovo.

Symbol rádiového přenosu bliká, pokud .....
a) je vzdálenost mezi senzorem a obslužnou jednotkou buď příliš velká, nebo je rádiový signál přerušen okolními předměty.
Rada: Zmenšete vzdálenost mezi obslužnou jednotkou a senzorem.
b) se obslužná jednotka znovu spouští.
Signál se najde automaticky během půl hodiny.
Rada: Pokud vyjmete baterii ze senzoru a následně ji opět vložíte dovnitř, signál se najde během 1 minuty.
c) je rádiový signál rušen jiným signálem a obslužná jednotka nenachází senzor.
Rada: Pokud už ten další signál neruší, senzor je nalezen automaticky během 30 minut.

OFF“ zobrazené na displeji ukazuje na dvě možné příčiny:
a) Baterie je vybitá.
Pokud je baterie vybitá, ukazuje se na displeji „OFF“. K tomu se symbol baterie na displeji vyobrazuje jako prázdný. Baterie se musí vyměnit.
b) Chybí signál senzoru.
Pokud obslužná jednotka ztratí signál senzoru, započne s hledáním signálu a symbol rádiového přenosu začne blikat. Pokud obslužná jednotka hodinu nepřijímá žádný signál, objeví se na displeji „OFF“. V takovém případě ukazuje symbol baterie aktuální stav baterie a symbol rádiového přenosu bliká. Proveďte restart stlačením tlačítka [ok].

Překontrolujte, zda pad senzoru má skutečně kontakt s půdou. Vezměte prosím na vědomí upozornění v návodu k použití "Zasadit senzor"

Zimní uskladnění

Odšroubujte ventil od vodovodního kohoutku a vyprázdněte SensoTimer tak, že v manuálním režimu otevřete ventily. Vyjměte z obslužné jednotky a ze senzoru baterie a uskladněte všechny díly až do příštího jara v prostoru chráněném před mrazem. Doporučení: Na začátku každé zavlažovací sezóny použijte nové baterie

Náhradní díly

Ano, je tu možnost výměny SensoTimeru a následného "zaučení" nového senzoru. Senzory jsou k dispozici také jako náhradní díly
(Objednací číslo: 4.645-499.0).

Pro zajištění bezchybného měření by se měl pad senzoru vyměnit vždy jednou za rok na začátku nové zavlažovací sezóny. Pad senzoru seženete v obchodě pod objednacím číslem 2.645-242.0.


Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

 • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
 • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
 • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
 • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Vyjma bílé řady Premium, akčních a již zlevněných produktů nebo produktů za dlouhodobě nízké ceny.